Śladami urządzeń 31 sty 2018

Historia Firmy BARTOSZ Sp. J. sięga 1990 r. Działamy przede wszystkim w szeroko rozumianej branży inżynieryjno-sanitarnej. W codziennej pracy największy nacisk kładziemy na ciągle doskonalenie produkowanych urządzeń oraz staramy się reagować na wszystkie zmiany współczesnego rynku. Dokładamy wszelkich starań, by dostarczane urządzenia i technologie były przede wszystkim przyjazne środowisku oraz umożliwiały znaczne oszczędności poprzez m.in. zmniejszenie zużycia wody, ciepła i energii elektrycznej. Naszym priorytetem jest spełnianie indywidualnych oczekiwań Klientów. Dzięki elastycznemu podejściu do realizacji inwestycji niejednokrotnie daliśmy się poznać jako profesjonaliści, produkujący urządzenia „szyte na miarę”. To najcenniejsza naszym zdaniem cecha, wyróżniająca nas spośród innych producentów. Kompleksowe podejście, komponenty najwyższej jakości oraz sztab specjalistów, z którymi pracujemy są gwarancją najwyższego poziomu dostarczanych produktów i usług o czym mogą świadczyć nagrody, dyplomy i wyróżnienia przyznawane naszej firmie podczas licznych konkursów.

Przedstawiamy bogate portfolio realizacji stacji uzdatniania wody Bartosz

Stacje uzdatniania wody Bartosz

Stacje uzdatniania wody instalowane są zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w obiektach przemysłowych. To idealne rozwiązania nie tylko dla domów jednorodzinnych, ale również dla hoteli, osiedli mieszkaniowych, ośrodków wypoczynkowych czy nawet całych gmin.


Firma Bartosz posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie uzdatniania wody. Realizujemy projekty od A do Z czyli projektujemy SUW, dobieramy technologię, budujemy je i wykonujemy wszystkie prace od powstania fundamentu do momentu uruchomienia. Mamy pełną świadomość, że rodzaje zanieczyszczeń wody są bardzo zróżnicowane i wymagają indywidualnego podejścia. Posiadamy szeroką wiedzę na temat uzdatniania wody, urządzeń służących do jej filtrowania oraz ogromną wiedzę o złożach filtrujących (w swoich układach stosujemy unikalne złoże filtracyjne Femen). Dzięki temu nasze systemy są niezawodne i w pełni spełniają założone funkcje. Przez kilkanaście lat działalności dostarczyliśmy setki systemów uzdatniających wodę, najatrakcyjniejsze z nich prezentujemy poniżej.

 

Zapraszamy serdecznie do bliższego zapoznania się z pełną ofertą Firmy Bartosz

 

1. Gołąb - Rozbudowa stacji uzdatniania wody

Gołąb - Rozbudowa stacji uzdatniania wody

Wydajność SUW: 60 m3/h

Zakres robót:

 • budowa nowego budynku SUW wraz z dociepleniem, stolarką, instalacją grzewczą, wentylacyjną, osuszania powietrza oraz elektryczną;
 • demontaż istniejącego hydrofiltra;
 • montaż 2 obudów studni typu LANGE oraz wymiana pomp głębinowych i armatury w studniach;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie w systemie zamkniętym na aeratorze Firmy Bartosz Dn 1000 mm; filtracja I stopniowa na 2 filtrach pośpiesznych dn 1600 mm, wypełnionych złożami kwarcowo-braunsztynowymi;
 • wykonanie rurociągów stacji ze stali kwasoodpornej 0H18N9;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu ZH MVC 15.4.5.SP wykonanego w oparciu o 5 pompy o mocy 4,0 kW + pompa płucząca o mocy 5,5 kW;
 • dostawa i montaż dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności V=100 m3 każdy;
 • wykonanie pompowni wód popłucznych o wydajności ok. 100 m3/h;
 • remont istniejącego osadnika popłuczyn i dostosowanie go do potrzeb nowego układu uzdatniania wody;
 • wykonanie sieci wodociągowych zewnętrznych oraz sieci kanalizacji technologicznej;
 • wykonanie dróg i placów dojazdowych utwardzonych;
 • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej;
 • wizualizacja procesów technologicznych SUW;
 • wykonanie kompletnych systemów automatyki wraz z sieciami AKPiA i informatycznymi;
 • dostawa przewoźnego agregatu prądotwórczego o mocy 100 kVA w obudowie wyciszonej;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi;
 • praca stacji uzdatniania wody w pełni automatyczna.

2. Stacja uzdatniania wody w m. Dobrzyki

Stacja uzdatniania wody w m. Dobrzyki

Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki, gm. Zalewo.

Wydajność SUW: 30 m3/h

Zakres robót:

 • przebudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody z modernizacją stropodachu, dociepleniem budynku, stolarką, instalacją grzewczą, wentylacyjną, osuszania powietrza oraz elektryczną;
 • wymiana pomp głębinowych, głowic studziennych i armatury w 2 studniach głębinowych;
 • dostawa i montaż obudowy studni głębinowej typu Lange;
 • wykonanie tymczasowej instalacji uzdatniania wody;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie w aeratorze dn 1600 mm prod. Firmy Bartosz; filtracja dwustopniowa ciśnieniowa na 4 filtrach pośpiesznych dn 1600 mm wykonanych ze stali czarnej, wypełnionych złożami kwarcowymi, braunsztynowymi;
 • dostawa i montaż pompy płuczącej typu TP 100-200/4, dmuchawy powietrza, sprężarek powietrza oraz osuszaczy powietrza;
 • wykonanie rurociągów stacji ze stali kwasoodpornej 0H18N9;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu ZH CR 15.4.4.SPE wykonanego w oparciu o 4 pompy  o mocy 4,0 kW każda;
 • wykonanie instalacji do dezynfekcji wody;
 • dostawa i montaż 2 zbiorników wyrównawczych – o pojemności V=100 m3 każdy;
 • dostawa i montaż odstojnika popłuczyn o pojemności 40m3 wykonanego z polietylenu;
 • montaż pompy w odstojniku popłuczyn, wykonanie przyłącza;
 • wykonanie sieci wodociągowych zewnętrznych;
 • wykonanie sieci kanalizacji technologicznej;
 • wykonanie dróg i placów dojazdowych utwardzonych oraz ogrodzenia terenu;
 • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej;
 • wizualizacja stacji uzdatniania wody;
 • dostawa i montaż zespołu prądotwórczego o mocy 48 kW wraz z SZR;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi;
 • stacja uzdatniania wody pracuje w pełni automatycznie;

3. Stacja uzdatniania wody w Szklanej

Stacja uzdatniania wody w Szklanej

Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Szklanej

Wydajność SUW: 45 m3/h

Zakres robót:

 • przebudowa budynku SUW wraz dociepleniem, stolarką, instalacją grzewczą, wentylacyjną, osuszania powietrza oraz elektryczną;
 • demontaż istniejącej obudowy z kręgów i montaż obudowy studni typu LANGE oraz wymiana pomp głębinowych i armatury w studniach;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie w systemie zamkniętym na aeratorze Firmy Bartosz; filtracja dwustopniowa na 4 filtrach pośpiesznych dn 1400 mm, wykonanych ze stali nierdzewnej gat. OH18N9, wypełnionych złożami kwarcowymi na I st. filtracji i kwarcowo-braunsztynowymi na II st. filtracji;
 • wykonanie rurociągów stacji ze stali kwasoodpornej 0H18N9;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu ZH MVC 15.5.4.SPE+ETL80.80 wykonanego w oparciu o 4 pompy o mocy 5,5 kW + pompa płucząca o mocy 5,5 kW;
 • dostawa i montaż dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności V=50 m3 każdy;
 • remont istniejącego osadnika popłuczyn i dostosowanie go do potrzeb nowego układu uzdatniania wody;
 • wykonanie sieci wodociągowych zewnętrznych;
 • wykonanie sieci kanalizacji technologicznej;
 • wykonanie dróg i placów dojazdowych utwardzonych;
 • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej;
 • wizualizacja procesów technologicznych SUW;
 • wykonanie kompletnych systemów automatyki wraz z sieciami AKPiA i informatycznymi;
 • wykonanie systemu sygnalizacji i włamania;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi;
 • praca stacji w pełni automatyczna.

4. Stacja uzdatniania wody w Gowidlinie

Stacja uzdatniania wody w Gowidlinie

Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Gowidlino

Wydajność SUW: 65 m3/h

Zakres robót:

 • przebudowa budynku SUW z wykonaniem dachu dwuspadowego oraz dociepleniem, stolarką, instalacją grzewczą, wentylacyjną, osuszania powietrza oraz elektryczną;
 • demontaż istniejącej obudowy z kręgów i montaż obudowy studni typu LANGE oraz wymiana pomp głębinowych i armatury w studniach;
 • dostawę i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie w systemie zamkniętym na aeratorze Firmy Bartosz; filtracja dwustopniowa na 4 filtrach pośpiesznych dn 1400 mm, wykonanych ze stali nierdzewnej gat. OH18N9, wypełnionych złożami kwarcowymi na I st. filtracji i kwarcowo-braunsztynowymi na II st. filtracji;
 • wykonanie rurociągów stacji ze stali kwasoodpornej 0H18N9;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu ZH MVC 25.3.4.SPE+ETL80.80 wykonanego w oparciu o 4 pompy o mocy 5,5 kW + pompa płucząca o mocy 5,5 kW;
 • Dostawa i montaż dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności V=50 m3 każdy;
 • remont istniejącego osadnika popłuczyn i dostosowanie go do potrzeb nowego układu uzdatniania wody;
 • wykonanie sieci wodociągowych zewnętrznych;
 • wykonanie sieci kanalizacji technologicznej;
 • wykonanie dróg i placów dojazdowych utwardzonych;
 • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej;
 • dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 100kVA;
 • wizualizacja procesów technologicznych SUW;
 • wykonanie kompletnych systemów automatyki wraz z sieciami AKPiA i informatycznymi;
 • wykonanie systemu sygnalizacji i włamania;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi;
 • praca stacji w pełni automatyczna.

5. Kontenerowa pompownia sieciowo-wodociągowa w m. Morze

Kontenerowa pompownia sieciowo-wodociągowa w m. Morze

Budowa kontenerowej pompowni sieciowej – wodociągowej ze zbiornikiem wyrównawczym wraz z dojazdem na działkę 519/1 w miejscowości Morze

 Wydajność pompowni: 25 m3/h.

Zakres robót:

 • dostawa i montaż kontenerowej pompowni wody o powierzchni 15,9 m2 wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną, elektryczną i osuszania powietrza wyposażonej w zestaw hydroforowy prod. Firmy Bartosz typu ZH MVC 10.5.4.SPE wykonany w oparciu o 4 pompy  Movitec o mocy 2,2 kW;
 • wykonanie orurowania kontenerowej pompowni ze stali nierdzewnej wraz z armaturą;
 • dostawa i montaż zbiornika wyrównawczego wykonanego ze stali czarnej o pojemności V=100m3;
 • wykonanie instalacji elektrycznych wewnątrz budynku pompowni;
 • wykonanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zewnętrznych z rur PE;
 • wykonanie drogi wewnętrznej utwardzonej;
 • wykonanie ogrodzenia panelowego terenu pompowni;
 • budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej we wsi Morze;
 • praca pompowni sieciowej w pełni automatyczna;
 • rozruch technologiczny pompowni wody, przeszkolenie obsługi;

6. Remont stacji uzdatniania wody w Kalnicy

Remont stacji uzdatniania wody w Kalnicy

Remont stacji uzdatniania wody w Kalnicy, gm. Brańsk – Etap I

 Wydajność SUW: 70 m3/h

Zakres robót:

 • przebudowa budynku SUW;
 • zmiana systemu napowietrzania wody surowej poprzez zastosowanie aeratora dynamicznego Dn 800 mm prod. Firmy Bartosz;
 • wymiana wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: filtracja ciśnieniowa jednostopniowa na 5 filtrach pośpiesznych dn 1400 mm, wykonane ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9, wypełnione złożami kwarcowymi;
 • wykonanie rurociągów wewnątrz hali filtrów ze stali kwasoodpornej 0H18N9;
 • dostawa i montaż armatury oraz urządzeń do pomiaru ilości wody – przepływomierze elektromagnetyczne;
 • rozruch technologiczny stacji  uzdatniania wody, przeszkolenie obsługi;

7. Stacja uzdatniania wody w m. Łysobyki

Stacja uzdatniania wody w m. Łysobyki

Budowa stacji uzdatniania wody w m. Łysobyki, gm. Tłuszcz

Wydajność SUW: 170 m3/h

Zakres robót:

 • budowa nowego budynku SUW o powierzchni 230 m2;
 • wykonanie dwóch odwiertów studni głębinowych wraz z opracowaniem operatu wodno-prawnego;
 • wykonanie remontu istniejącej studni głębinowej wraz z wymianą pompy głębinowej, armatury;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie otwarte – wieża napowietrzająca, filtracja dwustopniowa (po 3 filtry pośpieszne dn 2200 mm, wykonane ze stali nierdzewnej, na każdym stopniu filtracji, wypełnione złożami kwarcowymi i braunsztynowymi, dwa filtry do filtracji wód popłucznych dn 1200 mm wykonane ze stali nierdzewnej, wypełnione złożami kwarcowymi i antracytowymi);
 • wykonanie rurociągów stacji ze stali kwasoodpornej 0H18N9;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu ZH MVC 25.4.6.SPE wykonanego w oparciu o 6 pomp Movitec o mocy 7,5 kW każda;
 • dostawa i montaż systemu ultrafiltracji w oparciu o dwie kolumny o wydajności 3 m3/h;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego dla ultrafiltracji prod. Firmy Bartosz typu ZH MVC 6.5.2.SPE wykonanego w oparciu o 2 pompy Movitec o mocy 1,1 kW każda;
 • dostawa i montaż dwóch zbiorników wyrównawczych ze stali czarnej o pojemności V=225 m3 każdy;
 • wykonanie żelbetowego osadnika popłuczyn oraz zbiorników wód sklarowanych;
 • dostawa i montaż dwóch zbiorników bezodpływowych z PE o poj. 2 m3 każdy na ścieki sanitarne i z chlorowni;
 • wykonanie drenażu rozsączającego z rur PCW na podsypce żwirowo-kamiennej;
 • wykonanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zewnętrznych z rur PE;
 • wykonanie placu utwardzonego z kostki brukowej betonowej;
 • wykonanie trawników dywanowych na terenie SUW;
 • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej;
 • wykonanie i uruchomienie systemu wizualizacji;
 • montaż i uruchomienie systemu alarmowego;
 • dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 165 kVA/132 kW wraz z uzgodnieniem pracy agregatu z siecią;
 • praca stacji w pełni automatyczna;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi.

8. Budynek hydroforni w m. Bolesty

Budynek hydroforni w m. Bolesty

Przebudowa i nadbudowa budynku hydroforni w miejscowości Bolesty, gm. Bielsk Podlaski

 Wydajność SUW: 30 m3/h.

Zakres robót:

 • przebudowa i nadbudowa budynku SUW z nadbudową więźby dachowej, dociepleniem budynku, stolarką, instalacją grzewczą, wentylacyjną, osuszania powietrza oraz elektryczną;
 • wymiana pomp głębinowych, głowic studziennych i armatury w 2 studniach głębinowych;
 • wykonanie tymczasowej instalacji uzdatniania wody;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie w aeratorze dn 1000 mm prod. Firmy Bartosz;
 • filtracja ciśnieniowa na 3 filtrach pośpiesznych dn 1200 mm wykonanych ze stali nierdzewnej gat. OH18N9, wypełnione złożami kwarcowymi braunsztynowymi;
 • dostawa i montaż pompy płuczącej, dmuchawy powietrza, sprężarek powietrza oraz osuszaczy powietrza;
 • wykonanie rurociągów stacji ze stali kwasoodpornej 0H18N9;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu ZH MVC 25.3.4.SPE+NB50-125/135 wykonanego w oparciu o 4 pompy  o mocy 5,5 kW każda;
 • wykonanie instalacji do dezynfekcji wody;
 • dostawa i montaż 2 zbiorników wyrównawczych – o pojemności V=150 m3 każdy, montaż pompy osadnika w istniejącym osadniku popłuczyn;
 • wykonanie sieci wodociągowych zewnętrznych;
 • wykonanie sieci kanalizacji technologicznej;
 • wykonanie dróg i placów dojazdowych utwardzonych;
 • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej;
 • dostawa i montaż zespołu prądotwórczego typu EP60I o mocy 48 kW wraz z SZR;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi;
 • praca stacji w pełni automatyczna.

9. Stacja uzdatniania wody w m. Nur

Stacja uzdatniania wody w m. Nur

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nur, gm. Nur

 Wydajność SUW: 15 m3/h

Zakres robót:

 • przebudowa budynku SUW wraz ze zmianą konstrukcji dachu, dociepleniem budynku oraz instalacją grzewczą, wentylacyjną, osuszania powietrza oraz elektryczną;
 • remont budynku gospodarczego wraz z ociepleniem, wymianą stolarki oraz pokrycia dachowego;
 • remont dwóch studni głębinowych wraz z wymianą pomp głębinowych, armatury oraz wykonaniem obudów z kręgów betonowych dn 2000 mm;
 • dostawę i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie w systemie otwartym na wieży napowietrzającej, filtracja dwustopniowa (4 filtry pośpieszne dn 1000 mm, wykonane ze stali nierdzewnej, wypełnione złożami kwarcowymi);
 • wykonanie rurociągów stacji ze stali kwasoodpornej 0H18N9; dostawa i montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu ZH MVC 10.8.4.SPE wykonanego w oparciu o 4 pompy Movitec o mocy 3,0 kW;
 • wykonanie dwóch zbiorników wyrównawczych ze stali czarnej o pojemności V=100 m3 każdy;
 • wykonanie osadnika popłuczyn dwukomorowego z kręgów betonowych o śr. 2000 mm;
 • dostawa i montaż pompy osadnika popłuczyn typu DW VOX 100, Ns 0,75kW;
 • wykonanie sieci wodociągowych zewnętrznych;
 • wykonanie ogrodzenia terenu SUW jako systemowe typu panelowego;
 • wykonanie placu utwardzonego z kostki brukowej betonowej;
 • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej;
 • wykonanie i uruchomienie systemu wizualizacji wraz z systemem powiadamiania SMS;
 • dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 47 kVA/36 kW wraz z uzgodnieniem pracy agregatu z siecią;
 • praca stacji w pełni automatyczna;
 • rozruch technologiczny stacji  uzdatniania wody, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi.

10. Stacja uzdatniania wody w m. Złotki

Stacja uzdatniania wody w m. Złotki

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Złotki, gm. Sadowne

 Wydajność SUW: 40 m3/h

Zakres robót:

 • budowa nowego budynku SUW o powierzchni 101,6 m2;
 • wykonanie dwóch szachtów studni głębinowych wraz z wymianą pomp głębinowych, armatury oraz obudowami typu Lange;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie ciśnieniowe – zestaw aeracji dn 1000 mm, filtracja jednostopniowa (3 filtry pośpieszne dn 1400 mm, wykonane ze stali czarnej, wypełnione złożami kwarcowymi i braunsztynowymi);
 • wykonanie rurociągów stacji ze stali kwasoodpornej 0H18N9;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu ZH MVC 15.5.4.SP wykonanego w oparciu o 4 pompy Movitec o mocy 5,5 kW;
 • wykonanie dwóch zbiorników wyrównawczych ze stali czarnej o pojemności V = 100 m3 każdy;
 • wykonanie osadnika popłuczyn o poj. 20 m3;
 • wykonanie otwartego ziemnego zbiornika na wody sklarowane;
 • wykonanie sieci wodociągowych zewnętrznych;
 • wykonanie ogrodzenia terenu SUW;
 • wykonanie placu utwardzonego z kostki brukowej betonowej;
 • wykonanie trawników dywanowych oraz sadzenie drzew liściastych;
 • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej;
 • wykonanie i uruchomienie systemu wizualizacji wraz z monitoringiem;
 • dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 85 kVA/68 kW wraz z uzgodnieniem pracy agregatu z siecią;
 • praca stacji w pełni automatyczna;
 • rozruch technologiczny stacji  uzdatniania wody, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi.

11. Modernizacja ujęcia wody w Arciszewie

Modernizacja ujęcia wody w Arciszewie

Wydajność SUW: 54 m3/h

 Zakres robót:

 • wykonanie zamiennego projektu budowlanego technologii SUW;
 • remont budynku stacji uzdatniania wody ze stolarką, instalacją grzewczą, wentylacyjną i osuszania powietrza;
 • budowa wiaty dla agregatu prądotwórczego;
 • montaż tymczasowej SUW;
 • demontaż istniejącej obudowy z kręgów i montaż obudowy studni typu LANGE oraz wymiana pomp głębinowych i armatury w studniach;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie w systemie otwartym na wieży napowietrzającej typu WN-BART prod. Firmy Bartosz; filtracja jednostopniowa (4 filtry pośpieszne dn 1900 mm, wykonane ze stali nierdzewnej, wypełnione  złożami kwarcowymi);
 • wykonanie rurociągów stacji ze stali kwasoodpornej 0H18N9;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego w oparciu o 3 pompy o mocy 11,0 kW;
 • dostawa i montaż dwóch zbiorników wyrównawczych o poj. V-150 m3 każdy; rozbudowa osadnika popłuczyn typu DW 75, Ns 0,55 kW;
 • wykonanie układu dezynfekcji wody opartego na lampie UV oraz dozowaniu podchlorynu sodu;
 • wykonanie sieci wodociągowych zewnętrznych z rur PE;
 • wykonanie ogrodzenia oraz utwardzonych dojazdów z kostki betonowej;
 • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej;
 • dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 60 kVA;
 • praca stacji w pełni automatyczna;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi.

12. Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Poryte Jabłoń

Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Poryte Jabłoń

Wydajność SUW: 50 m3/h

 Zakres robót:

 • wykonanie nowego otworu studziennego na głębokości 99 m metodą udarową;
 • dostawa i montaż trzech pomp głębinowych oraz obudów studni typu Lange;
 • wykonanie kolektorów tłocznych od studni do SUW z rur PE;
 • wykonanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zewnętrznych;
 • wykonanie zbiornika wyrównawczego o pojemności V=100 m3 wraz z orurowaniem wewnętrznym i zewnętrznym;
 • dostawa i montaż kontenerowej pompowni wody o powierzchni 15,9 m2 wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną, elektryczną i osuszania powietrza wyposażonej w zestaw hydroforowy prod. Firmy Bartosz typu ZH MVC 15.4.4.SPE wykonany w oparciu o 4 pompy Movitec o mocy 4,0 kW;
 • wykonanie orurowania kontenerowej pompowni ze stali nierdzewnej wraz z armaturą;
 • roboty demontażowe i budowlane w istniejącej stacji uzdatniania wody;
 • dostawa i montaż wyposażenia SUW: aerator o śr. 600 mm prod. Firmy Bartosz, pompa płucząca, przepływomierze elektromagnetyczne, armatura;
 • wymiana części orurowania SUW na rury nierdzewne;
 • wykonanie instalacji elektrycznych wewnątrz SUW;
 • wykonanie ogrodzenia panelowego terenu;
 • wykonanie drogi wewnętrznej utwardzonej.

13. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy

Wydajność SUW: 50 m3/h

 Zakres robót:

 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie w systemie zamkniętym w aeratorze kaskadowym prod. Firmy Bartosz; I stopień filtracji na 3 filtrach pośpiesznych dn 1800 mm, wykonane ze stali czarnej, II stopień filtracji na 3 filtrach pośpiesznych dn 1800 mm, wykonane ze stali czarnej, wypełnione złożami kwarcowymi i braunsztynowymi;
 • dostawa i montaż pompy płuczącej, dmuchawy powietrza oraz sprężarki;
 • wykonanie rurociągów stacji ze stali kwasoodpornej 0H18N9;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz Q=126 m3/h typu ZH MVC 5.32.4.2/7,5 kW wykonanego w oparciu o 5 pomp Movitec o mocy 7,5 kW;
 • wykonanie zbiornika wyrównawczego ze stali nierdzewnej o pojemności 250 m3;
 • wykonanie osadnika popłuczyn żelbetowego;
 • dostawa i montaż pompowni wód popłucznych na pompach typu PS-BART wykonanego w oparciu o 2 pompy o mocy 3,0 kW;
 • wykonanie sieci wodociągowej zewnętrznych z rur PE;
 • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi;
 • praca stacji w pełni automatyczna;
 • budowa odcinka sieci ogólnospławnej wraz z przyłączami oraz wymianę nawierzchni deptaka w m. Pustków-Osiedle; budowa oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej w m. Pustków-Osiedle.

14. Stacja uzdatniania wody w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

Stacja uzdatniania wody w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

Wydajność SUW: 40 m3/h

Wydajność jednego zestawu hydroforowego: 180 m3/h

 Zakres robót:

 • montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: kolumna napowietrzająca DN 1800 mm wraz ze sprężarką bezolejową LFx, zbiorniki filtracyjne Struktural C3672 FPL7 – 6 szt.; zawory elektromagnetyczne; filtry Cintopur – 4 szt., sterylizator AM2 natężenie przepływu 38 m3/h przy dawce 400 J/m2;
 • montaż dwóch zestawów hydroforowych ZH 32-4.5.SP wyposażonych w 5 pomp Movitec o mocy 7,5 kW każda (w tym jeden zestaw rezerwowy), szafy sterujące ZH – 2 szt.; przepływomierze, zawory napełniające Honeywell DN 150 – 2 szt.;
 • instalacja sprężonego powietrza wraz z rozdzielaczem sprężonego powietrza;
 • wykonanie rurociągów stacji ze stali nierdzewnej;
 • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej;
 • wykonanie kompletnych  systemów automatyki;
 • dostawa i montaż głównej szafy sterującej układem technologicznym;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody, przeszkolenie obsługi.

15. Budowa dwóch zbiorników wody czystej SUW „Jamy”

Budowa dwóch zbiorników wody czystej SUW „Jamy”

Zakres:

 • wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100 o śr. 110 mm o łącznej długości 1047 m wraz z uzbrojeniem łączącej miejscowości Ruda i Podborze;
 • wykonanie fundamentów żelbetowych pod zbiorniki wyrównawcze;
 • dostawa i montaż dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności V=200 m3 wykonanych ze stali nierdzewnej;
 • podłączenie zbiorników do SUW „Jamy” za pomocą rur PE o śr. 225 mm o długości 190 m oraz rur PE o śr. 90 mm o długości 65 m.

16. Przebudowa i remont hydroforni Rajsk

Przebudowa i remont hydroforni Rajsk

Wydajność SUW: 25 m3/h.

 Zakres robót:

 • przebudowa i nadbudowa budynku SUW z nadbudową więźby dachowej, dociepleniem budynku, stolarką, instalacją grzewczą, wentylacyjną, osuszania powietrza oraz elektryczną;
 • renowacja 3 studni głębinowych wraz z wymianą pomp głębinowych i armatury w studniach;
 • wykonanie tymczasowej instalacji uzdatniania wody;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie w aeratorze dn 500 mm prod. Firmy Bartosz; filtracja ciśnieniowa na 2 filtrach pośpiesznych dn 1200 mm wykonanych ze stali nierdzewnej gat. OH18N9, wypełnione złożami kwarcowymi braunsztynowymi;
 • dostawa i montaż pompy płuczącej, sprężarki powietrza oraz osuszacza powietrza;
 • wykonanie rurociągów stacji ze stali kwasoodpornej OH18N9;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu ZH CR 20-4.4.SPE wykonanego w oparciu o 4 pompy o mocy 5,5 kW każda;
 • wykonanie instalacji do dezynfekcji wody;
 • dostawa i montaż zbiornika wyrównawczego wewnątrz SUW – o pojemności V = 100 m3, poziomy, wykonany ze stali czarnej;
 • pogłębienie istniejącego osadnika popłuczyn;
 • wykonanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zewnętrznych;
 • wykonanie dróg i placów dojazdowych utwardzonych;
 • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej;
 • dostawa i montaż zespołu prądotwórczego typu EP80JC o mocy 64 kW wraz z SZR;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi.

17. Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Miastkowo

Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Miastkowo

Wydajność SUW: 30 m3/h.

 Zakres robót:

 • remont budynku SUW: wymiana pokrycia dachowego i stolarki okiennej, remont ścian i posadzki, docieplenie budynku;
 • renowacja obudów dwóch studni głębinowych wraz z wymiana pomp głębinowych i armatury;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie w systemie otwartym na wieży napowietrzającej typu WN_BART prod. Firmy Bartosz; filtracja jednostopniowa (2 filtry pośpieszne dn 1780 mm, wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, wypełnione złożami kwarcowymi i braunsztynowymi);
 • wykonanie rurociągów stacji ze stali kwasoodpornej OH18N9;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu ZH MBE 25/5.3.SPE wykonanego w oparciu o 3 pompy Movitec o mocy 5,5 kW;
 • wykonanie zbiornika wyrównawczego o pojemności V = 50 m3 wykonanego ze stali czarnej;
 • wykonanie osadnika popłuczyn o poj. 22,608 m3;
 • dostawa i montaż pompy osadnika popłuczyn typu DW VOX 150, Ns 1,5 kW;
 • wykonanie sieci wodociągowych zewnętrznych;
 • częściowa wymiana ogrodzenia terenu SUW z siatki;
 • wykonanie dróg wewnętrznych z kostki brukowej betonowej;
 • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej;
 • dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 50 kVA / 40 kW wraz z uzgodnieniem pracy agregatu z siecią;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi.

18. Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa gm. Stromiec

Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa gm. Stromiec

Wydajność SUW: 60 m3/h

 Zakres robót:

 • dostawa pompy głębinowej typu SP 60-4 o mocy 7,5 kW z kablem elektrycznym, rurociągiem tłocznym i głowicą studzienną;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie w systemie zamkniętym na aeratorze AER-BART prod. Firmy Bartosz; filtracja jednostopniowa (3 filtry pospieszne dn 1600 mm, wykonane ze stali gat. S235JR, wypełnione złożami kwarcowymi i braunsztynowymi);
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu ZH MVC 32.3.4.SPE wykonanego w oparciu o 4 pompy Movitec o mocy 5,5 kW;
 • dostawa i montaż sprężarki bezolejowej typu AB25-380-240 o mocy 4,0 kW ze zbiornikiem 240 l;
 • dostawa i montaż dmuchawy powietrza Keaser typu BB52C o mocy 5,5 kW;
 • dostawa i montaż pompy wody płucznej typu NB 50-125/135 o mocy 5,5 kW;
 • dostawa i montaż zestawu do dezynfekcji wody;
 • dostawa i montaż zbiornika wyrównawczego stalowego, ocieplonego, o pojemności V=100 m3;
 • wykonanie orurowania stacji nierdzewnej wraz z armaturą;
 • dostawa i montaż szafy zasilającej i sterującej pracą SUW wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej stacji;
 • pełna wizualizacja z powiadomieniem o stanach alarmowych poprzez moduł GSM;
 • praca stacji uzdatniania wody w pełni automatyczna.

19. Modernizacja i rozbudowa ujęcia wody w Kamieńsku

Modernizacja i rozbudowa ujęcia wody w Kamieńsku

Wydajność SUW łącznie z pompownią wody: 197 m3/h

 Zakres robót:

 • przebudowa budynku SUW z wykonaniem dachu dwuspadowego oraz dociepleniem, stolarką, instalacją grzewczą, wentylacyjną, osuszania powietrza oraz elektryczną;
 • wymiana pomp głębinowych i armatury w studniach;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie w systemie otwartym na wieży napowietrzającej WN-BART prod. Firmy Bartosz; filtracja jednostopniowa na 4 filtrach pośpiesznych dn 2350 mm, wykonane ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, wypełnione złożami kwarcowymi;
 • wykonanie rurociągów stacji ze stali kwasoodpornej 0H18N9;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz Q = 200 m3/h typu ZH MVC 65.4.5.SP wykonanego w oparciu o 5 pomp Movitec o mocy 11,0 kW;
 • wymiana kolektorów wodociągowych na rury PE wraz z zasuwami przy istniejących zbiornikach wyrównawczych;
 • wykonanie żelbetowego osadnika popłuczyn;
 • dostawa i montaż pompy osadnika popłuczyn typu DW VOX 200, Ns 1,5 kW;
 • wykonanie sieci wodociągowych zewnętrznych z rur PE;
 • wykonanie drogi wewnętrznej i zewnętrznej;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi;
 • praca stacji w pełni automatyczna.

20. Gospodarka wodno – ściekowa gm. Dębowa Kłoda

Gospodarka wodno – ściekowa gm. Dębowa Kłoda

Zakres robót:

 • dostawa pompy głębinowej z kablem elektrycznym, rurociągiem tłocznym i głowicą studzienną;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie w systemie otwartym na wieży napowietrzającej WN-BART prod. Firmy Bartosz; filtracja jednostopniowa (1 filtr pośpieszny dn 1250 mm wypełniony złożami kwarcowymi);
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu ZH ME 15.5.2. + 6.8.2.SPE wykonanego w oparciu o 2 pompy Movitec o mocy 5,5 kW oraz 2 pompy o mocy 2,2 kW;
 • wykonanie orurowania stacji ze stali nierdzewnej wraz z armaturą;
 • dostawa i montaż szafy zasilającej i sterującej pracą SUW wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej stacji;
 • praca stacji uzdatniania wody w pełni automatyczna.

21. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie

Zakres robót:

 • montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie w systemie ciśnieniowym w aeratorze dn 500 mm; filtracja (2 filtry pośpieszne dn 1400 mm, wypełnione złożami kwarcowymi i braunsztynowymi);
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego o wydajności 36 m3/h wraz z szafą sterowniczą;
 • wykonanie rurociągów stacji ze stali nierdzewnej;
 • dostawa i montaż pompy płuczącej;
 • dostawa i montaż dmuchawy powietrza;
 • dostawa i montaż instalacji sprężonego powietrza wraz z rozdzielaczem sprężonego powietrza i sprężarkami;
 • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej;
 • wizualizacja procesów technologicznych;
 • wykonanie kompletnych systemów automatyki;
 • dostawa i montaż głównej szafy sterującej układem technologicznym;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody, przeszkolenie obsługi.

22. Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kulesze Kościelne

Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kulesze Kościelne

Wydajność SUW: 80 m3/h

 Zakres robót:

 • przebudowa budynku SUW z wykonaniem izolacji cieplnej dachu, dociepleniem budynku, stolarką, instalacją grzewczą, wentylacyjną, osuszania powietrza oraz elektryczną;
 • wymiana 2 pomp głębinowych, głowic studziennych i armatury w studniach;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie w systemie otwartym na wieży napowietrzającej typu WN-BART prod. Firmy Bartosz; I stopień filtracji na 2 filtrach pośpiesznych dn 2100 mm, wykonane ze stali nierdzewnej gat. OH18N9, wypełnione złożami kwarcowymi braunsztynowymi;
 • dostawa i montaż 2 pomp transferowych, pompy płuczącej, dmuchawy powietrza oraz sprężarki;
 • wykonanie rurociągów stacji ze stali kwasoodpornej OH18N9;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz Q = 160 m3/h typu ZH MBE 40/4.6.SPE wykonanego w oparciu o 6 pomp Movitech o mocy 7,5 kW;
 • dostawa lampy UV do dezynfekcji;
 • piaskowanie, wykonanie powłoki uszlachetniającej i wyrównawczej 3 zbiorników wyrównawczych o pojemności 100 m3 każdy;
 • wymiana instalacji wewnętrznych oraz rurociągów zewnętrznych do trzech zbiorników wyrównawczych o pojemności V = 100 m3 każdy;
 • przebudowa osadnika popłuczyn;
 • dostawa i montaż pompy osadnika popłuczyn typu DW VOX 200, Ns 1,5 Kw;
 • wykonanie sieci wodociągowych zewnętrznych;
 • wykonanie sieci kanalizacji technologicznej;
 • wykonanie dróg i placów dojazdowych utwardzonych;
 • wykonanie ogrodzenia stacji;
 • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej;
 • wizualizacja procesów technologicznych SUW;
 • wykonanie projektu i zbudowanie sieci radiowej do monitorowania obiektów na terenie Gminy;
 • wykonanie kompletnych systemów automatyki wraz z systemami AKPiA i informatycznymi;
 • wykonanie systemu sygnalizacji i włamania;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi;
 • praca stacji w pełni automatyczna.

23. Budowa stacji uzdatniania wody m. Rząśnik, Porządzie

Budowa stacji uzdatniania wody m. Rząśnik, Porządzie

Wydajność SUW: 57 m3/h

Zakres robót:

 • budowa nowego budynku SUW o kubaturze 647,00 m3 z wykonaniem dachu dwuspadowego oraz dociepleniem, stolarką, instalacją grzewczą, wentylacyjną, osuszania powietrza oraz elektryczną;
 • remont i modernizacja obudów studni oraz wymiana pomp głębinowych i armatury w studniach;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie w systemie zamkniętym w aeratorze dn 1000 mm prod. Firmy Bartosz; filtracja (5 filtrów pośpiesznych  dn 1400 mm, wykonane ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, wypełnione złożami kwarcowymi i braunsztynowymi);
 • wykonanie rurociągów stacji ze stali kwasoodpornej 0H18N9;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu Zh CR 32-4-2-4.SP + TP100-200/2 wykonanego w oparciu o 4 pompy o mocy 7,5 kW;
 • wykonanie dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności V=150 m3 każdy;
 • budowa żelbetowego osadnika popłuczyn o wymiarach 2,8 x 7,2 m;
 • wykonanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zewnętrznych;
 • wykonanie ogrodzenia terenu stacji uzdatniania wody z siatki stalowej;
 • wykonanie dróg wewnętrznych oraz chodników;
 • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej;
 • dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 110 kVA / 88 kW;
 • wizualizacja procesów technologicznych SUW z możliwością dostępu przez internet;
 • praca stacji w pełni automatyczna;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi.

24. Modernizacja stacji wodociągowej w m. Lipowiec

Modernizacja stacji wodociągowej w m. Lipowiec

Wydajność SUW: 30 m3/h

Zakres robót:

 • wykonanie kontenerowej stacji uzdatniania wody o wymiarach 5,24 m x 8,34 m z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym;
 • modernizacja ujęcia wody poprzez wymianę pomp głębinowych i uzbrojenia w studniach;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie w systemie ciśnieniowym w aeratorze dn 1000 mm; filtracja jednostopniowa (3 filtry pośpieszne dn 1200 mm, wykonane ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie, wypełnione złożami kwarcowymi i braunsztynowymi); sprężarka powietrza 2 x AB-25-380 wraz ze zbiornikiem ciśnieniowym o pojemności 700 l;
 • wykonanie rurociągów stacji ze stali nierdzewnej;
 • wykonanie trzech osadników popłuczyn o wysokości 3 m i średnicy kręgów żelbetowych 2500 mm;
 • wykonanie robót remontowych budynku hydroforni obejmujących m.in. wydzielenie pomieszczenia chloratorni, położenie glazury i terakoty, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej;
 • wykonanie nowego pokrycia dachowego blachą trapezową;
 • wykonanie opaski wokół budynku hydroforni;
 • dostawa i montaż dwóch zbiorników hydroforowych o śr. 1200 mm;
 • wykonanie rurociągów hydroforni ze stali nierdzewnej;
 • wykonanie chodnika z polbruku;
 • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej;
 • praca stacji w pełni automatyczna;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi.

25. Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Wierzbowizna

Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Wierzbowizna

Wydajność SUW łącznie z pompownią wody: 100 m3/h

Zakres robót:

 • przebudowa budynku SUW z wydzieleniem pomieszczenia chlorowni, sprężarkowni i WC;
 • wykonanie dachu dwuspadowego wraz z dociepleniem, stolarką, instalacją grzewczą, wentylacyjną, osuszania powietrza oraz elektryczną;
 • wykonanie odwiertu nowej studni głębinowej o ustalonej wydajności 60 m3/h;
 • renowacja obudów studni istniejących oraz wymiana pomp głębinowych i armatury w studniach;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzenie w systemie otwartym na wieży napowietrzającej typu WN_BART prod. Firmy Bartosz; filtracja na I stopniu (2 filtry pośpieszne dn 2050 mm, wykonane ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, wypełnione złożami kwarcowymi); filtracja na II stopniu (2 filtry pośpieszne dn 2050 mm, wykonane ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, wypełnione złożami kwarcowymi i braunsztynowymi);
 • dostawa i montaż 2 zbiorników wody płuczącej ze stali kwasoodpornej OH18N9 o pojemności całkowitej 24,90 m3;
 • wykonanie rurociągów stacji ze stali kwasoodpornej OH18N9;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu ZH MBE 40/3.5 SPE wykonanego w oparciu o 5 pomp Movitech o mocy 5,5 kW;
 • wykonanie dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności V=100 m3 każdy;
 • wykonanie czterech dodatkowych komór osadnika popłuczyn z kręgów betonowych o śr. 2000 mm;
 • dostawa i montaż pompy osadnika popłuczyn typu DW VOX 200, Ns 1,5 kW;
 • wykonanie sieci wodociągowych zewnętrznych;
 • modernizacja ogrodzenia terenu stacji uzdatniania wody z siatki z drutu ocynkowanego;
 • wykonanie drogi wewnętrznej utwardzonej;
 • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej;
 • dostawa i montaż agregatu prądotwórczego;
 • praca stacji w pełni automatyczna;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi;
 • budowa czterech indywidualnych oczyszczalni ścieków dla budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowe Piekuty: dostawa i montaż kompaktowych oczyszczalni wraz z przepompowniami ścieków, wykonanie studzienek drenażowych i kanalizacyjnych, ułożenie przewodów kanalizacyjnych, drenażowych i elektrycznych, wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej.

26. Budowa stacji uzdatniania wody w m. Purzec

Budowa stacji uzdatniania wody w m. Purzec

Wydajność SUW: 90 m3/h

 Zakres robót:

 • budowa dwóch szachtów studni z demontażem rurażu i urządzeń technologicznych;
 • przebudowa trzech szachtów studni na ocieplone obudowy typu Lange;
 • wymiana pomp głębinowych, rur i uzbrojenia w studniach;
 • montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie w systemie ciśnieniowym w aeratorze dn 1600 mm; filtracja dwustopniowa (4 filtry pośpieszne dn 2400 mm, wypełnione złożami kwarcowymi i braunsztynowymi);
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego o wydajności 160 m3/h wraz z szafą sterowniczą;
 • montaż instalacji ogrzewania i osuszania powietrza w budynku SUW;
 • wykonanie rurociągów stacji ze stali nierdzewnej;
 • budowa rurociągu wody surowej z rur PEHD o długości 286,5 m;
 • dostawa i montaż pompy osadnika wraz z opomiarowaniem;
 • wykonanie ogrodzenia studni z siatki wraz z bramą;
 • wykonanie robót drogowych – dojazd do studni wraz z przepustem;
 • budowa zasilania urządzeń technologicznych w energię elektryczną i ułożenie przewodów sterowania i sygnalizacji SUW;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody, przeszkolenie obsługi.

27. Rozbudowa ujęcia wody w Łęgowie

Rozbudowa ujęcia wody w Łęgowie

Wydajność SUW łącznie z pompownią wody: 100 m3/h

 Zakres robót:

 • wykonanie zamiennego projektu budowlanego technologii SUW;
 • rozbudowa budynku SUW z wykonaniem fundamentów, ścian wewnętrznych i zewnętrznych, dachu dwuspadowego oraz dociepleniem, stolarką, instalacją grzewczą, wentylacyjną, osuszania powietrza oraz elektryczną;
 • wykonanie opaski budynku SUW z płyt betonowych;
 • demontaż istniejących obudów z kręgów i montaż obudów studni typu LANGE oraz wymiana pomp głębinowych i armatury w studniach;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzenie w systemie otwartym na wieży napowietrzającej WN-BART prod. Firmy Bartosz; filtracja jednostopniowa na 4 filtrach pospiesznych dn 1700 mm, wykonane ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, wypełnione złożami kwarcowymi; wykonanie rurociągów stacji ze stali kwasoodpornej 0H18N9;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz Q = 143 m3/h typu ZH SV4603.4.SPE wykonanego w oparciu o 4 pompy o mocy 11,0 kW;
 • wyposażenie istniejących zbiorników wyrównawczych żelbetowych w armaturę i sondy hydrostatyczne oraz wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej zbiorników;
 • wykonanie osadnika popłuczyn dwukomorowego z kręgów betonowych o śr. 2000 mm;
 • wykonanie układu dezynfekcji wody opartego na lampie UV oraz dozowaniu podchlorynu sodu;
 • wykonanie sieci wodociągowych zewnętrznych z rur PE;
 • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej;
 • wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi;
 • praca stacji w pełni automatyczna.

28. Budowa stacji uzdatniania wody w Szumowie

Budowa stacji uzdatniania wody w Szumowie

Wydajność SUW łącznie z pompownią wody: 40 m3/h

 Zakres robót:

 • rozbiórka starego i budowa nowego budynku SUW o powierzchni zabudowy 73,7 m2; budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony, ze stromym dachem dwuspadowym;
 • renowacja obudów studni istniejących oraz wymiana pomp głębinowych i armatury w studniach;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie w systemie otwartym na wieży napowietrzającej typu WN-BART prod. Firmy Bartosz; filtracja jednostopniowa (2 filtry pośpieszne dn 1780 mm wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, wypełnione złożami kwarcowymi i braunsztynowymi);
 • wykonanie rurociągów stacji ze stali kwasoodpornej OH18N9;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu ZH MBE 25/5.3.SPE wykonanego w oparciu o 3 pompy Movitech o mocy 5,5 kW;
 • wykonanie zbiornika wyrównawczego o pojemności V=75 m3;
 • wykonanie osadnika popłuczyn o pojemności 28 m3 z kręgów betonowych o śr. 2000 mm;
 • dostawa i montaż pompy osadnika popłuczyn typu DW VOX 200, Ns 1,5 kW;
 • wykonanie sieci wodociągowych zewnętrznych;
 • wykonanie ogrodzenia terenu SUW z siatki zgrzewanej;
 • wykonanie drogi wewnętrznej utwardzonej z kostki brukowej betonowej;
 • demontaż budynków i układów technologicznych starej stacji;
 • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej;
 • wykonanie nowego zasilania z sieci elektroenergetycznej;
 • dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 32 kW;
 • praca stacji w pełni automatyczna;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi.

29. Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nowe Piekuty

Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nowe Piekuty

Wydajność SUW: 50 m3/h

Zakres robót:

 • rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody;
 • renowacja obudów studni wraz z wymianą pomp głębinowych;
 • wykonanie napowietrzania wody surowej na wieży napowietrzającej typu WN -BART ze zbiornikiem reakcji; filtracja na I stopniu wykonywana na 2 szt. filtrów pośpiesznych DN 2050 mm każdy; filtracja na II stopniu wykonywana na 2 szt. filtrów pośpisznych DN 2050 mm każdy;
 • wykonanie rurociągów technologicznych stacji ze stali kwasoodpornej 0H18N9;
 • montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu ZH MBE 40/3.4.SPE o wydajności Q=100 m3/h wykonanego w oparciu o cztery pompy MBE z silnikami Ns 5,5 kW każda;
 • budowa dwóch pionowych zbiorników wyrównawczych o poj. 125 m3 każdy;
 • roboty elektryczne, dostawa agregatu prądotwórczego.

30. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Mazurach

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Mazurach

Wydajność SUW: 12 m3/h

Zakres robót:

 • przebudowa budynku SUW z wykonaniem dachu dwuspadowego oraz dociepleniem, stolarką, instalacją grzewczą, wentylacyjną, osuszania powietrza oraz elektryczną;
 • wymiana pomp głębinowych, głowic studziennych i armatury w studniach;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie w systemie otwartym na wieży napowietrzającej typu WN-BART prod. Firmy Bartosz; filtracja na 4 filtrach pośpiesznych dn 1200 mm, wykonane ze stali nierdzewnej gat. OH18N9, wypełnione złożami kwarcowymi, antracytowymi);
 • wykonanie rurociągów stacji ze stali kwasoodpornej 0H18N9;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu ZH CR 15.5.3.SP wykonanego w oparciu o 3 pompy Grundfos o mocy 4,0 kW;
 • wykonanie sieci wodociągowych zewnętrznych;
 • wykonanie sieci kanalizacji technologicznej;
 • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej;
 • dostawa i montaż pompy osadnika popłuczyn typu DW VOX 200, Ns 1,5kW;
 • adaptacja istniejącego agregatu prądotwórczego;
 • wykonanie dróg i placów dojazdowych utwardzonych;
 • wizualizacja procesów technologicznych SUW opartej o platformę systemową Wonderware, wykonanie projektu i zbudowanie sieci radiowej do monitorowania obiektów na terenie Gminy, wykonanie kompletnych systemów automatyki wraz z sieciami AKPiA i informatycznymi, wykonanie systemu sygnalizacji i włamania;
 • zagospodarowanie terenu, rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi;
 • praca stacji w pełni automatyczna.

31. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kalinowie Czosnowie

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kalinowie Czosnowie

Wydajność SUW: 65 m3/h

 Zakres robót:

 • przebudowa budynku SUW z wykonaniem dachu dwuspadowego oraz dociepleniem, stolarką, instalacją grzewczą, wentylacyjną, osuszania powietrza oraz elektryczną;
 • wymiana pomp głębinowych, głowic studziennych i armatury w studniach;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie w systemie zamkniętym na aeratorze prod. Firmy Bartosz AE-BART 7; filtracja na I stopniu: 4 filtry pośpieszne dn 1600 mm, wykonane ze stali nierdzewnej gat. OH18N9, wypełnione złożami kwarcowymi braunsztynowymi); filtracja na II stopniu: 4 filtry pośpieszne dn 1600 mm, wykonane ze stali nierdzewnej gat. OH18N9, wypełnione złożami kwarcowymi braunsztynowymi;
 • wykonanie rurociągów stacji ze stali kwasoodpornej 0H18N9;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu ZH CR 32.4.5.SP + TP 100-200/2 wykonanego w oparciu o 5 pomp Grundfos o mocy 7,5 kW;
 • wykonanie sieci wodociągowych zewnętrznych;
 • wykonanie sieci kanalizacji technologicznej;
 • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej;
 • dostawa i montaż agregatu prądotwórczego;
 • wizualizacja procesów technologicznych SUW opartej o platformę systemową Wonderware;
 • wykonanie projektu i zbudowanie sieci radiowej do monitorowania obiektów na terenie Gminy, wykonanie kompletnych systemów automatyki wraz z sieciami AKPiA i informatycznymi, wykonanie systemu sygnalizacji i włamania;
 • zagospodarowanie terenu, rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi;
 • praca stacji w pełni automatyczna.

32. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Jabłonce Kościelnej

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Jabłonce Kościelnej

Wydajność SUW00 144 m3/h

Zakres robót:

 • przebudowa budynku SUW z wykonaniem dachu dwuspadowego oraz dociepleniem, stolarką, instalacją grzewczą, wentylacyjną, osuszania powietrza oraz elektryczną, wymiana pomp głębinowych, głowic studziennych i armatury w studniach;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie w systemie otwartym na wieży napowietrzającej typu WN-BART prod. Firmy Bartosz; filtracja na 4 filtrach pośpiesznych dn 2450 mm, wykonane ze stali nierdzewnej gat. OH18N9, wypełnione złożami kwarcowymi braunsztynowymi), wykonanie rurociągów stacji ze stali kwasoodpornej 0H18N9;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu ZH OPA 5.B3.6 + CR 64.3.2.2.SP wykonanego w oparciu o 6 pomp Movitech o mocy 5,5 kW oraz 2 pompy szczytowe CR o mocy 15 kW;
 • wymiana instalacji wewnętrznych dwóch istniejących zbiorników wyrównawczych o pojemności V=100m3 każdy;
 • wykonanie osadnika popłuczyn żelbetowego, prostopadłościennego o wymiarach zewnętrznych 4,0 m x 7,0 m x 3,45 m (pojemność czynna 66 m3);
 • dostawa i montaż pompy osadnika popłuczyn typu DW VOX 200, Ns 1,5kW;
 • wykonanie sieci wodociągowych zewnętrznych;
 • wykonanie sieci kanalizacji technologicznej;
 • wykonanie dróg i placów dojazdowych utwardzonych;
 • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej;
 • dostawa i montaż agregatu prądotwórczego;
 • wizualizacja procesów technologicznych SUW opartej o platformę systemową Wonderware;
 • wykonanie projektu i zbudowanie sieci radiowej do monitorowania obiektów na terenie Gminy;
 • wykonanie kompletnych systemów automatyki wraz z sieciami AKPiA i informatycznymi;
 • wykonanie systemu sygnalizacji i włamania, rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi;
 • praca stacji w pełni automatyczna.

33. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Sokoły

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Sokoły

Zakres robót:

 • przebudowa budynku SUW z wydzieleniem pomieszczenia chlorowni, sprężarkowni i WC, wykonanie dachu dwuspadowego wraz z dociepleniem, stolarką, instalacją grzewczą, wentylacyjną, osuszania powietrza oraz elektryczną;
 • wymiana pomp głębinowych i instalacji hydraulicznej w studniach;
 • renowacja obudów studni;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie w systemie zamkniętym w aeratorze; filtracja I° na 3 filtrach pośpiesznych dn 1400 mm, wykonane ze stali nierdzewnej gat. OH18N9, wypełnione złożami kwarcowymi, antracytowymi;
 • wykonanie instalacji sterującej i pneumatycznej; wykonanie dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności V=150 m3 każdy;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu ZH BART 2.4.41.KP o mocy 0,9 kW;
 • rozbiórka istniejącego osadnika popłuczyn i wybudowanie nowego z wykonaniem pompowni wód popłucznych, sterowani  i kanalizacji;
 • modernizacja instalacji kanalizacji wewnętrznej;
 • wymiana kabli elektrycznych;
 • zasilanie awaryjne agregatem prądotwórczym;
 • wymiana oraz rozbudowa ogrodzenia;
 • budowa sieci wodociągowych z rur PCV o średnicy 110 mm o łącznej długości 2 948 m;
 • budowa sieci kanalizacyjnej z rur PCV o łącznej długości 3 019 m oraz rur PE o długości 240 m (przewód tłoczny).

34. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym

Wydajność SUW: 60 m3/h.

 Zakres robót:

 • budowa nowego budynku stacji z dociepleniem, stolarką, instalacją grzewczą, wentylacyjną, osuszania powietrza oraz elektryczną;
 • rozebranie istniejących żelbetowych zbiorników wody czystej;
 • renowacja i podniesienie obudów studni;
 • wymiana pomp głębinowych w studniach;
 • wymiana instalacji hydraulicznej w studniach i obudowach;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzenie w systemie otwartym na wieży napowietrzającej typu WN_BART prod. Firmy Bartosz; filtracja na I stopniu (2 filtry pośpieszne dn 2650 mm, wykonane ze stali nierdzewnej gat. OH18N9, wypełnione złożami kwarcowymi oraz braunsztynowymi); filtracja na II stopniu (2 filtry pośpieszne dn 2650 mm, wykonane ze stali nierdzewnej gat. OH18N9, wypełnione złożami kwarcowymi i braunsztynowymi;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu ZH MBE 40/4.5 SPE wykonanego w oparciu o 5 pomp o mocy 7,5 kW;
 • wykonanie przewodów technologicznych ze stali kwasoodpornej OH18N9;
 • dostawa i montaż pomp procesowych typu Sewabloc F 050-251G z silnikiem 15 kW;
 • dostawa i montaż sprężarki 2AB6-380/240 (2×1,5 kW);
 • montaż stacji dozującej DMS Grundfos 230V;
 • wykonanie dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności 150 m3 każdy;
 • budowa osadnika popłuczyn;
 • budowa przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i energetycznych;
 • zagospodarowanie terenu, obsługa geodezyjna i badania wody;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody oraz wizualizacja, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi.

35. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wierzbicy

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wierzbicy

Wydajność SUW: 100 m3/h.

 Zakres robót:

 • budowa budynku SUW z wykonaniem dachu dwuspadowego oraz dociepleniem, stolarką, instalacją grzewczą, wentylacyjną, osuszania powietrza oraz elektryczną;
 • wymiana pomp głębinowych, głowic studziennych i armatury w studniach;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody;
 • napowietrzanie w systemie zamkniętym prod. Firmy Bartosz: filtracja na 3 filtrach pospiesznych dn 1870 mm, wykonane ze stali nierdzewnej gat. OH18N9, wypełnione złożami kwarcowymi; dostawa i montaż układu filtracji wód popłucznych; filtracja na dwóch filtrach pośpiesznych dn 900 mm, wykonane ze stali nierdzewnej gat. OH18N9, wypełnione złożami kwarcowymi i Hydro-anthrasit N, układu ultrafiltracji i lamy UV;
 • wykonanie rurociągów stacji ze stali kwasoodpornej OH18N9; dostawa i montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu ZH MBE 40/4.5.SPE wykonanego w oparciu o 5 pop Movitech o mocy 7,5 kW;
 • budowa dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności V=200 m3 każdy wraz ze zbiornikami buforowymi pod zbiornikami wyrównawczymi;
 • wykonanie osadnika popłuczyn żelbetowego, prostopadłościennego o wymiarach zewnętrznych 5,0 m x 8,0 m x 3,3 m;
 • dostawa i montaż pompy osadnika popłuczyn typu DW VOX 150, Ns 1,1 kW;
 • wykonanie sieci wodociągowych zewnętrznych;
 • wykonanie sieci kanalizacji technologicznej;
 • wykonanie poletka rozsączającego;
 • wykonanie dróg i placów dojazdowych utwardzonych;
 • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej;
 • wizualizacja procesów technologicznych SUW;
 • wykonanie kompletnych systemów automatyki wraz z sieciami AKPiA i informatycznymi;
 • wykonanie systemu sygnalizacji i włamania;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi.

36. Pompownie strefowe w Gminie Narewka

Pompownie strefowe w Gminie Narewka

POMPOWNIA STREFOWA ZH-1 PLANTA, ZH-2 LEWKOWO NOWE

Wydajność SUW: 50 m3/h

 Zakres robót:

 • wykonanie fundamentów pod kontener pompowni oraz pod zestaw hydroforowy;
 • dostawa i montaż na gotowych fundamentach kontenerowej pompowni wody o wym. zewn. 4 x 3m o wysokości 3,5 m z dachem jednospadowym, wyposażonej w energię elektryczną;
 • wyposażenie technologiczne pompowni: zestaw hydroforowy typu ZH MBE 13.5/60.4.SPE wykonany w oparciu o 4 pompy Movitech o mocy 3,0 kW, przepływomierz elektromagnetyczny, blok zaworów bezpieczeństwa, orurowanie i armatura;
 • przyłączenie zestawu do sieci wodociągowej DN 160 PVC przewodami DN 160 PE;
 • wykonanie chodnika od bramki do pompowni;
 • praca pompowni w pełni automatyczna.

POMPOWNIA STREFOWA ZH-3 LEWKOWO STARE

Wydajność SUW: 50 m3/h

Zakres robót:

 • wykonanie fundamentów pod kontener pompowni oraz pod zestaw hydroforowy;
 • dostawa i montaż na gotowych fundamentach kontenerowej pompowni wody o wym. zewn. 6,6 x 3 m o wysokości 3,5 m z dachem jednospadowym, wyposażonej w energię elektryczną;
 • wyposażenie technologiczne pompowni: zestaw hydroforowy typu ZH MBE 13.5/60.4.SPE wykonany w oparciu o  4 pompy Movitech o mocy 3,0 kW, przepływomierz elektromagnetyczny, blok zaworów bezpieczeństwa, lampa UV, agregat prądotwórczy, orurowanie i armatura;
 • wykonanie trzech podziemnych, poziomych zbiorników wyrównawczych o pojemności V=100 m3 każdy;
 • przyłączenie zestawu do sieci wodociągowej DN 160 PVC przewodami DN 160 PE;
 • wykonanie chodnika na terenie pompowni;
 • praca pompowni w pełni automatyczna.

37. Przebudowa ujęć wody w gm. Narewka

Przebudowa ujęć wody w gm. Narewka

Wydajność SUW: 140 m3/h.

 Zakres robót:

 • modernizacja budynku SUW  z wykonaniem dachu dwuspadowego oraz dociepleniem, stolarką, instalacją grzewczą, wentylacyjną, osuszania powietrza oraz elektryczną;
 • wymiana pomp głębinowych w dwóch istniejących studniach waz z automatycznym sterowaniem;
 • renowacja obudów dwóch studni głębinowych;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu ZH MBE 40/4.4 SPE wykonanego w oparciu o 4 pompy Movitech o mocy 7,5 kW;
 • wykonanie trzech zbiorników wyrównawczych o pojemności V=150 m3 każdy;
 • wykonanie orurowania pompowni ze stali nierdzewnej wraz z armaturą, przepływomierzem elektromagnetycznym, lampą UV, blokiem zaworów bezpieczeństwa;
 • wykonanie nowego odpływu grawitacyjnego wód spustowych ze zbiorników wyrównawczych i pompowni IIº; wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej;
 • dostawa i montaż agregatu prądotwórczego;
 • wykonanie chodnika od bramki do pompowni;
 • wykonanie sieci wodociągowej z PE DN160 o długości 180,60 m wraz z przyłączami DN32;
 • wykonanie sieci wodociągowej z PVC DN 200, DN150 o łącznej długości 1245,00 m;
 • wykonanie próby szczelności, płukania i dezynfekcji wodociągu.

38. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Puńsku

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Puńsku

Zakres robót:

 • przebudowa i rozbudowa budynku SUW wraz z budową dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności V=150m3 każdy;
 • budowa osadnika popłuczyn, przyłącza energetycznego, wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Krótkiej w Puńsku, technologia uzdatniania wody: napowietrzenie wody w mieszaczu 350 mm i aeratorze 1200 mm, filtracja na pierwszym stopniu – 2 filtry o średnicy 1805 mm, filtracja na drugim stopniu – 2 filtry o średnicy 1805 mm;
 • dostawa pompy płuczącej, dmuchawy, zestawu hydroforowego itp.;
 • utwardzenie placu manewrowego przy hydrofornii oraz poboczy polbrukiem o powierzchni 1 185,75 m2;
 • budowa sieci wodociągowej PCV o długości 196 m oraz sieci kanalizacyjnej PCV o długości 274 m;
 • budowa sieci tłocznej PE o długości 94 m, przepompownia ścieków wraz z kablem zasilającym;
 • budowa kanalizacji sanitarnej PVC o długości 138 m wraz z 5 studzienkami;
 • remont sieci wodociągowej poprzez wymianę rur stalowych i azbestowo-cementowych na rury PCV i PE; wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z krawężnikami o powierzchni 1 095,15 m2.

39. Stacja uzdatniania wody Kobylin – Borzymy

Stacja uzdatniania wody Kobylin – Borzymy

Wydajność SUW: 60 m3/h.

 Zakres robót:

 • stacja uzdatniania wody w Kobylinie Kuleszkach: rozbudowa budynku SUW wraz z dociepleniem, pokryciem dachowym, stolarką, instalacją grzewczą, wentylacyjną, osuszania powietrza oraz elektryczną;
 • renowacja obudów studni, wymiana pomp głębinowych w studniach;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie w systemie otwartym na wieży napowietrzającej typu WN-BART prod. Firmy Bartosz; filtracja na I stopniu (2 filtry pośpieszne dn 2250 mm, wykonane ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9, wypełnione złożami kwarcowymi, braunsztynowymi); filtracja na II stopniu (2 filtry pośpieszne dn 2250 mm, wykonane ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9, wypełnione złożami kwarcowymi, braunsztynowymi);
 • dostawa i montaż 2 zbiorników wody płuczącej o pojemności całkowitej 24,9 m3, wykonanie ze stali kwasoodpornej 0H18N9;
 • wykonanie rurociągów stacji ze stali kwasoodpornej 0H18N9;
 • dostawa i montaż pompy transferowej typu SHS 50-125/30 z silnikiem 3,0 kW;
 • dostawa i montaż dmuchawy powietrza o wydajności 300m3/h przy podnoszeniu 50kPA typu Aerzen GM 4S LU 43.01 Ns 7,5 kW;
 • dostawa i montaż pompy płuczącej typu SHS4 80-250/92 z silnikiem 9,2 kW;
 • montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu ZH MBE 40/4.5.SPE wykonanego w oparciu o 5 pomp Movitech o mocy 7,5 kW;
 • wykonanie dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności V=150m3 każdy, wykonanie żelbetowego prostokątnego osadnika popłuczyn o wymiarach 4,0mx7,0m i głębokości czynnej 1,80 m;
 • dostawa i montaż pompy osadnika popłuczyn typu DW VOX 200, Ns 1,5kW;
 • dostawa i montaż sprężarki powietrza do pneumatyki typu A15-380-120, 2,2kW;
 • wykonanie i montaż szafy sterującej stacją uzdatniania wody;
 • wykonanie ogrodzenia terenu stacji uzdatniania wody z siatki z drutu ocynkowanego;
 • wykonanie drogi wewnętrznej utwardzonej;
 • wykonanie instalacji elektrycznej SUW;
 • praca stacji w pełni automatyczna;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi;
 • remont – modernizacja urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych przy szkole w Kobylinie–Borzymach.

40. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Krasnopol

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Krasnopol

Wydajność SUW: 80 m3/h

 Zakres robót:

 • rozbudowa budynku SUW o powierzchni 117,53 modwiert studni głębinowej, renowacje odbudowy studni, wymiana pomp głębinowych w studniach, wykonanie instalacji hydraulicznej w studniach oraz rurociągu ze studni do budynku stacji;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzenie w systemie zamkniętym aerator typu AR-BART-4 prod. Firmy Bartosz;
 • filtracja ba I stopniu (2 filtry pośpieszne dn 2100 mm, wykonane ze stali nierdzewnej gat. OH18N9, wypełnione złożami kwarcowymi oraz hydro-antracytem);
 • filtracja na II stopniu (2 filtry pośpieszne dn 2100 mm, wykonane ze stali nierdzewnej gat. OH1N9, wypełnione złożami kwarcowymi i hydro-antracytem);
 • wykonanie dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności V = 150 m3każdy;
 • wykonanie przewodów technologicznych w pompowni wody ze stali kwasoodpornej OH18N9;
 • montaż zestawu hydroforowego typu ZH MVC 45.3.5.SP o mocy 55 kW;
 • budowa osadnika popłuczyn;
 • budowa przyłączy kanalizacyjnych, wodociągowych i energetycznych;
 • zagospodarowanie terenu, obsługa geodezyjna, badania wody;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania oraz wysterowanie procesów technologicznych i przeszkolenie obsługi;
 • budowa sieci wodociągowej z rur PCV o łącznej długości 8704 m oraz przyłączy wodociągowych z PE o długości 2518 m.

41. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gnatowie

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gnatowie

Wydajność SUW: 60m3/h.

 Zakres robót:

 • renowacja obudów studni; wymiana pomp głębinowych w studniach głębinowych; wymiana instalacji hydraulicznej w studniach i obudowach, zmiana wspólnego rurociągu ze studni na dwa niezależne rurociągi;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie w systemie otwartym na wieży napowietrzającej typu WN-BART; filtracja na I stopniu (2 filtry pośpieszne dn 1950 mm, wykonane ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9, wypełnione złożami kwarcowymi, braunsztynowymi); filtracja na II stopniu (2 filtry pośpieszne dn 1950 mm, wykonane ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9, wypełnione złożami kwarcowymi, braunsztynowymi), wykonanie rurociągów stacji ze stali kwasoodpornej 0H18N9;
 • montaż zestawu hydroforowego typu ZH MBE 25/4.4.SPE 44kW, wykonanego w oparciu o cztery pompy n = 4 x 4 kW = 16 kW;
 • dostawa i montaż pomp procesowych typu SHS4 80-200/40;
 • montaż stacji dozującej DMS 8-5/100;
 • wykonanie dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności 100 m3 każdy typu ZRVB – 4;
 • przebudowa osadnika połuczyn (wykonanie w osadniku pompowni wód popłucznych kolektora tłocznego wraz z ułożeniem kabla zasilającego i sterującego pracą pompowni);
 • budowa przyłączy kanalizacyjnych, wodociągowych i energetycznych;
 • ocieplenie budynku stacji, zagospodarowanie terenu, obsługa geodezyjna i badanie wody;
 • praca stacji w pełni automatyczna;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody oraz wizualizacja, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi.

42. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Broku

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Broku

Wydajność SUW: 50 m3/h

 Zakres robót:

 • roboty branży budowlanej (przygotowawcze i ziemne, ocieplenie ścian budynku, robot wykończeniowe, ślusarskie);
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie w systemie zamkniętym na aeratorze o średnicy 1200 mm, filtracja jednostopniowa ( 3 szt. filtrów pośpiesznych ciśnieniowych dn 1600mm, wykonanych ze stali nierdzewnej gat. OH18N9, wypełniony złożami kwarcowymi, braunsztynowymi), sprężarki bezolejowe, chlorator, instalacje technologiczne;
 • wykonanie rurociągów technologicznych stacji ze stali kwasoodpornej OH18N9;
 • remont osadnika popłuczyn wraz z kanalizacją popłuczną;
 • dobudowa pomieszczenia na agregat prądotwórczy;
 • roboty elektryczne;
 • praca stacji w pełni automatyczna;
 • zagospodarowanie terenu, obsługa geodezyjna, badania wody;
 • rozruch technologiczny;
 • wizualizacja;
 • wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi.

43. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Żyrardowie

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Żyrardowie

Wydajność technologii uzdatniania wody: 500 m3/h

 Zakres robót:

 • budowa budynku chlorowni i sprężarkowni;
 • montaż zbiornika sprężonego powietrza i instalacji wentylacji – sprężarkownia;
 • montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych, czujnika chloru, przyłączenia instalacji do istniejącej komory – chlorownia;
 • dostosowanie instalacji technologicznych SUW „Mokra” do modernizacji AKPiA;
 • wykonanie: monitoringu, linii światłowodowej, instalacji elektrycznej i AKPiA ujęcia Wody Sokule;
 • montaż głównej szafy sterującej z niezbędnym wyposażeniem oraz instalacji stanowiska wizualizacji z oprogramowaiem -SUW „Mokra”.

44. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łazowie

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łazowie

Wydajność SUW: 80 m3/h.

Zakres robót:

 • rozbudowa i przebudowa budynku o powierzchni zabudowy ok. 170 m2 i kubaturze ok. 610 m3;
 • wymiana obudów i pomp głębinowych w istniejących studniach SW1, SW2;
 • przebudowa sieci między-obiektowych – zasilania energetycznego wodociągowego i kanalizacyjnego;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody tj:. napowietrzania w systemie zamkniętym na aeratorze o średnicy 800 mm; filtracja na I stopniu (dwa filtry pośpieszne dn 1800 mm, wykonane ze stali niskowęglowej pokrytej emalią antykorozyjną, wypełnione złożami kwarcowymi, braunsztynowymi); filtracja na II stopniu (dwa filtry pośpieszne dn 1800 mm, wykonane ze stali niskowęglowej pokrytej emalią antykorozyjną, wypełnione złożami kwarcowymi, braunsztynowymi), sprężarki bezolejowe, chlorator, instalacje technologiczne;
 • budowa 2 nadziemnych pionowych zbiorników wyrównawczych o pojemności V=150m3 każdy;
 • dostawa i uruchomienie agregatu prądotwórczego;
 • wydzielenie w istniejącym budynku pomieszczenia chlorowni i pomieszczenia sanitariatu z wyposażeniem;
 • wykonanie rurociągów technologicznych stacji ze stali kwasoodpornej 0H18N9;
 • montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu ZH CR 15.5.4.SPE;
 • roboty elektryczne;
 • praca stacji w pełni automatyczna;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody oraz wizualizacja, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi;
 • wykonanie drogi dojazdowej, placu manewrowego i ogrodzenia terenu.

45. Budowa nowego ujęcia wody w m. Stary Folwark

Budowa nowego ujęcia wody w m. Stary Folwark

Wydajność SUW: 25 m3/h

 Zakres robót:

 • budowa nowego ujęcia wody;
 • wymiana obudowy i pompy głębinowej w istniejącej studni;
 • przebudowa sieci międzyobiektowych – zasilania energetycznego, wodociągowego i kanalizacyjnego;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego SUW: napowietrzanie w systemie zamkniętym na aeratorze o średnicy 800mm; filtracja na I stopniu – filtr pośpieszny 1600mm; filtracja na II stopniu – filtr pośpieszny 1600mm, wypełniony złożami kwarcowymi, braunsztynowymi; sprężarki bezolejowe, chlorator, instalacje technologiczne;
 • budowa zbiornika wyrównawczego o pojemności V=50m3;
 • budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przydomową przepompownią ścieków;
 • dobudowa pomieszczenia na agregat prądotwórczy wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem agregatu;
 • wykonanie rurociągów technologicznych stacji ze stali kwasoodpornej;
 • montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz;
 • roboty elektryczne;
 • praca stacji w pełni automatyczna;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody, wizualizacja;
 • wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi.

46. Budowa zbiornika wodno-retencyjnego SUW Stawiguda

Budowa zbiornika wodno-retencyjnego SUW Stawiguda

Zakres robót:

 • wymiana pompy głębinowej w studni;
 • budowa pionowego zbiornika wyrównawczego o poj. V=150m3;
 • montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu ZH CR 15.5.5+32.4.1SPK o wydajności Q=105m3/h;
 • roboty elektryczne;
 • wizualizacja pracy;
 • rozruch zestawu hydroforowego, przeszkolenie obsługi.

47. Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Majdanie

Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Majdanie

Wydajność SUW: 100 m3/h

 Zakres robót:

 • rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z dociepleniem, stolarką, instalacją grzewczą, wentylacyjną, osuszania powietrza oraz elektryczną;
 • renowacja obudów studni wraz z wymianą pomp głębinowych;
 • wykonanie napowietrzania w systemie otwartym na wieży napowietrzającej prod. Firmy Bartosz typu BART-WN; filtracja na I stopniu (4 szt. filtrów pośpiesznych DN 2100 mm każdy); napowietrzanie w systemie zamkniętym na aeratorze o średnicy DN 1600 mm; filtracja na II stopniu (4 szt. filtrów pośpiesznych DN 2100 mm każdy);
 • wykonanie rurociągów technologicznych stacji ze stali kwasoodpornej 0H18N9;
 • montaż zestawu hydroforowego prod.Firmy Bartosz typu ZH SHS50.125.4 o wydajności Q=100 m3/h wykonany w oparciu o cztery pompy z silnikami Ns 7,5 kW każda;
 • budowa pionowego zbiornika wyrównawczego o pojemności V=150m3;
 • roboty elektryczne;
 • dostawa agregatu prądotwórczego.

48. Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Piski

Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Piski

Wydajność SUW: 18 m3/h

 Zakres robót:

 • modernizacja budynku stacji uzdatniania wody z instalacją grzewczą, wentylacyjną, osuszania powietrza oraz elektryczną;
 • wymiana pomp głębinowych w studniach głębinowych;
 • wykonanie napowietrzania w systemie otwartym na wieży napowietrzającej prod. Firmy Bartosz; filtracja na I stopniu (1filtr pośpieszny dn 1800mm, wykonany ze stali nierdzewnej, wypełniony złożami braunsztynowymi), filtracja na II stopniu (1filtr pośpieszny dn 1800mm, wykonany ze stali nierdzewnej wypełniony złożami braunsztynowymi;
 • montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu ZH CR 15.4.4.SP o wydajności Q=60 m3/h;
 • budowa pionowego zbiornika wyrównawczego o poj. V=75m3;
 • roboty elektryczne;
 • praca stacji w pełni automatyczna;
 • rozruch technologiczny stacji, wizualizacja;
 • wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi.

49. Modernizacja dwóch stacji uzdatniania wody Redaki, Jawty

Modernizacja dwóch stacji uzdatniania wody Redaki, Jawty

Zakres robót 1 kpl. SUW obejmował:

 • renowacja obudów studni wraz z wymianą pomp głębinowych;
 • wykonanie napowietrzania w systemie otwartym na wieży napowietrzającej prod. Firmy Bartosz; filtracja na I stopniu (2 szt. filtrów pośpiesznych dn 1500mm każdy, wykonanych ze stali nierdzewnej, wypełnione złożami kwarcowymi); filtracja na II stopniu (2 szt. filtrów pośpiesznych dn 1500mm każdy, wykonanych ze stali nierdzewnej, wypełnione złożami braunsztynowymi);
 • montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu ZH SV1604.3.SP +SV9201/1 o wydajności Q=40m3/h;
 • wykonanie rurociągów technologicznych stacji ze stali kwasoodpornej 0H18N9;
 • budowa dwóch zbiorników wyrównawczych o poj. V=50m3 każdy;
 • roboty elektryczne; praca w pełni automatyczna;
 • transmisja danych za pomocą GSM/GPRS pomiędzy sterownkiem stacji a komputerem zlokalizowanym w Zakładzie Usług Komunalnych w Suszu;
 • wysterowanie procesów technologicznych;
 • przeszkolenie obsługi.

50. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Trzcianka

Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Trzcianka

Wydajność SUW: 73 m3/h

 Zakres robót:

 • budowa nowego budynku o kubaturze 509 m3;
 • dostawa i montaż technologi uzdatniania produkcji Firmy Bartosz;
 • budowa 2 zbiorników retencyjnych o pojemności 100 m3 każdy;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego o wydajności max. 100 m3/h;
 • dostawa i montaż szafy sterującej;
 • dostawa i montaż agregatu prądotwórczego z SZR o mocy 36 kW.

51. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomigaczach

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomigaczach

Wydajność SUW: 90 m3/h.

Zakres robót:

 • modernizacja budynku stacji z wymianą pokrycia dachowego, dociepleniem, stolarką, instalacją grzewczą, wentylacją, osuszania powietrza oraz elektryczną;
 • wykonanie obudowy studni nr 3, podniesienie obudów studni nr 1 i 2 oraz wymiana pomp głębinowych i armatury w istniejących studniach;
 • wykonanie dodatkowej studni o wydajności 50 m3/h, zainstalowanie w niej pompy głębinowej oraz podłączenie do stacji;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie w systemie otwartym ma wieży napowietrzającej typu WN-BART09/1,6/1,2 prod. Firmy Bartosz; filtracja na I stopniu (3 filtry pośpieszne dn 2300 mm, wykonane ze stali nierdzewnej gat. OH18N9, wypełnione złożami kwarcowymi oraz antracytem); filtracja na II stopniu (3 filtry pośpieszne dn 2300 mm, wykonane ze stali nierdzewnej gat. OH18N9, wypełnione złożami kwarcowymi i braunsztynowymi);
 • wykonanie zbiornika wody płuczącej o pojemności V=30 m3 w formie prostopadłościanu ze stali nierdzewnej gat. OH18N9 o wymiarach 2,45 x 4,0 m i wysokości 3,0 m;
 • wykonanie przewodów technologicznych w pompowni wody ze stali kwasoodpornej OH18N9;
 • wykonanie podziemnego osadnika popłuczyn żelbetowego prostokątnego o wymiarach 4,0 x 7,0 x 2,3 m;
 • dostawa i montaż pompy osadnika popłuczyn typu DW VOX 200, Ns 1,5 kW;
 • wymiana ogrodzenia terenu stacji uzdatniania wody z siatki na słupach w cokole oraz wymiana bramy wjazdowej z furtką;
 • wykonanie dróg dojazdowych utwardzonych z kostki betonowej i zagospodarowanie terenu stacji;
 • budowa linii kablowych sterujących i zasilających urządzenia technologiczne na zewnątrz oraz wewnątrz stacji;
 • dostawa i montaż agregatu prądotwórczego;
 • praca stacji w pełni automatyczna;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi.

52. Przebudowa stacji wodociągowej w m. Wizna

Przebudowa stacji wodociągowej w m. Wizna

Wydajność SUW: 60 m3/h

 Zakres robót:

 • przebudowa budynku o kubaturze ok. 171 m3;
 • dostawa i montaż technologi uzdatniania produkcji Firmy Bartosz;
 • budowa zewnętrznego zbiornika retencyjnego o poj. 50 m3;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego o wydajności max. 85 m3/h;
 • dostawa i montaż szafy sterującej;
 • dostawa i montaż agregatu prądotwórczego z SZR o mocy 36 kW.

53. Budowa stacji uzdatniania wody w Rząśniku Włościańskim

Budowa stacji uzdatniania wody w Rząśniku Włościańskim

Wydajność stacji uzdatniania: – 50 m3/h

54. Montaż urządzeń technologicznych SUW Roszkowo

Montaż urządzeń technologicznych SUW Roszkowo

Wydajność SUW: 50 m3/h

 Zakres robót:

 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody – wykonanie napowietrzania w systemie otwartym na wieży napowietrzającej prod. Firmy Bartosz typu BART-WN; filtracja (2 szt.filtrów pośpiesznych dn 1800 mm każdy, wykonanych ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9, wypełnionych złożami kwarcowymi);
 • sprężarka bezolejowa; chlorator; instalacje technologiczne;
 • montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu ZH MBE 40/4.4 SPE 4×7,5 KW;
 • wykonanie rurociągów technologicznych stacji ze stali kwasodpornej;
 • budowa pionowego zbiornika wyrównawczego o pojemności V=250m3;
 • roboty elektryczne;
 • praca stacji w pełni automatyczna;
 • rozruch technologiczny oraz wizualizacja;
 • wysterowanie procesów technologicznych;
 • przeszkolenie obsługi;

Firma Bartosz Sp. J.

Firma Bartosz Sp. J. http://www.bartosz.com.pl

Firma BARTOSZ Sp.j to 100% polska firma. Powstała w 1990 r. i początkowo zajmowała się technologiami ściśle związanymi z wodą (pompy do wody, zestawy hydroforowe, przepompownie i tłocznie ścieków, stacje uzdatniania wody), jednak z biegiem lat i wraz z rozwojem firmy działalność została poszerzona o złożone systemy automatyki przemysłowej oraz centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Firma posiada własny patent na spiralny wymiennik ciepła typu powietrze-powietrze, który znalazł zastosowanie w setkach układów z odzyskiem ciepła (rekuperacja). Dziś Firma BARTOSZ jako jedyna produkuje centrale wentylacyjne ze wszystkimi wymiennikami ciepłą dostępnymi na rynku.

Firma BARTOSZ Sp.j. Bujwicki, Sobiech
15-399 Białystok
ul. Sejneńska 7
tel. 85 745 57 12
fax 85 745 57 11
www.bartosz.com.pl
Zamknij gift