Wiadomości 3 gru
Efektywność energetyczna i OZE - konferencja w Świdnicy

fot. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ponad 90 osób wzięło udział 26 listopada br. w zorganizowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Duszpasterstwo Parlamentarzystów i Samorządowców Diecezji Świdnickiej konferencji pn. „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”. Jej celem było przedstawienie oferty nieodpłatnych szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych oraz zaprezentowanie źródła finansowania przedsięwzięć.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Świdnicy, samorządowcy, w tym prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie, duchowieństwo z Diecezji Świdnickiej, przedsiębiorcy sektora energetycznego i dystrybutorzy ciepła oraz beneficjenci środków Unii Europejskiej z Dolnego Śląska, którzy zaprezentowali swoje projekty w myśl zasady: „Słowa uczą, a przykłady pociągają”.

Konferencja odbyła się w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” finansowanego ze środków UE POIiŚ 2014-2020 (podziałanie 1.3.3).

Otwierając obrady Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda nakreślił zakres, skalę i dynamikę działań Narodowego Funduszu w ochronie środowiska w ostatnich latach, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju niskoemisyjnej gospodarki i walki ze smogiem na terenie województwa dolnośląskiego.

Ordynariusz Diecezji Świdnickiej Ks. Bp Ignacy Dec życzył zgromadzonym uczestnikom konferencji owocnych obrad na gościnnej Ziemi Świdnickiej oraz dobrych decyzji i wniosków z niej wypływających. Nawiązując do tych słów, Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz zadeklarował wszelką pomoc merytoryczną potencjalnym beneficjentom w zakresie omawianej problematyki.

Następnie Kierownik Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW, Anna Trudzik, omówiła główne cele i działania ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, prezentując najnowsze wyniki projektu.

W toku konferencji doradcy energetyczni z WFOŚiGW we Wrocławiu przedstawili ofertę nieodpłatnych szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych oraz wskazali źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, co stanowi jedno z głównych założeń projektu.

Gośćmi konferencji byli m.in. przedstawiciele Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, którzy przedstawili ofertę finansowania przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej. Z kolei pracownik Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska Jerzy Żurawski omówił rolę i znaczenie audytów energetycznych w termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i obiektów sakralnych.

Istotnym punktem konferencji była prelekcja o poprawie jakości powietrza w wyniku zmniejszenia zużycia energii w budownictwie. Poprowadzili ją doradcy z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Na zakończenie uczestnicy spotkania wzięli udział w dyskusji i indywidualnych konsultacjach z prelegentami.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej