Wienkra - Kalendarz
Produkty 18 sie 2020
Systemair
Centrale wentylacyjne Geniox są #HygienicByDesign

fot. Systemair

Nasze portfolio zawiera opcje higieniczne dla całej gamy modułowych central wentylacyjnych Geniox certyfikowane przez niezależne laboratoria. Wykonanie higieniczne to nasza standardowa oferta.

Wszystkie materiały i komponenty central Geniox spełniają standardy higieniczne. Ponadto całą gamę modułowych central wentylacyjnych Geniox można skonfigurować jako centrale certyfikowane zgodnie z normą VDI 6022-1 za pomocą programu doboru SystemairCAD. Audyty VDI są przeprowadzane przez autoryzowane laboratorium zewnętrzne w Niemczech.

Evgeny Gorelkov, Dyrektor Działu Produktów AHU w Systemair, powiedział: „Celem prawidłowo obsługiwanej i serwisowanej centrali wentylacyjnej jest zapewnienie dobrego, zdrowego klimatu w pomieszczeniach. Poprawia to nasze samopoczucie, zmniejsza poziom zachorowań i pomaga nam osiągać lepsze wyniki w pracy. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, odpowiednia jakość powietrza w pomieszczeniach jest niezbędna. Uważamy, że ​​wszystkie centrale wentylacyjne powinny być co najmniej w wykonaniu higienicznym. Higiena powinna stać się standardem, nie tylko w szpitalach i pomieszczeniach czystych, ale także w zastosowaniach wentylacji ogólnej.”

Gorelkov podkreślił również, że „Klienci zasługują na większą przejrzystość definicji higienicznych central wentylacyjnych. Dzisiaj nie zawsze jest jasne, z czym się to wiąże i co trzeba zrobić, aby spełnić wymagania higieniczne. Naszym celem jest zachowanie jak największej precyzji w naszej komunikacji i dostarczanie cennych informacji w celu zwiększenia ogólnego zrozumienia i przejrzystości.”

Jednym z głównych punktów VDI 6022-1 jest łatwość czyszczenia. Konstrukcja centrali wentylacyjnej powinna umożliwiać operatorowi czyszczenie wszystkich części centrali. Na przykład wymagane jest, aby wszystkie powierzchnie były gładkie i nie było żadnych ostrych krawędzi ani kształtów, w których mógłby gromadzić się brud. To tylko jeden z wielu obszarów, które sprawiają, że centrale wentylacyjne Systemair Geniox są z założenia higieniczne.

Systemair