Produkty 12 lut
Aerzen
Aerzen - sprężarki serii E - nowe modele

fot. Aerzen

Typoszererg sprężarek śrubowych Delta Screw AERZENERa zostaje rozszerzony. Sprężarka VM100 jest siódmym wariantem serii E-sprężarek. Jej wyróżniające się cechy: efektywna technologia dla zastosowań w górnych zakresach przepływów oraz zintegrowany elektryczny wentylator osłony dźwiękochłonnej.

Nowość Aerzener Maschinenfabrik zostanie po raz pierwszy zaprezentowana na targach COMVAC 2019 w Hanowerze, najpopularniejszych międzynarodowych targach techniki próżniowej oraz sprężonego powietrza. Nowa sprężarka zapewnia przepływ w zakresie 1500 do 7620 m3/h i pokrywa maksymalne ciśnienie różnicowe do 3,5 bar. W ten sposób AERZEN odpowiada na realne wymagania w zakresie niskich ciśnień oraz ciągłego wzrostu wymagań dla efektywnej i jakościowej technologii. Całościowo typoszereg E-sprężarki zawiera 7 wariantów w zakresie przepływów 330 to 7,620 m³/h oraz mocy napędowych 30 do 630 kW.

Ciekawym rozwiązaniem nowego modelu jest zintegrowany elektryczny wentylator obudowy dźwiękochłonnej. W sprężarce zastosowano charakteryzujący się małymi rozmiarami poziomy tłumik hałasu. Jak wszystkie sprężarki serii E, VM100 posiada obudowę dźwiękochłonną wraz wewnętrznymi kanałami zasysającymi i odprowadzającymi powietrze. Zoptymalizowane kanały zasysające znacznie minimalizują straty przepływu.  Istotna poprawa osiągów sprężarki została uzyskana także poprzez zasysanie chłodnego powietrza z zewnątrz bezpośrednio do filtra na ssaniu. Kwestią zupełnie unikalną jest bezolejowa i niezanieczyszczająca materiałem absorpcyjnym technologia AERZENa. Bezolejowe sprężanie jest potwierdzone certyfikatem ISO 8573-1/Class 0. Opatentowany tłumik refleksyjny zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami i gwarantuje niezawodność procesu w czasie całego cyklu życia system. VM100 zachwyca także  swoją elastycznością. Różne opcje wyposażenia i szeroki zakres akcesoriów uzupełniają właściwości operacyjne sprężarki. 

Praca sprężarki Delta Screw serii E jest bezpiecznie kontrolowana poprzez sterownik  AERtronic. Zintegrowany panel w sposób wiarygodny i ciągły monitoruje ciśnienie ssania, tłoczenia i oleju jak też temperaturę tłoczenia i oleju.  Wszystkie  modele sprężarek serii E zbierają dużo punktów za bilans energetyczny. Technologiczny lider z Aerzen nazywa wyrafinowany koncept optymalizacji pracy i wykorzystania zasobów, rentowności i elastyczności jako „efektywność plus”. Oszczędności do 6% w zakresie zapotrzebowania energii w okresie 10 lat eksploatacji urządzenia nieomalże pokrywają wydatki inwestycyjne !

Specjalizacja  w zorientowanych na klienta zastosowaniach świadczy o kompetencji i doświadczeniu inżynieryjnego producenta. Rozwiązania specjalne a także wersje ATEXowe, dostarczają wyśmienitych referencji z różnych gałęzi przemysłu i zakresów zastosowań. Nawet w przypadku trudnych warunków instalacyjnych oraz gazów specjalnych może być osiągnięty najlepszy możliwy efekt.

Dlatego, Aerzener Maschinenfabrik jest zdania, iż indywidualne konsultacje powinny zostać przeprowadzone na początku fazy planowania. Slogan reklamowy "Let's talk" zaprasza do eksperckiego dialogu i przełamuje zahamowania.  Na stanowisku targowym  COMVAC projektanci, decydenci, kupcy a także użytkownicy będę mieli taką możliwość.