Klimatyzatory dla architektów wnętrz 2024
Wiadomości 13 wrz
Darmowy prąd przez miesiąc: Jak skorzystać z nowych zasad?

Oszczędzanie energii staje się bardziej opłacalne niż kiedykolwiek wcześniej, dzięki nowej nowelizacji rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. To dobra wiadomość dla gospodarstw domowych, które od teraz mogą cieszyć się darmowym prądem przez miesiąc. Jednak, jakie są zasady tego programu i co trzeba zrobić, aby skorzystać z tej unikalnej okazji? W tym artykule omówimy kluczowe informacje na ten temat.

Rząd nagradza oszczędzanie energii

Rząd postanowił nagradzać oszczędne gospodarstwa domowe, a także wprowadził nowe przepisy dotyczące transparentności w rozliczeniach energetycznych. W odpowiedzi na ostatnie kontrowersje związane z niejasnym sposobem rozliczania odbiorców końcowych, nowe przepisy mają na celu zagwarantowanie jasności i uczciwości w procesie rozliczeń.

Obniżki rachunku za prąd

Najważniejszą zmianą w noweli jest zobowiązanie dostawców energii elektrycznej do wprowadzenia nowego sposobu rozliczeń, który przyniesie rzeczywistą korzyść finansową dla gospodarstw domowych. Nowe przepisy mają na celu obniżenie rocznego rozliczenia za energię o równowartość jednego przeciętnego miesięcznego rachunku.

Ta obniżka, wynosząca 12%, może stanowić znaczącą ulgę dla wielu gospodarstw. Warto dodać, że podobna propozycja była już rozważana w jednej z poprawek do ustawy o gwarancjach finansowych dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, gdzie zakładano 5% wsteczne obniżenie cen prądu od początku 2023 roku. Niestety, ta ustawa została odrzucona przez Senat, co skłoniło rząd do wykorzystania opcji nowelizacji rozporządzenia taryfowego.

Nowa formuła obniżki cen prądu jest następująca:

"Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną w rozliczeniach za 2023 r. z odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym obniża wyliczoną kwotę należności o kwotę równą 12% iloczynu średniej ceny energii elektrycznej opublikowanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 2022 r."

Warunki uprawniające do darmowego prądu przez miesiąc

Aby skorzystać z darmowego prądu przez miesiąc, trzeba spełnić pewne warunki określone w noweli. Oto lista tych warunków:

  1. W okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy w trzech pierwszych kwartałach 2023 r. należy zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru do poziomu poniżej 95 proc. zużycia energii elektrycznej tego samego odbiorcy w odniesieniu do tego samego okresu w 2022 r.

  2. Zwerifikować i potwierdzić poprawność danych znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną.

  3. Wyrazić zgodę na otrzymywanie korespondencji od przedsiębiorstwa energetycznego, w tym faktur VAT, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub w dedykowanym portalu internetowym.

  4. Wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez przedsiębiorstwo energetyczne.

  5. Być prosumentem energii odnawialnej zgodnie z definicją ustawy o odnawialnych źródłach energii.

  6. Złożyć oświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku.

Te warunki umożliwiają dostęp do darmowego prądu przez miesiąc, a biorąc pod uwagę liczbę prosumentów w Polsce, ta ulga może przysługiwać ponad 1,2 miliona osobom.

Wsparcie dla operatorów systemu elektroenergetycznego

Nowelizacja rozporządzenia ma również na celu wspieranie operatorów systemu elektroenergetycznego poprzez ułatwienie zarządzania bilansem mocy w systemie. Nowe przepisy zwalniają odbiorców z opłat za ponadumowny pobór energii biernej i przekroczenie mocy umownej, jeśli wynikają one z poleceń operatorów lub z usług świadczonych na ich rzecz. To istotne, zwłaszcza w kontekście rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska twierdzi, że nowy system zachęt do bardziej świadomego zarządzania zużyciem energii przyczyni się do elastyczniejszej pracy systemu energetycznego. To z kolei może umożliwić dodatkowe zużycie energii elektrycznej na polecenie operatora w okresach nadpodaży generacji odnawialnych źródeł energii, bez dodatkowego obciążenia użytkowników systemu.

Wnioski

Nowa nowelizacja rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska otwiera nowe możliwości dla gospodarstw domowych w zakresie oszczędzania na rachunkach za prąd. Darmowy prąd przez miesiąc to korzyść, na którą może liczyć wiele osób, spełniając określone warunki. Jednocześnie nowe przepisy wspierają operatorów systemu elektroenergetycznego i promują bardziej świadome zarządzanie energią. To krok w kierunku bardziej zrównoważonego i efektywnego korzystania z zasobów energetycznych w Polsce.

Źródło: MKiŚ