Smay klapy
Wiadomości 8 gru
Swegon
Czym jest Fala Renowacji (ang. Renovation Wave) i jak może zmienić nasze otoczenie?

Fale Renowacji to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej. Jej celem jest wyznaczenie nowych wytycznych dla projektów modernizacji budynków w Unii Europejskiej na nadchodzące lata. Ich efekty będziemy obserwować przez kolejne dekady. Co możemy zrobić jako specjaliści w branży budowlanej, aby wykorzystać cały potencjał tej inicjatywy?

Fala Renowacji

W połowie października Komisja Europejska przedstawiła strategię o nazwie Renovation Wave (Fala Renowacji), która ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Sektor budownictwa ma ogromne perspektywy w zakresie ograniczenia zużycia energii i emisji CO2. Jest to kluczowy element długoterminowej wizji Unii Europejskiej, dotyczącej stworzenia neutralnej dla klimatu gospodarki do roku 2050.

Sektor budowlany obecnie odpowiada za 1/3 emisji w UE, a około 75% istniejących budynków jest nieefektywnych energetycznie. Według przeprowadzonych badań, 85 do 95% tych budynków będzie nadal istniało w 2050 roku. Okazuje się, że koncentracja uwagi tylko na efektywności nowych budynków to za mało. Niezbędnym krokiem jest podjęcie zdecydowanych działań w zakresie prac modernizacyjnych, bez których osiągnięcie wyznaczonych celów klimatycznych i energetycznych nie będzie możliwe.

Komisja zakłada modernizację 35 milionów budynków

Aktualnie około 11% budynków w UE poddano pewnym pracom modernizacyjnym. Jednak bardzo rzadko ich głównym celem było podniesienie efektywności energetycznej budynków. Komisja planuje podwoić roczny wskaźnik modernizacji związanej z efektywnością energetyczną, który obecnie wynosi 1%, dzięki przebudowie 35 milionów budynków do roku 2030.

Prace modernizacyjne mogą być bardzo złożone, a ich realizacja trudna z punktu widzenia inwestora. Strategia Fali Renowacji proponuje kilka rozwiązań, których celem jest minimalizowanie wpływu takich ograniczeń poprzez wprowadzenie uproszczonych zasad finansowania, zwiększenie znaczenia i zaostrzenie wymagań dla charakterystyki energetycznej budynku oraz poszerzenie rynku zrównoważonych produktów i usług budowlanych.

Priorytetem są budynki użyteczności publicznej

Zgodnie z przyjętą strategią, priorytetowe obszary działania, na które zostaną przeznaczone fundusze, to m.in.: ograniczenie ubóstwa energetycznego w krajach UE, gdzie 34 miliony Europejczyków nie jest w stanie opłacić rachunków za ogrzewanie; modernizacja budynków użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale i budynki administracyjne oraz dekarbonizacja ogrzewania i chłodzenia przez wymianę starych urządzeń i systemów. Wiąże się to z położeniem większego nacisku na zastosowanie odnawialnych źródeł energii, w tym niskotemperaturowych źródeł ciepła czy analogicznych źródeł chłodu o wysokiej sprawności.

Fala Renowacji ma rozwinąć sektor budowlany i wzmocnić konkurencyjność europejskiej gospodarki w perspektywie spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19. Dzięki temu powstanie 160 000 nowych miejsc pracy w branży budowlanej.

W jaki sposób możemy stać się częścią lepszej przyszłości?

Niewątpliwie strategia Fali Renowacji będzie miała znaczący wpływ na jej podstawowy cel - efektywność energetyczną - i jest to wspaniała inicjatywa zwiększająca świadomość postrzegania środowiska naturalnego przez branżę. Kierując naszą uwagę na środowisko, nie możemy zapomnieć o środowisku wewnętrznym. Rozpoczynając prace związane z modernizacją budownictwa na tak szeroką skalę nie możemy pozwolić na to, aby nasza uwaga ograniczyła się tylko do aspektów energetycznych budynku, ponieważ nie jest to jedyne wyzwanie przed jakim stoimy.

Już dziś niska jakość środowiska wewnętrznego wywiera wpływ na społeczeństwo. Jest przyczyną różnych chorób, a ponadto sprawia, że jesteśmy mniej efektywni w pracy i trudniej przyswajamy wiedzę jako uczniowie w szkołach. Fala Renowacji jest nie tylko szansą na zwiększenie efektywności energetycznej budynków, ale również doskonałą okazją do poprawienia jakości środowiska wewnętrznego.
Z technicznego punktu widzenia te dwa zagadnienia są ściśle ze sobą związane. Doskonale wiemy, że obecnie dostępne są rozwiązania i inteligentne systemy, które są w stanie poradzić sobie z obiema kwestiami jednocześnie. Pamiętajmy, że przez wiele kolejnych lat będziemy żyć w warunkach jakie pozostawią projekty renowacyjne, dlatego dołóżmy wszelkich starań, aby były jak najlepsze.

445 milionów mieszkańców Unii Europejskiej i 90 milionów studentów i uczniów w jakimś stopniu odczuje rezultaty strategii Fali Renowacji, czy to w domu, czy w pracy lub też w szkole. Efekt lepszej wydajności pracy i zdrowszego społeczeństwa w takiej skali może przekroczyć wszelkie oczekiwania.