Termostat w wykonaniu przeciwwybuchowym EX | TOM-EL

Redakcja HvacPR | 28 mar | 1 Termostaty kapilarne przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów i par cieczy palnych w strefie 1 i 2 oraz w otoczeniu pyłów przewodzących strefie 21 i 22, grupy wybuchowości : IIC i klas temperaturowych : T4, T5, T6. Służą do kontroli i regulacji temperatury w obszarach zagrożonych wybuchem . Produkty
Zamknij gift