Trendy kształtujące rynek nieruchomości wg innogy Polska

Redakcja HvacPR | 25 wrz innogy Polska we współpracy ze SpotData przygotowała raport „Stan rozgrzania. Rynek nieruchomości na tle trendów gospodarczych w Polsce” na temat obecnego stanu i perspektyw dla rynku nieruchomości komercyjnych w odniesieniu do trendów gospodarczych. Na runku nieruchomości komercyjnych zaobserwować można cztery megatrendy: konwergencja produktywności i konsumpcji między Polską a Niemcami, rozwój globalnych łańcuchów produkcji, transformację firm w Polsce oraz zmiany preferencji i technologii. W obliczu stale zmieniającego się rynku, innogy Polska oferuje nowoczesne usługi energetyczne i okołoenergetyczne dla klientów biznesowych, które dostosowane są do ich potrzeb i specyfiki działalności. Okiem praktyka
gift