Wiadomości 19 kwi
Wrocław - dotacje do wymiany pieców

Od 23 marca br. trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wrocław na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne.

Dotacje celowe udzielane przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia kierowane będą na realizację zadań w lokalach mieszkalnych i nieruchomościach wykorzystywanych na cele mieszkaniowe z zakresu ochrony środowiska. Obejmą one likwidację starego systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym, będącym jedynym stałym źródłem ogrzewania i jego zamianę na: ogrzewanie gazowe, elektryczne lub lekkim olejem opałowym, podłączenie do miejskiej sieci oraz urządzenie grzewcze wykorzystujące odnawialne źródła energii, w tym pompę ciepła.

Dla kogo dotacja, jak złożyć wnioski?

Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia. Wzory wniosku o udzielenie dotacji, pełnomocnictw, wniosku o rozliczenie dotacji, protokołów realizacji zadania oraz zestawienia kosztów stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz w sekretariacie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dokumenty należy składać w formie papierowej we wspomnianym wcześniej sekretariacie. Kwota dotacji zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty przeprowadzenia kontroli potwierdzającej zgodność wykonanych prac z ww. dokumentami.


Dla wszystkich zainteresowanych więcej informacji na stronie: http://bip.um.wroc.pl/artykul/525/32270/wroclawskie-dotacje-do-wymiany-piecow

De Dietrich

De Dietrich http://dedietrich.pl

De Dietrich to jedna z najstarszych marek w branży grzewczej na świecie. W 2009 roku, po połączeniu grupy De Dietrich Remeha i Baxi Group, powstało trzecie co wielkości przedsiębiorstwo w Europie w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań klimatycznych, wytwarzania ciepłej wody i usług.
gift