Wiadomości 21 sty
Wzrost rynku HVAC spowolni w 2019 roku

Po dwóch latach wysokich wzrostów, w przyszłym roku rynek produktów przeznaczonych do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (rynek HVAC) czeka spowolnienie, wynika z prognoz zawartych w najnowszym raporcie PMR „Rynek HVAC w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024”.

Główną przyczyną wolniejszego tempa wzrostu w 2019 r. będzie spowolnienie na rynku budownictwa mieszkaniowego. Niższe prognozy wzrostu posiada również rynek nie mieszkaniowy, co także przełoży się negatywnie na dynamikę rynku HVAC. Należy jednak podkreślić, że prognozowany wzrost o ponad 4% r/r to nadal bardzo dobry wynik. Pozytywne nastawienie dominuje także wśród firm z branży: jedna trzecia badanych na potrzeby raportu firm instalacyjnych zakłada polepszenie sytuacji na rynku HVAC w przyszłości, a prawie połowa (47%) nie spodziewa się zmian.

Wartość (mld zł) i dynamika (%, r/r) rynku HVAC w Polsce, 2015-2019

 

2015

2016

2017s

2018p

2019p

Wartość

5,4

5,6

6,0

6,4

6,6

Dynamika

6,4%

3,4%

6,2%

6,4%

4,3%

s – szacunek; p – prognoza
Źródło: PMR, 2018

 

Klimatyzacja z najlepszymi prognozami

Najlepszymi prognozami wzrostu w okresie 2018-2024 dysponuje segment klimatyzacji. Z jednej strony jest on jeszcze stosunkowo mało nasycony, z drugiej jego wzrost będzie stymulowany przez szereg czynników: rosnące dochody rozporządzalne gospodarstw domowych, chęć poprawy komfortu przy okazji remontu mieszkania lub domu czy nawet zmiany klimatyczne prowadzące do wzrostu średnich temperatur i wyższej liczby upalnych dni w ciągu roku.

Największy segment rynku, ogrzewanie, będzie rosnąć niewiele wolniej wspierany przez rządowe i samorządowe programy walki ze smogiem. W rezultacie stare kotły na paliwa stałe będą wymieniane na nowsze urządzenia. Pozytywne prognozy dotyczą też takich urządzeń jak pompy ciepła czy kolektory słoneczne, których sprzedaż dynamicznie rosła w 2018 r. po dwóch latach zastoju.

Najsłabsze prognozy, choć nadal pozytywne, rysują się dla segmentu wentylacji. W jego przypadku brakuje dodatkowego czynnika stymulującego wzrost (jak w przypadku klimatyzacji i ogrzewania).

Udział poszczególnych segmentów w rynku HVAC w Polsce (%), 2018

 

Udział

Ogrzewanie

53,1

Wentylacja

25,4

Klimatyzacja

21,5

s – szacunek; p – prognoza
Źródło: PMR, 2018

Autor
Bartosz Bolecki, Senior Retail Analyst w PMR
bartosz.bolecki@pmrcorporate.com

Kontakt dla mediów
Iwona Goraj, Content Manager
iwona.goraj@pmrcorporate.com
Mobile: +48 721 710 501

 

Newseria Biznes

Newseria Biznes https://biznes.newseria.pl/