Zapytaj o produkt Dowiedz się więcej
frapol

Systemy
różnicowania ciśnienia Frapol Franec

System Różnicowania Ciśnień Franec RC
System Różnicowania Ciśnień Franec RC
System Różnicowania Ciśnień Franec RC

System Różnicowania Ciśnień Franec RC

FRANEC RC to kompletny zestaw wyrobów do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła dedykowany do każdego obiektu. Funkcją tego zestawu jest wytworzenie i utrzymanie nadciśnienia w strefach i przestrzeniach chronionych oraz wytworzenie wymaganego przepływu powietrza.

System Różnicowania Ciśnień Franec RC

Skład zestawu

 • jednostki napowietrzające FRANEC RC
 • tablice sterowania różnicowania ciśnień TSRC
 • tablica sterowania ręcznego różnicowania ciśnień TSRRC
 • tablica regulatora różnicowania ciśnień FRAREG
 • tablica wizualizacji różnicowania ciśnień WRC24 lub WRC 230
 • moduł FRABUS-F, FRABUS-FP oraz elementy dodatkowe
 • Wentylatory osiowe nawiewne z napędem bezpośrednim w dwóch wielkościach: 800 i 100 mm

  Wentylatory osiowe nawiewne z napędem bezpośrednim w dwóch wielkościach: 800 i 100 mm

 • Tablice sterowania różnicowania ciśnień TSRC Sygnalizacja optyczna jednoznacnie o stanie w jakim aktualnie znajduje się system.

  Tablice sterowania różnicowania ciśnień “TSRC” Sygnalizacja optyczna jednoznacnie o stanie w jakim aktualnie znajduje się system.

 • Tablice sterowania ręcznego różnicowania ciśnień TSRC Informuje i monitoruje stan systemu oraz umożliwia jego sterowanie.

  Tablice sterowania ręcznego różnicowania ciśnień “TSRC” Informuje i monitoruje stan systemu oraz umożliwia jego sterowanie.

 • Tablica regulatora różnicowania ciśnień FRAREG pełni funkcję regulacji przepustnic utrzymujących zadaną wartość nadciśnienia w przestrzeni chronionej.

  Tablica regulatora różnicowania ciśnień „FRAREG" pełni funkcję regulacji przepustnic utrzymujących zadaną wartość nadciśnienia w przestrzeni chronionej.

 • Tablica wizualizacji różnicowania ciśnień WRC24 lub WRC230 wizualizacja stanów pracy urządzeń układu FRANEC RC.

  Tablica wizualizacji różnicowania ciśnień „WRC24" lub „WRC230" wizualizacja stanów pracy urządzeń układu FRANEC RC.

 • Przetwornik ciśnienia typu 699 Huba Control.

  Przetwornik ciśnienia typu 699 Huba Control.

 • Przetwornik ciśnienia typu DPT250-R8 HK Instruments.

  Przetwornik ciśnienia typu DPT250-R8 HK Instruments.

Zestaw wyrobów do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła FRAPOL FRANEC RC produkowany jest w oparciu o ITB-KOT-2019/1124 wyd. 2. Każdy projekt jest indywidualny, wykonywany w oparciu o dostępną wiedzę techniczną zawartą w normach branżowych oraz wytycznych technicznych. Prawidłowy projekt oraz wykonany zgodnie z nim, skonfigurowany i uruchomiony na obiekcie system oparty o zestaw FRANEC RC, jest gwarantem poprawnego zabezpieczenia pionowych oraz poziomych dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru.

Duży zakres wydatków od 7500 m3/h aż do 72000 m3/h przy niskim zapotrzebowaniu na moc elektryczną tylko 18,5 kW

System Różnicowania Ciśnień Franec RC
System Różnicowania Ciśnień Franec RC

Możliwość pracy rewersyjnej dedykowana dla obiektów wysokościowych

Układ samo adaptacyjny, nie wymaga regulacji, odporny na zakłócenia

System Różnicowania Ciśnień Franec RC
System Różnicowania Ciśnień Franec RC

W pełni kompatybilny z systemami BMS i ideą przemysłu 4.0

Duży zakres wydatków od 7500 m3/h aż do 72000 m3/h przy niskim zapotrzebowaniu na moc elektryczną tylko 18,5 kW

System Różnicowania Ciśnień Franec RC
System Różnicowania Ciśnień Franec RC

Możliwość pracy rewersyjnej dedykowana dla obiektów wysokościowych

Duży zakres wydatków od 7500 m3/h aż do 72000 m3/h przy niskim zapotrzebowaniu na moc elektryczną tylko 18,5 kW

System Różnicowania Ciśnień Franec RC
System Różnicowania Ciśnień Franec RC

Możliwość pracy rewersyjnej dedykowana dla obiektów wysokościowych

Duży zakres wydatków od 7500 m3/h aż do 72000 m3/h przy niskim zapotrzebowaniu na moc elektryczną tylko 18,5 kW

System Różnicowania Ciśnień Franec RC
System Różnicowania Ciśnień Franec RC

Możliwość pracy rewersyjnej dedykowana dla obiektów wysokościowychSystem Różnicowania Ciśnień Franec RC

System oparty o zestaw FRANEC RC daje możliwość wykorzystania jednostek nawiewnych pracujących w trybie rewersyjnym do redukcji nadciśnienia panującego w przestrzeni chronionej. W niektórych przypadkach analogiczny efekt jest możliwy do osiągnięcia poprzez zastosowanie przepustnicy upustowej sterowanej poprzez tablicę FRAREG.

System Różnicowania Ciśnień Franec RC
System Różnicowania Ciśnień Franec RC

Dla obiektów budowlanych, dla których przepisy dopuszczają zastosowanie systemu oddymiania pionowych dróg ewakuacyjnych, jest możliwość zastosowania systemu z wykorzystaniem zestawu FRANEC RC w celu zagwarantowania poprawnej pracy instalacji oddymiającej klatkę schodową. Efekt ten uzyskujemy poprzez regulację, indywidualnego dla obiektu, nadciśnienia w klatce schodowej gwarantującego odpowiedni przepływ na klapie dymowej, niezależnie od zmian w układzie hydraulicznym klatki.

System Różnicowania Ciśnień Franec RC

PRZYKŁADOWY WYKAZ
ELEMENTÓW SKŁADOWYCH
WYROBÓW FRANEC RC

PRZYKŁADOWY WYKAZ ELEMENTÓW SKŁADOWYCH WYROBÓW FRANEC RC
System Różnicowania Ciśnień Franec RC
System Różnicowania Ciśnień Franec RC
System Różnicowania Ciśnień Franec RC