Wiadomości 19 lis

Mamy nadzieję, że nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w sposób zaakceptowany przez branżę rozwiąże problemy sektora budowlanego - mówił Wojciech Trojanowski, członek zarządu STRABAG, podczas platformy budowlanej Pracodawców RP. Uczestnicy debaty podkreślali, że jeśli problemy sektora budowlanego wynikające m.in. z coraz bardziej nierentownych, a jednocześnie „nienegocjowalnych” umów, nie zostaną rozwiązane, sektor budowlany czeka kryzys.

Źródło: Pracodawcy RP