Wiadomości 26 maj 2022
Ceny surowców podbijają wartość handlu z Rosją

Ceny surowców podbijają wartość handlu z Rosją. Wzrost cen surowców energetycznych spowodował w ostatnich miesiącach znaczny wzrost wartości wymiany handlowej pomiędzy Rosją, a Europą. Import UE z Rosji w I kwartale 2022 był ponad dwukrotnie większy niż w analogicznym okresie 2021 r. Wartość importu w pierwszych 3 miesiącach br. wyniosła 63,7 mld euro. W znacznej mierze wynika to ze zwiększenia wartości importowanych paliw, które stanowiły 67 proc. całości unijnego importu z Rosji.

Wartość unijnego importu surowców energetycznych z Rosji (paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji, substancje bitumiczne i woski mineralne) zwiększyła się o 127 proc. w stosunku do I kw. 2021 r. (do 42,9 mld euro).

Brak unijnej jednomyślności w zakresie embarga na surowce energetyczne z Rosji powoduje, że wciąż jest ona głównym europejskim dostawcą ropy i gazu. W połączeniu z rosnącymi od wielu miesięcy cenami tych towarów oznacza jedno. Wartość importu z Rosji do Europy będzie wciąż rosnąć.

Miesięczny import z Rosji do Polski w styczniu wyniósł niespełna 2 mld USD. W lutym 2,4 mld USD i w marcu 3,1 mld USD. Tym samym w styczniu 2022 r. wartość importu z Rosji wzrosła o 57 proc. w porównaniu do tego samego miesiąca 2021 r. Ponadto w lutym o 89 proc., a w marcu o 132 proc. Większość tego wzrostu w marcu pochodziła z rosnącej  wartości importowanych surowców energetycznych, które odpowiadały za 52 proc. wzrostu importu z Rosji do Polski.

 

Biznes Tuba

Biznes Tuba http://biznestuba.pl