Smay klapy
Produkty 15 paź 2020
VTS
Nowe przeciwprądowe rekuperatory hexagonalne w ofercie VTS

VTS wprowadza na rynek wysokosprawny kompaktowy moduł odzysku ciepła wykonany z zastosowaniem hexagonalnego wymiennika przeciwprądowego. Nowe rozwiązanie nazwane zostało modułem HEX.

Moduł HEX został zaprojektowany dla:

Rozwiązanie dostępne będzie w wersji z wymiennikiem aluminiowym (AL) oraz z tworzywa (HIPS – polistyren wysokoudarowy), analogicznie jak w centralach podwieszanych. W pierwszym etapie udostępniona zostanie wersja AL, w kolejnym HIPS.

PARAMETRY PRACY

Zaprojektowany moduł HEX charakteryzuje się wysoką sprawnością odzysku ciepła oraz niskimi oporami przepływającego powietrza, co znacząco zwiększa konkurencyjność oferty VTS.

Budowa modułu HEX zapewnia wysoki stopień szczelności pomiędzy torem nawiewu i wywiewu. Dzięki czemu może być on stosowany do wentylacji pomieszczeń wymagających separacji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego, w tym pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych.

KONSTRUKCJA

Moduł HEX dostępny jest w konfiguracji przeciwprądowego przepływu powietrza z dolnym wylotem powietrza nawiewanego. Moduł HEX wraz z zamontowanymi sekcjami wentylatorowymi tworzy bazę centrali kompaktowej, opcjonalnie uzupełnianej o dodatkowe moduły funkcjonalne (nagrzewnice, chłodnice, itp.). Wszystkie elementy centrali kompaktowej obudowane są panelami z wełny mineralnej obustronnie pokrytej blachą. Kompletny produkt łącznie z programem doboru certyfikowany jest przez Eurovent.

W centralach kompaktowych dostępne są dwie opcje położenia wentylatorów względem wymiennika heksagonalnego (rys. poniżej):

Układ 1 - Wentylatory nawiewny i wywiewny zamontowane są po przeciwnych stronach wymiennika HEX. W tej konfiguracji dostępne są jedynie centrale bez komory mieszania.

Układ 2 - Wentylatory nawiewny i wywiewny zamontowane sa po tej samej stronie wymiennika HEX. W tej konfiguracji dostepne są centrale zarówno bez jak i z komorą mieszania.

Moduł HEX stanowi zespół połączonych ze sobą segmentów przeciwprądowych wymienników heksagonalnych, zintegrowanej z nimi przepustnicy by-pass oraz układu kierownic, gwarantujących równomierny przepływ powietrza przez każdy segment. W celu uzyskania minimalnej długości modułów HEX zastosowano różne wewnętrzne usytuowanie wymienników zależnie od wielkości centrali.

WYMIARY

Rozwiązanie to w połączeniu ze specjalną konstrukcją zespołów wentylatorowych oraz ultrakrótkich filtrów typu Mini-Pleat umożliwiło uzyskanie najkrótszej centrali kompaktowej dostępnej na rynku. W porównaniu do centrali modułowej z wymiennikiem krzyżowym PREMIUM PLUS centrala kompaktowa z modułem HEX jest o ponad połowę krótsza.

Mimo tak małych wymiarów, centrala kompaktowa z modułem HEX może być stosowana w obiektach o różnych wymaganiach funkcjonalnych. Różnorodność funkcjonalną uzyskuje się poprzez zastosowanie zamkniętych w odrębnej obudowie opcjonalnych modułów funkcyjnych (np. nagrzewnicy, chłodnicy, lub dodatkowych filtrów powietrza. Wspólny, zintegrowany z centralą, fabrycznie zamontowany system sterowania gwarantuje pełną realizację wymaganych funkcji.

Wygodny interfejs, dostępny w formie wizualizacji na urządzenia mobilne, zapewnia łatwą obsługę i monitorowanie urządzenia, również zdalnie za pośrednictwem internetu.

CENTRALA KOMPAKTOWA PLUG & PLAY

Centrale kompaktowe dostarczane są w standardize Plug&Play, z fabrycznie zamontowaną automatyką, gotowe do pracy zaraz po zmontowaniu i podłączeniu urządzeń peryferyjnych oraz napięcia zasilającego. Sterownik zamontowany jest wewnątrz urządzenia, puszka podłączeniowa wyprowadzana jest na dach centrali w wykonaniu wewnętrznym lub na plecy w wykonaniu zewnętrznym.