SMAY - Klapy pożarowe
Wiadomości 28 paź 2019
Budżet inwestycyjny UE 2020: więcej na ochronę klimatu

Posłowie dodali ponad €2 miliardy do propozycji Komisji Europejskiej na ochronę klimatu. Budżet 2020 powinien być pomostem do Europy przyszłości z inwestycjami w tworzenie miejsc pracy, badania oraz wsparcie dla ludzi młodych. Negocjacje z Radą w listopadzie.

Parlament przyjął swoje stanowisko w sprawie budżetu dla UE w 2020 w środę, podkreślając, że musi on dawać solidną pozycję startową nowej generacji programów oraz polityk UE.

W projekcie rezolucji, Parament podkreślił, że budżet UE na rok 2020 jest “ostatnią szansą UE” na zbliżenie się do politycznych zobowiązań złożonych na ten okres, włącznie z osiągnięciem celu związanego z walką ze zmianą klimatu. Budżet ten powinien przecierać szlak długoterminowemu budżetowi UE 2021-2027, tzw. wieloletnim ramom finansowym (WRF).

Posłowie zwiększyli budżet w stosunku do projektu budżetu przygotowanego przez Komisję Europejską, dodając w sumie ponad 2 miliardy euro, przeznaczone na ochronę klimatu, inicjatywę na rzecz zatrudnienia młodzieży (YEI) i programów Erasmus+ oraz zapewnienie dalszego wsparcia, zgodnie z priorytetami Parlamentu, dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), cyfryzacji oraz polityk migracyjnej i zewnętrznej, w tym pomocy rozwojowej i humanitarnej.

Parlament zagłosował nad budżetem wynoszącym prawie €171 miliardów środków na zobowiązania (funduszy, które UE zobowiązuje się zainwestować w 2020 roku lub przyszłych latach, ponieważ istnieje wiele wieloletnich projektów oraz programów), podnosząc go o €2,7 miliardów, w porównaniu do projektu budżetu przedstawionego przez Komisję Europejską. Środki na płatności (fundusze, które zostaną faktycznie wydane w 2020 roku) zostały ustalone na poziomie €159 miliardów.

Monika Hohlmeier (EPP, DE), odpowiedzialna za prace nad budżetem 2020, powiedziała: „Dzisiejsze głosowanie nad budżetem UE 2020 pokazuje, że Parlament jest zjednoczony oraz, że wśród grup politycznych istnieje porozumienie dotyczące: ambitnych celów klimatycznych oraz ochrony środowiska, które idą ramię w ramię z programami wpływającymi na wzrost zatrudnienia, wspierającymi badania i rozwój w UE oraz zwiększają konkurencyjność. Posłowie potwierdzili również swoje zaangażowanie w inicjatywę na rzecz zatrudnienia młodzieży, program wymiany studentów Erasmus+ oraz DiscoverEU, program, który oferuje osiemnastolatkom bilety Interrail, pozwalając im na odkrywanie Europy bez granic”.

Kolejne kroki
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym rozpocznie trzy tygodnie rozmów w ramach „procedury koncyliacji” z Radą w celu osiągnięcia porozumienia między obiema instytucjami na tyle wcześnie, aby budżet na przyszły rok mógł zostać poddany pod głosowanie w Parlamencie i podpisany przez Przewodniczącego Parlamentu podczas II sesji plenarnej w listopadzie (25-28 listopada). W przypadku braku porozumienia Komisja Europejska musi przygotować nowy projekt budżetu.

Kontekst
Około 93% budżetu UE finansuje działania w terenie, w krajach UE i poza nią, dotyczące obywateli, regionów, miast, rolników, naukowców, studentów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw.

Budżet UE jest wyjątkowy. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, które w dużej mierze wykorzystywane są do świadczenia usług publicznych i finansowania systemów zabezpieczenia społecznego, budżet UE jest przede wszystkim budżetem inwestycyjnym i, w przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE nie może wykazywać deficytu.

 

Biznes Tuba

Biznes Tuba http://biznestuba.pl

Zamknij Kup kamerę Bosch taniej o 150zł! Kup kamerę Bosch taniej o 150zł!