Wiadomości 30 lis
Build4Future - forum gospodarcze sektora budowlanego na targach Budma 2019

fot. Budma

Podczas targów BUDMA 2019 odbędzie się Build 4 Future - forum gospodarcze sektora budowlanego, które będzie okazją do dyskusji na najwyższym szczeblu o rozwoju i inwestycjach.

III Forum Gospodarcze Budownictwa Build4Future, które odbędzie się 11-12 lutego 2019 roku w Poznaniu to najważniejsze wydarzenie gospodarcze dedykowane branży budowlanej, podczas którego spotkają się autorytety tej dziedziny, żeby dyskutować o wyzwaniach stojących przed sektorem oraz o jego przyszłości, także w kontekście międzynarodowym. Panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, ekspertów i przedsiębiorców będą doskonałą platformą wymiany postulatów o inwestycjach, stanie oraz perspektywach rozwoju społeczno-gospodarczego na rynku budowlanym w najbliższych latach. Poruszone podczas spotkania, a kontynuowane podczas targów Budma 2019 tematy z pewnością okażą się atrakcyjne dla przedsiębiorców i osób związanych z branżą budowlaną. Wśród nich nie zabraknie takich, jak:   

 • plany i strategie rozwoju budownictwa w polsce
 • programy promieszkaniowe w polsce
 • eksport i współpraca międzynarodowa
 • wpływ sektora budowlanego na gospodarkę
 • efektywne zarządzanie energią w budownictwie


Forum zostało objęte Patronatem Honorowym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.

Udział w debatach potwierdzili: Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Włodzimierz Kocon, wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, prof. Zbigniew Kledyński, Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a także przedstawiciele między innymi takich instytucji, jak: Polski Klaster Eksporterów Budownictwa, Polski Związek Firm Deweloperskich, Wschodni Klaster Budowlany czy Związek Zawodowy „Budowlani”.


Agenda Forum Gospodarczego Budownictwa „Build4Future”:

poniedziałek, 11.02
10:00 Rejestracja
10:30-12:00
DEBATA INAUGURACYJNA – PLANY I STRATEGIE ROZWOJU BUDOWNICTWA W POLSCE
Powitanie uczestników przez przedstawicieli Ministerstw oraz Prezesa MTP
Wystąpienie inauguracyjne Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
Udział w debacie:
 • Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
 • prof. Zbigniew Kledyński, Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
12:00-12:30 Przerwa na kawę
12:30-13:00
DEBATA II - PROGRAMY PROMIESZKANIOWE W POLSCE
Tematyka:
 • Program Dostępność plus
 • Program Mieszkanie plus
 • Program Mieszkanie na start

Udział w debacie:

 • Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
 • Włodzimierz Kocon, wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
14:00-15:30
Przerwa na lunch + networking
15:30 - 17:30
DEBATA III – EKSPORT I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Tematyka:
 • Jak skutecznie prowadzić promocję oraz z sukcesem wprowadzić przedsiębiorstwo na rynek zagraniczny
 • Programy wsparcia eksportu dla polskich producentów
 • Czy zaangażowanie w eksport musi oznaczać ograniczenie aktywności na rynku krajowym?
 • Bariery wejścia polskich firm na rynki zagraniczne – pieniądze czy procedury?
 • Przyszłość polskich firm rodzinnych – zagrożenie ze strony zagranicznych koncernów

Udział w debacie:

 • Wojciech Hann, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
 • prof. Zygmunt Meyer, wiceprezydent Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa
 • Aleksander Libera, Account Director MSL
 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Polski Klaster Eksporterów Budownictwa
19:00-23:00
Gala
 
wtorek, 12.02
10:00 - 11:45
DEBATA IV - WPŁYW SEKTORA BUDOWLANEGO NA GOSPODARKĘ
Tematyka:
 • Analiza sytuacji gospodarczej w sektorze budownictwa w Polsce
 • Budownictwo – nasze spojrzenie na rynek, raport
 • Braki i problemy w branży: brak środków na badania, rozwój techniczny oraz innowacyjności, brak pracowników oraz fachowej i wykształconej kadry, zatrudnianie obcokrajowców
 • Wzmocnienie kompetencji inwestorów publicznych jako zamawiających
 • Kadry w sektorze budownictwa
 • Czy polskie firmy są przygotowane na ewentualne spowolnienie gospodarcze?
 • Jak skutecznie zapobiegać zatorom płatniczym?

Udział w debacie:

 • Mateusz Walewski, główny ekonomista, dyrektor Biura Badań i Analiz Banku Gospodarstwa Krajowego
 • prof. Zbigniew Kledyński, Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Santander
11:45-13:30 Przerwa na lunch oraz na zwiedzanie Targów Budma
12:00 Oficjalne otwarcie Targów Budma
13:30-15:00
DEBATA V – EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDOWNICTWIE
Tematyka:
 • Zielone zamówienia publiczne
 • Zrównoważone budownictwo
 • Program „Czyste powietrze”
 • Dyrektywa unijna 2010/31 UE
 • Energooszczędność i gospodarka niskoemisyjna

Udział w debacie:

 • Jerzy Stroński, Przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
15:00-15:10 Zakończenie konferencji
15:10–17:00 Czas na zwiedzanie Targów Budma

Kup bilet

Źródło: budma.pl