Produkty 12 lut
Aerzen
Chłodnice Aerzen - uzdatnianie powietrza czyni proces idealnym

fot. Aerzen

Powszechnnie wiadomo, iż najlepsze rozwiązania powstają na skutek praktycznych doświadczeń. Są one jednakże efektywne tylko wtedy, kiedy są precyzyjnie dopasowane do danej aplikacji. Aerzener Maschinenfabrik dokładnie zna wymagania instalacyjne w zakresie powietrza procesowego. AERZEN wyposaża swoje dmuchawy i sprężarki w szeroki asortyment opcji i akcesoriów.

Jako jeden z wiodących technologicznych pionierów, AERZEN charakteryzuje się innowacyjnością. Inżynieryjne przedsiębiorstwo z Aerzen w Dolnej Saksonii nazywa to specjalizacją aplikacyjną. Określenie to oznacza stałą presję na ulepszenia i modyfikacje w zakresie swojej technologii jak też zmiany zachodzące na rynku i przemyśle. AERZEN posiada swój własny program doboru, którego można używać, np. do selekcji odpowiedniej chłodnicy zgodnie z wymaganiami klienta. Symulacja danych procesowych jest niejako w pakiecie, tak aby zaoferować klientowi  najbardziej efektywne rozwiązanie i zrozumiale zilustrować jego wpływ na całościowy proces użytkownika. 

Chłodnice końcowe AERZENa  ustanawiają nowe standardy w minimalizacji strat ciśnienia, redukcji zapotrzebowania energii oraz ekstremalnie wysokich temperatur wlotowych. Wszystkie nasze chłodnice są możliwe do zastosowania w sprężonym powietrzy czy azocie do 280 °C.

Chłodnice powietrze-powietrze mogą być opcjonalnie wyposażone w specjalne lakierowanie, specjalne silniki wentylatorów jak też separatory cyklonowe i dreny kondensatu.  Instalacja jest łatwa, zarówno infrastruktura jak też woda chłodząca nie są potrzebne. Ciekawostką jest możliwość regulacji prędkości obrotowej wentylatora zgodnie z wymaganiami klienta. Pozwala to na minimalizację procesowych fluktuacji i utrzymanie możliwie najwyższego standardu końcowego produktu. W przypadku temperatur rzędu 250°C  i wyższych instaluje się specjalną chłodnicę wstępną ze stali szlachetnej. 

Chłodnice woda-powietrze mogą pracować przy jeszcze wyższych temperaturach i przekonują swoją solidnością. Odzysk ciepła jest także możliwy. W chłodnicy woda-powietrze, sprężone medium przepływa przez rurki chłodnicy, a woda przepływa wokół nich w odwrotnym kierunku.  Chłodnice woda-powietrze są dostępne w wersji ze stali szlachetnej lub miedziano-niklowej w wersji instalowanej na stałe lub też z demontowalnymi wiązkami rur ze ściankami gładkimi lub ożebrowanymi. Także opcjonalnie z separatorami cyklonowymi, automatycznymi drenami kondensatu, elementami montażowymi kołnierzy i przeciwkołnierzy, specjalnym lakierowaniem i ochroną antykorozyjną. 

W uzupełnienie filtrów chroniących maszynę, dalsza funkcja ochronna może zostać zastosowana za pomocą filtrów zainstalowanych po stronie ciśnieniowej na tłoczeniu. Filtry w klasie separacji od F7 do H13 są dostarczane jako kompletny, gotowy do podłączenia unit skonstruowany z obudowy ze stali szlachetnej, maty filtracyjnej, uszczelnień i elementów wsporczych.

Separatory cyklonowe i dreny kondensatu są niezawodne i nie wymagają nakładów konserwacyjnych oraz przekonują szerokim zakresem zastosowań. Separatory cyklonowe charakteryzują się nieomal 100% efektywnością separacji i w ten sposób są idealną ochroną systemów sprężonego powietrza. Mogą być produkowane w wersji antykorozyjnej dla zastosowań morskich. Istnieje możliwość technicznego wykonania separatora zgodnie z normami ASME. Automatyczne spusty kondensatu AERZENa działają na zasadzie kontroli poziomu w zależności od klimatu, temperatury, pory roku czy dnia.

Zamknij gift