Wienkra - Kalendarz
Produkty 19 cze 2020
Schiessl
Chłodnica powietrza Güntner z atestem HACCP

fot. Schiessl

Lepsze efekty z Güntner! Chłodnica powietrza Güntner z atestem higienicznym HACCP przeznaczona do chłodzenia żywności.

W branży przetwórstwa i produkcji żywności obowiązują bardzo wysokie wymagania w zakresie higieny. Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych każde przedsiębiorstwo sektora spożywczego zobowiązane jest do wdrożenia procedur opartych na zasadach HACCP (Analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli).

Zastosowanie tych zasad ma na celu zapobieganie powstawaniu zagrożeń dla zdrowia. Dla maszyn i urządzeń używanych w sektorze spożywczym TÜV oferuje odpowiednią certyfikację HACCP. Urządzenia posiadające taki certyfikat gwarantują spełnienie surowych wymagań we wszystkich obszarach. Szereg modeli chłodnic powietrza Güntner uzyskało certyfikat HACCP i zapewnia higieniczne warunki ich obsługi, przeglądów i serwisowania.

 Więcej informacji 

Tagi: Schiessl