Okiem praktyka 3 sty
Viessmann
Instalacja hybrydowa, czyli gruntowa pompa ciepła i kocioł gazowy

fot. Viessmann

Pompy ciepła mogą stanowić samodzielne źródło ciepła w budynku lub pracować w tzw. instalacji hybrydowej, a więc współpracując z drugim urządzeniem grzewczym, bazującym na innym nośniku energii. Przykładem systemu hybrydowego jest instalacja z pompą ciepła i kotłem gazowym. Jakie korzyści niesie ze sobą takie rozwiązanie?

Do współpracy z kotłami gazowymi stosuje się przede wszystkim powietrzne pompy ciepła, co przekłada się na niższe koszty inwestycyjne niż w przypadku instalacji z pompami gruntowymi. Instalacje hybrydowe łączące kocioł z pompą typu powietrze/woda stosuje się często w przypadku budynków poddawanych termomodernizacji. Gruntowe pompy ciepła z założenia są urządzeniami, które są w stanie ogrzewać budynek samodzielnie, bez wspomagania innymi źródłami ciepła. Mogą również współpracować z kotłami gazowymi, które w takiej instalacji zwykle przejmują funkcję wspomagającego źródła ciepła.

Pompa ciepła i kocioł gazowy

Instalacja hybrydowa z pompą ciepła i kotłem gazowym łączy zalety obu układów i pozwala zredukować zużycie energii do minimum, a tym samym zoptymalizować koszty ogrzewania. Zapewnia również dużą elastyczność w wyborze źródła ciepła oraz parametrów współpracy obu urządzeń.

Pompa w instalacji hybrydowej stanowi główne źródło ciepła w budynku, natomiast kocioł zazwyczaj jedynie wspomaga jej prace w momentach największego zapotrzebowania na energię cieplną. W instalacji hybrydowej uruchamiane jest źródło ciepła, którego praca, w zależności od temperatury zewnętrznej i określonych parametrów, jest bardziej opłacalna w danym momencie. Kocioł uruchamia się więc wówczas, gdy jest to zasadne z ekonomicznego punktu widzenia.
Instalacja hybrydowa z pompą ciepła i kotłem gazowym zwiększa również bezpieczeństwo użytkowania systemu grzewczego. Włączając w niego dwa urządzenia mamy pewność, że w przypadku nagłego wzrostu cen jednego z nośników energii (gazu czy prądu), możemy wciąż liczyć na tańsze ogrzewanie drugim.

Gruntowa pompa ciepła w instalacji hybrydowej

Dobierając gruntowe pompy ciepła unika się ich przewymiarowania. Z uwagi na coraz łagodniejsze zimy moc pompy ciepła może być nieco mniejsza (co pozwala zredukować koszty inwestycyjne), by w skrajnych przypadkach, np. gdy temperatura spada poniżej -15°C, wspierał ją znajdujący się w instalacji hybrydowej kocioł gazowy – zamiast grzałki elektrycznej. Wspomaganie pracy pompy ciepła przez kocioł pozwala też zapobiec zamarzaniu dolnego źródła ciepła w przypadku długiej, mroźnej zimy. Kocioł przejmuje wówczas funkcję ogrzewania, co pozwala uniknąć spadku temperatury dolnego źródła poniżej 0°C. Zapewnia tym samym komfort cieplny w budynku bez ryzyka przerw w ogrzewaniu czy spadku wydajności systemu w czasie, gdy jest ono najbardziej potrzebne. Instalację hybrydową z pompą ciepła i kotłem można również rozbudować o fotowoltaikę, która pozwala zmaksymalizować zyski energetyczne i zasilać system energią elektryczną wytworzoną z darmowej energii promieniowania słonecznego.

Sterowanie pracą pompy ciepła i kotła

Efektywną pracę instalacji hybrydowej umożliwiają nowoczesne sterowniki. Regulują one pracę pompy ciepła oraz kotła gazowego. Pozwalają również włączyć do systemu wentylację z odzyskiem ciepła oraz kolektory słoneczne. Sterowniki zarządzają systemem, w taki sposób, aby w danym czasie pracowało urządzenie, które zasili instalację grzewczą po najniższych kosztach. Niektóre sterowniki umożliwiają wprowadzenie cen energii w różnych taryfach oraz godziny ich obowiązywania.

System Viessmann One Base integruje pompy ciepła, kotły grzewcze, systemy wentylacyjne, zasobniki energii elektrycznej oraz instalacje fotowoltaiczne w jedną platformę, tworząc rozwiązania inteligentnego domu. Oznacza to, że cały system energetyczny można obsługiwać w prosty i szybki sposób za pomocą aplikacji mobilnej.

Viessmann