Produkty 28 mar
TOM-EL

Termostaty kapilarne przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów i par cieczy palnych w strefie 1 i 2 oraz w otoczeniu pyłów przewodzących strefie 21 i 22, grupy wybuchowości : IIC i klas temperaturowych : T4, T5, T6. Służą do kontroli i regulacji temperatury w obszarach zagrożonych wybuchem .

Termostaty mogą być stosowane w obiektach o charakterze przemysłowym takich jak: rafinerie ropy naftowej, platformy wiertnicze, zakłady chemiczne, akumulatorownie, lakiernie, magazyny wyrobów chemicznych itp. Termostaty produkowane są w kilku wersjach wg DIN 14597: 

  • jako monitor temperatury TW
  • jako zabezpieczeniowy monitor temperatury STW
  • jako zabezpieczeniowy ogranicznik temperatury STB

Więcej na temat systemów grzejnych TOM-EL