Produkty 19 lut 2018
Sodeca KIT BOXPDS - nadciśnieniowy system kontroli rozprzestrzeniania dymu | SCROL | Nowości wentylacja 2018

fot. SCROL

W świetle obowiązujących przepisów obiekty budowlane muszą być wykonane tak aby w przypadku pożaru użytkownicy budynku mogli go bezpiecznie opuścić, a dostęp do dymu był możliwie najbardziej ułatwiony dla straży pożarnej. Najważniejsze aby droga ewakuacji była wolna od dymu, a miejscem najbardziej newralgicznym gdzie jest to szczególnie ważne są pionowe drogi ewakuacji czyli popularnie mówiąc klatki schodowe.

Zawsze przy wyborze rozwiązania powinno się kierować bezpieczeństwem osób zagrożonych, a poprawić je można poprzez usuwanie z przestrzeni klatki przedostającego się do niej dymu. Proces oddymiania może odbywać się na kilka sposobów:

 • grawitacyjnie
 • przy użyciu wentylatora
 • za pomocą klapy dymowej z mechanicznym nawiewem

Niestety każde z tych rozwiązań wiąże się z podstawową wadą, a mianowicie częściowym zadymieniem drogi ewakuacji powyżej kondygnacji objętej pożarem. Alternatywą, która w pełni eliminuje ten niepożądany efekt są systemy różnicowania ciśnienia, które jako jedyna metoda zapobiega przedostawaniu się dymu do przestrzeni klatki schodowej. Zapewnia ona wyższe bezpieczeństwo w stosunku do oddymiania oraz dodatkowo zabezpiecza inne kondygnacje przed przemieszczaniem się dymu przez klatkę.

KIT BOXPDS Sodeca na polskim rynku - Nowość 2018

Przedstawiamy nowość na polskim rynku wśród dostępnych rozwiązań do nadciśnieniowej ochrony przed zadymieniem. Sodeca KIT BOXPDS to produkt hiszpańskiego producenta będący kompletnym rozwiązaniem zapobiegającym zadymieniu pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych takich jak:

 • klatki schodowe
 • przedsionki
 • szyby windowe
 • korytarze

Dystrybutorem zestawów KIT BOXPDS  oraz innych urządzeń marki Sodeca w Polsce jest firma SCROL.

Zobacz ofertę produktową SCROL

Zalety zestawów Sodeca KIT BOXPDS od SCROL

 • zestawy są zgodne z wymaganiami normy PN-EN 12101-6: Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień -- Zestawy urządzeń
 • możliwość stosowania w systemach przeciwpożarowych potwierdzona uzyskaniem Krajowej Oceny Technicznej oraz Krajowym Certyfikatem Stałości Właściwości Użytkowych
 • automatyczna regulacja przepływu powietrza oraz utrzymywanie wymaganego normą poziomu nadciśnienia
 • sterownik nowej generacji spełniający najbardziej rygorystyczne wymagania
 • łatwy i szybki montaż w formie zwartej lub z podziałem na podzespoły
 • intuicyjna obsługa przy wykorzystaniu ekranu dotykowego
 • możliwość zastosowania dwóch czerpni i zewnętrznych przetworników różnicy ciśnień
 • zewnętrzny panel do sygnalizacji stanu pracy w czasie rzeczywistym i ręcznej aktywacji

Skład zestawu KIT BOXPDS Sodeca

 • wentylator
 • przepustnica
 • tablica sterująca
 • panel sygnalizacyjnyZasada działania zestawu do różnicowania ciśnienia Sodeca BOXPDS

Przed doprowadzeniem do strefy chronionej, powietrze przepływa przez przepustnicę z wbudowanym czujnikiem dymu, który gdy wykryje dym w kanale zamyka przepustnicę, uniemożliwiając dostanie się dymu do przestrzeni chronionej. Za dostarczanie powietrza do drogi ewakuacyjnej odpowiedzialny jest wentylator osiowy w obudowie izolowanej. Pracą urządzeń zarządza tablica sterująca, posiadająca wbudowany falownik do płynnej regulacji prędkości obrotowej wentylatora, która ustalana jest dzięki odczytom z przetwornika różnicy ciśnień. Dopełnieniem zestawu jest zewnętrzny panel sygnalizacyjny z ekranem dotykowym. Wskazuje on aktualne parametry pracy systemu, umożliwia test i konfigurację wszystkich elementów, wskazuje ewentualne awarie oraz pozwala na manualną kontrolę urządzenia. Typoszereg składa się z 11 jednostek o 2 wymiarach obudowy, 4 wielkościach wirnika, z silnikami w zakresie od 1.1 do 15kW. Maksymalna wydajność największej jednostki to blisko 72000 m3/h. Każde urządzenie ma zwartą budowę i dostarczane jest jako okablowany monoblok, jednakże w zależności od specyfiki obiektu i wymagań klienta istnieje możliwość podziału jednostki na niezależne podzespoły, które można umiejscowić w osobnych lokalizacjach. System charakteryzuje się łatwością i szybkością montażu, w podstawowej konfiguracji wymaga jedynie podłączenia zasilania, sygnału pożarowego oraz komunikacji z panelem sygnalizacyjnym. Standardowo produkt posiada fabrycznie skonfigurowane podzespoły i po zainstalowaniu wymaga jedynie przeprowadzenia autokalibracji, która obywa się przez manualne włączenie wentylatora i trwa kilka sekund. Każdy zestaw przystosowany jest do montażu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Tablica sterująca posiada wbudowaną nagrzewnicę oraz system wentylacji pozwalające na w pełni sprawną pracę w temperaturach od -25 do 50 stopni Celsiusza.

Rozbudowa zestwów KIT BOXPDS Sodeca oferowanych przez SCROL

Istnieje możliwość rozbudowy zestawów o dodatkowe zewnętrzne przetworniki różnicy ciśnień oraz drugi zestaw przepustnic do systemów zawierających układ dwóch czerpni. Odpowiednie usytuowanie czerpni powietrza względem siebie zmniejsza ryzyko dostania się dymu do strefy chronionej. Nadciśnieniowy system kontroli rozprzestrzeniania dymu KIT BOXPDS nie wymaga montażu mechanicznych klap upustowych w przestrzeni klatki schodowej, regulacja ciśnienia odbywa się poprzez kontrolę wydajności przemiennikiem częstotliwości.

System oferowany przez firmę Scrol obejmuje zaawansowane opcje i możliwości łączności, ułatwiające nadzór i konserwację sprzętu po montażu. KIT BOXPDS może zostać podłączony do Systemu Zarządzania Budynkiem BMS za pośrednictwem protokołu Modbus. Umożliwia to użytkownikowi lub serwisantowi nadzorowanie stanu i prawidłowego działania systemu zdalnie i przez cały czas.

Dane techniczne systemów do różnicowania ciśnienia Sodeca KIT BOXPDS

Model Prędkość
[r/min]
Maksymalne dopuszczalne natężenie prądu 400V
[A]
Moc zainstalowana
[kW]
Przepływ powietrza maks
[m3/h]
Poziom ciśnienia akustycznego
[dB(A)]
Przybliżona waga
[kg]
KIT BOXPDS-710-1.5 1400 2.32 1.1 19750 75 188
KIT BOXPDS-710-2 1430 3.44 1.5 21100 75 191
KIT BOXPDS-710-3 1445 4.83 2.2 23950 78 200
KIT BOXPDS-800-3 1445 4.83 2.2 28000 79 208
KIT BOXPDS-800-4 1440 6.33 3 32700 80 210
KIT BOXPDS-800-5.5 1440 8.12 4 37200 81 215
KIT BOXPDS-900-7.5 1440 11.60 5.5 47000 89 254
KIT BOXPDS-900-10 1455 13.90 7.5 53000 109 265
KIT BOXPDS-1000-10 1455 13.90 7.5 58500 112 273
KIT BOXPDS-1000-15 1460 20.90 11 68000 113 296
KIT BOXPDS-1000-20 1460 27.90 15 71850 114 315

Krzywe charakterystyczne zestwów KIT BOXPDS

Model Wydajność maksymalna
[m3/h]
Ciśnienie maksymalne
[Pa]
KIT BOXPDS-710-1.5 19750 340
KIT BOXPDS-710-2 21100 367
KIT BOXPDS-710-3 23950 417
KIT BOXPDS-800-3 28000 502
KIT BOXPDS-800-4 32700 533
KIT BOXPDS-800-5.5 37200 582
KIT BOXPDS-900-7.5 47000 686
KIT BOXPDS-900-10 53000 716
KIT BOXPDS-1000-10 58500 776
KIT BOXPDS-1000-15 68000 811
KIT BOXPDS-1000-20 71850 839

 Wymiary elementów KIT BOXPDS Sodeca

Model A B C D E F G H I
KIT BOXPDS 710/800 1310 1000 1007 683 324 854 1006 850 315
KIT BOXPDS 900/1000 1535 1200 1100 800 300 1050 1100 1050 342

Model A B C
BOXPDS 710/800 900 650 280
BOXPDS 900/1000 1200 800 320

 

Model A B C
KIT DAMPER-BOXPDS 700x700 994 326.5 854
KIT DAMPER-BOXPDS 1000x1000 1190 336.5 1590

Model A C D1
CJHCH-71/80 1000 650 850
CJHCH-90/100 1200 750 1050

  Zainteresowany zestawem KIT BOXPDS? Kliknij i skontakuj się z przedstawicielem SCROL

Zamknij gift