Produkty 24 cze 2022
Zymetric

Seria Xtreme Save Warmer zapewnia pracę w ekstremalnych warunkach. Ekologiczny system ogrzewania pomieszczeń został włączony na listę ZUM (Zielonych Urządzeń i Materiałów).

Kiedy inne klimatyzatory są w stanie funkcjonować przy maksymalnej temperaturze zewnętrznej -15°C, Xtreme Save Warmer pracuje przy dwa razy większym mrozie aż do -30°C. Jednostki zewnętrzne wyposażone w grzałkę tacy skroplin i karteru sprężarki oraz funkcję inteligentnego defrostu zapewniają niezawodną pracę w skrajnie niskich temperaturach powietrza zewnętrznego. To idealne rozwiązanie do pracy całorocznej, jako jedyne źródło ogrzewania dla niedużych obiektów.

Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM) jest wykazem produktów, które spełniają wymagania programu „Czyste Powietrze”. Producenci urządzeń grzewczych, urządzeń OZE oraz materiałów budowlanych zgłaszają swój wyrób zaś komisja ekspertów weryfikuje zgłoszenie. Lista ZUM to pomoc dla wnioskodawców „Czystego Powietrza” w wyborze urządzeń grzewczych kwalifikujących się do dofinansowania. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania powinny korzystać z bazy danych ZUM Lista-zum.ios.edu.pl, gdyż lista urządzeń jednoznacznie potwierdza osiągnięcie efektu ekologicznego inwestycji.
Program „Czyste Powietrze” to dofinansowanie wymiany starych oraz nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne źródła ciepła spełniające aktualne normy i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Jest dedykowany dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacja może wynosić do 30.000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37.000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Zymetric