Okiem praktyka 15 lip
Aerzen
Optymalizacja oczyszczalni ścieków w Aachen - dmuchawy bezpośrednio przy reaktorach| Aerzen

fot. Aerzen

Skutkiem optymalizacji oczyszczalni ścieków Aachen były fantastyczne oszczędności energetyczne sięgające 55%. Do tego walnie przyczyniły się nowoczesne sprężarki rotacyjne Aerzenera typu Delta Hybrd. Wszystkie agregaty zainstalowane zostały pod wiatą bezpośrednio przy reaktorach. Skutkiem tego było ograniczenie strat ciśnienia do niezbędnego minimum.

Dmuchawy zainstalowane bezpośrednio przy reaktorach skutkują zmniejszeniem przesyłowych strat ciśnienia.  Ustawienie maszyn na zewnątrz to także minimalizacja problemów z wentylacją (klimatyzacją) i zapewnienie najlepszych warunków zasysania powietrza przez dmuchawy, co przekłada się na optymalizację transferu tlenu do ścieków. To także przyczyna wzrostu efektywności energetycznej, gdyż lepszy transferu tlenu powoduje krótszy konieczny czas pracy maszyn W sumie dziesięć agregatów typu D52S oraz siedem D36S z silnikami 55 i 45 kW zainstalowanych zostało na zewnątrz pod wiatą w bezpośredniej bliskości reaktorów.

Maszyny Aerzenera zastapiły wysłużone już turbodmuchawy z regulatorem mechanicznym czyli tzw. regulacją kąta ustawienia łopatek wirnika. Charakteryzowały się one większym zapotrzebowaniem energii, zwłaszcza przy obciążeniu częściowym,  jak też wysokimi kosztami serwisu. Nie bez znaczenia był także fakt zakresu regulacji, który w przypadku starych turbodmuchaw wynosił 40-100%, a nowe agregaty Delta Hybrid gwarantują zakres 25-100%. Skutkowało to dalszą eliminacją regulacyjnych przepustnic czy zasuw, które to także zwiększają straty ciśnienia. 

Po wprowadzeniu tych innowacji zapotrzebowanie na energię całej oczyszczalni spadło z 1.100.000 kWh w 2016 o ok. jedną trzecią. Skupiając się tylko na biologicznym aspekcie oczyszczalni, zapotrzebowanie energii zmniejszyło się z 720.000 kWh do 320.000 kWh, co odpowiada redukcji o ok. 55%. 

Oszczędności energetyczne spowodowane zostały także poprzez wymianę dyfuzorów napowietrzających. Stare ceramiczne dyfuzory zostały zastąpione przez płyty napowietrzające z membraną z poliuretanu typoszeregu Aerostrip® firmy Aquaconsult. Poprzez możliwość ich montażu bezpośrednio na dnie zbiornika zapewniają one najlepszy możliwy transfer tlenu przy minimalnym zapotrzebowaniu na energię, a przy tym eliminują tzw. strefy martwe reaktora czyli obszary nieobjęte napowietrzaniem. Dyfuzory płytowe pozwalają także na lepsze sterowanie systemem napowietrzania. Stare dyfuzory ceramiczne wymagały ciagłej obecności sprężonego powietrza, tak aby nie ulegały zapychaniu.  Natomiast membranowe płyty napowietrzające nie wymagają ciśnienia, gdyż membrana sama w sobie jest zaworem zwrotnym. W przypadku braku ciśnienia, pory membrany zwyczajnie zamykają się, tak więc zanieczyszczenia nie dostają się do wnętrza dyfuzora. W obecnej konfiguracji takie minimalne zapotrzebowanie na sprężone powietrze nie jest po prostu wymagane. Dlatego też można wykorzystać pełny zakres regulacji maszyn Delta Hybrid bez oglądania się na tzw. warunki „standby“.