Wiadomości 19 lip
Danfoss pomaga w maksymalnym wykorzystaniu możliwości dyrektywy EcoDesign

Mimo, że większość zapisów dyrektywy dotyczy oznakowania CE i możliwości sprzedaży wyposażenia chłodniczego, to potencjalnych korzyści można odnieść znacznie więcej, o ile do kwestii EcoDesign i rozwoju urządzeń HVACR podejdzie się w sposób całościowy. Danfoss jest gotowy do zaoferowania zgodnych rozwiązań i wskazówek.

- 18 LIPCA 2018 PRZEZ DANFOSS COOLING

Cel w zakresie efektywności energetycznej agregatów skraplających

Wymagania co do efektywności energetycznej agregatów skraplających stały się bardziej rygorystyczne w porównaniu z zapisami z pierwszego poziomu, które obowiązywały od lipca 2016 roku. Otóż od 1 lipca 2018 wartości sezonowego wskaźnika efektywności SEPR (Seasonal Energy Performance Ratio) oraz współczynnika wydajności chłodniczej COP (Coefficient of Performance) dla układów o różnej wydajności nie mogą być niższe niż podane poniżej:
 

Agregaty skraplające o wysokiej efektywności

Agregaty skraplające OptymaTM firmy Danfoss, zarówno te obudowane, jak i wersje bez osłony, z powodzeniem wkroczyły w okres obowiązywania wymogów ekoprojektu 2018, gdyż ich wskaźniki SEPR i COP plasują się wyraźnie powyżej ustanowionych progów. Niektóre z tych wyrobów posiadają ponadto certyfikaty ASERCOM, a ich listę można znaleźć na stronie internetowej. Co więcej, wszystkie typoszeregi są obecnie przystosowane do czynników chłodniczych o niskim wskaźniku GWP, jak R448A, R449A czy R452A, a wkrótce małe nieobudowane agregaty skraplające do zastosowań handlowych zyskają również możliwość pracy z R513A i R290.

Znak CE widniejący na urządzeniach zapewnia specjalistów i użytkowników, że mają do czynienia z wyrobami spełniającymi przepisy, mającymi przed sobą przyszłość oraz zapewniającymi znaczne oszczędności energii elektrycznej i obniżenie całkowitych kosztów posiadania. Dla większej przejrzystości firma Danfoss podaje dla swoich agregatów roczne zużycie energii elektrycznej, a na opublikowanej grafice przelicza je na oszczędności finansowe.


Poniżej można porównać agregat skraplający OptymaTM Plus INVERTER charakteryzujący się potwierdzonym wskaźnikiem SEPR na poziomie 3,84 z alternatywnym urządzeniem dostępnym na rynku (źródło: Danfoss).

 

gift