Produkty 26 sty 2021
Smay
Klapy wentylacji pożarowej KWP-P Smay

fot. Smay

Klapy przeciwpożarowe typu KWP-P-E stosowane są w systemach wentylacji pożarowej pełnią funkcję zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się ognia, temperatury i dymu.

Klapy przeciwpożarowe typu KWP-P-E posiadają Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 1488-CPR-0437/W, wydany przez Instytut Techniki Budowlanej. Bateria klap posiada Krajową Ocenę Techniczną nr ITB-KOT-2020/1398 wydanie 1.

Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinająca klap typu KWP-P-E znajduje się w pozycji otwartej lub zamkniętej. W przypadku wybuchu pożaru zastosowany układ napędowy powoduje otwarcie klap obsługujących strefę detekcji pożaru (klapy w pozostałych strefach przechodzą do pozycji zamkniętej).

Klapa jest skonstruowana, produkowana oraz poddawana próbom zgodnie z wymogami normy PN-EN 12101-8 „Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 8: Klapy przeciwpożarowe w systemach wentylacji pożarowej” oraz PN-EN 13501-4 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu”.

Skuteczność klap potwierdzona jest badaniami według norm PN-EN 1366-2 i PN-EN 1366-10 „Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych – Część 2: Przeciwpożarowe klapy odcinające, Część 10: Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej”.

Klapa przeciwpożarowa typu KWP-P-E zakwalifikowana jest do klasy szczelności C (szczelność obudowy) na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 1751 „Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających”.

Klapy KWP-P-E montowane pojedynczo:

  • EI 120 (vew-how-i↔o) S1500C10 000AAmulti
  • EI 120 (ved-i↔o) S1000C10 000AAmulti

Klapy KWP-P-E montowane w baterii:

  • EI 120 (vedw-i↔o) S1000C10 000AAmulti

Klasa ta oznacza, że sterowana automatycznie klapa, wbudowana w przegrodę oddzielającą lub na kanale poza przegrodą, posiada szczelność izolacyjność i dymoszczelność ogniową nie mniejszą niż 120 minut; powyższa klasa oznacza, że przez co najmniej 2 minuty od momentu odebrania sygnału z czujki pożarowej, klapa posiada możliwość sterowania zdalnego.

Klapy przeciwpożarowe typu KWP mogą być montowane w pionowych i poziomych przegrodach budowlanych, oraz na kanałach wentylacji pożarowej. Możliwy jest montaż zarówno z poziomą jak i pionową osią obrotu, z dowolnym położeniem siłownika.

Klapy mogą być instalowane samodzielnie lub w bateriach (maks. 16 szt. do 10 m2) w ścianach sztywnych lub na kanale (szacht).

Baterie klap wentylacji pożarowej KWP-P

Bateria klap posiada Krajową Ocenę Techniczną nr ITB-KOT-2020/1398 wydanie 1.

Sprawdź naszą baterie klap wentylacji pożarowej KWP-P – odporność 120 minut zachowana zarówno w przegrodzie budowlanej, jak i na kanale oddymiającym i zabudowie klap do 10 m2.

Bateria klap KWP-P
  • Możliwość zamontowania aż 16 klap w baterii o powierzchni do 10 m2.
  • Konstrukcja w całości zachowuje odporność ogniową EI 120 S – zarówno w przegrodzie budowlanej, jak i w szachcie wentylacyji pożarowej.
  • Klapy w baterii mogą być stosowane z pionową i/lub poziomą osią obrotu z siłownikami skierowanymi w dowolną stronę.
  • Produkt jako jedyny na rynku posiada Krajową Ocenę Techniczną – rekomendowany przez ITB sposób oceny zgodności wyrobu.