Produkty 5 kwi
Alnor
SMOKE System Alnor - oddymiające kanały i kształtki

fot. Alnor

Zadaniem nadrzędnym instalacji oddymiających jest usuwanie gorących gazów i dymu z obszaru objętego pożarem w celu ułatwienia ewakuacji ludzi oraz umożliwienia akcji gaśniczej!

Oddymiające kanały i kształtki można poznać po podwójnej uszczelce. Wszystkie nyplowe elementy przewodów oddymiających typu SMOKE System wyposażone są w uszczelki dwuwargowe do kształtek wentylacyjnych GASK z EPDM i uszczelkę pęczniejącą o grubości 1,8 mm i szerokości 10 mm. Instalacje oddymiające można łączyć ze sobą za pomocą kołnierzy FLS. Kołnierze należy skręcać za pomocą śrub SRS-M8, nakrętek NKS-M8, podkładek PDS-8, stosując między nimi uszczelkę kołnierzową wykonaną z papieru z włókna ceramicznego odpornego na temperaturę 1260˚C o grubości 6 mm, o takich samych wymiarach jak kołnierz FLS. Do uszczelniania wszystkich elementów, wchodzących w skład przewodów oddymiających typu SMOKE System, w miejscach zgrzewu i innego łączenia np. w miejscu zszycia tkaniny w kompensatorach, stosujemy wysokotemperaturową masę uszczelniającą. 

 KORZYŚCI wynikające ze stosowania innowacyjnego rozwiązania oddymiających kanałów i kształtek SMOKE System: 

  • instalacja spełniająca jednocześnie funkcje wentylacji oddymiającej i ogólnej,
  • przeznaczony do pojedynczych stref, ale może być łączony z instalacją wielostrefową,
  • składający się ze stalowych, okrągłych przewodów oddymiających o klasie odporności ogniowej E600 120 (ho) S1500 single,
  • wszystkie możliwe elementy składowe: kolana, redukcje, złączki nyplowe i mufowe, króćce, zaślepki, odgałęzienia siodłowe, trójniki, kompensatory wydłużeń termicznych, kratki oraz tłumiki,
  • odprowadzanie gazów pożarowych o maksymalnej temperaturze 600˚C,
  • system stosowany w instalacjach wentylacyjnych o ciśnieniu roboczym -1500 Pa do +500 Pa.

Zobacz szczegóły

Zamknij gift