Okiem praktyka 15 lis
ROCKWOOL
Czym jest charakterystyka energetyczna i kiedy jest wymagana?

Charakterystyka energetyczna to wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawalną energię pierwotną EP.

Opracowanie zawiera informacje dotyczące zapotrzebowania budynku na energię potrzebną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej.. Podczas tworzenia charakterystyki energetycznej brane jest pod uwagę przeznaczenie kubaturowego obiektu budowlanego oraz jego lokalizacja. Bardzo istotne znaczenie mają również budowa poszczególnych przegród zewnętrznych budynku oraz zaprojektowane systemy podgrzewania wody użytkowej i ogrzewania budynku, a także wentylacji,klimatyzacji i chłodzenia. 

Charakterystyka energetyczna jest integralną składową części opisowej projektu technicznego, składanego w organie nadzoru budowlanego przed przystąpieniem do użytkowania obiektu

ROCKWOOL