Praca | DKA |Monter Urządzeń Chłodniczych | cała Polska

Redakcja HvacPR | 5 lut 2018 Rozwiązania przyjazne dla środowiska W naszej działalności kierujemy się zasadą, aby nasze realizacje odpowiadały nie tylko wymaganiom klienta, ale by były również przyjazne dla naszego środowiska. Prowadzimy doradztwo w zakresie przezbrajania instalacji na nowe, bardziej ekologiczne czynniki. Posiadamy wymagane prawem certyfikaty f-gazowe, zarówno dla przedsiębiorcy, jak i dla personelu, co pozwala nam w odpowiedzialny i świadomy sposób postępować z czynnikami chłodniczymi. Współpracujemy z Fundacją Prozon w zakresie utylizacji i regeneracji czynników chłodniczych. Praca
gift