Wiadomości 21 paź
Enea
Enea Elektrownia Połaniec modernizuje instalacje chroniące środowisko

fot. Enea

Modernizacja Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) to kolejna prośrodowiskowa inwestycja Enei Elektrowni Połaniec. Inwestycja pozwoli największemu wytwórcy energii elektrycznej w południowo-wschodniej Polsce osiągnąć najlepsze możliwe parametry dla IOS. Koszt inwestycji to prawie 40 mln zł brutto. Zadanie jest powiązane z modernizacją elektrofiltrów i wpisuje się w program dostosowania Elektrowni Połaniec do konkluzji BAT.

– Wytwarzamy energię elektryczną z wykorzystaniem najlepszych dostępnych dla Elektrowni Połaniec technologii. Stale inwestujemy w instalacje, które mają na celu redukowanie do minimum wpływu, jaki Elektrownia ma na środowisko naturalne – powiedział Lech Żak, prezes Enei Połaniec.

Inwestycję w formule „pod klucz” wykona wybrana w przetargu firma Remak-Energomontaż. Umowa obejmuje modernizację IOS wraz z absorberami i dostosowanie instalacji do norm środowiskowych określonych w konkluzjach BAT. Zakres umowy przewiduje wymianę kluczowych elementów absorberów, co znacznie poprawi funkcjonowanie całej instalacji i przyniesie zaplanowany efekt ekologiczny.

– W ramach tego przedsięwzięcia zmodernizujemy instalację odsiarczania spalin w oparciu o uznaną i sprawdzoną technologię – powiedział Stanisław Kalarus, prezes Remak-Energomontaż.

Prace w obszarze absorberów będą ściśle podporządkowane zaplanowanym postojom remontowym bloków 2-7, jakie wyznaczono na 2020 r. Inwestycja ma zakończyć się z początkiem 2021 r.

– Najważniejszym celem inwestycji jest zwiększenie możliwości IOS poprzez podniesienie skuteczności działania absorberów, jak również zwiększenie wydajności wszystkich towarzyszących im węzłów pomocniczych – powiedział Marek Ryński, wiceprezes Enei Połaniec ds. technicznych.

Modernizacja absorberów IOS jest ściśle powiązana z inwestycją w zwiększenie efektywności elektrofiltrów. W ostatnich tygodniach Enea Połaniec podpisała umowę z GE Power i Stal-Systems na modernizację elektrofiltrów sześciu bloków energetycznych (2-7). Zmodernizowane elektrofiltry również wpłyną na poprawę parametrów środowiskowych całej instalacji.

Zamknij Kup klimatyzator z instalacjąw Twoim mieście Kup klimatyzator z instalacją w Twoim mieście