Wiadomości 20 lis
Webinar pt. „Ciepłownictwo przyszłości – rozwiązania dla miast”

Transformacja energetyczna w ciepłownictwie odbywa się na poziomie lokalnym. Wykorzystanie lokalnych źródeł ciepła odnawialnego oraz odpadowego to szansa na niższe i bardziej stabilne ceny ciepła dla mieszkańców, czyste powietrza i poprawę jakości życia oraz tworzenie "zielonych miejsc pracy" w regionie.

Wydarzenie jest bezpłatne i skierowane do urzędów miast.

Ekspertki i eksperci opowiedzą o:

  • strategii dla sektora ciepła bez węgla i gazu
  • roli, jaką odgrywa ciepłownictwo w transformacji energetycznej
  • przykładach udanej transformacji ciepłownictwa w Polsce
  • powstaniu ciepłowni OZE wraz z systemem sezonowych magazynów ciepła w Lidzbarku Warmińskim
  • wyzwaniach, z jakimi mierzą się samorządy w transformacji ciepłownictwa.

W webinarium wezmą udział: Piotr Kleinschmidt - dyrektor Programu Strategia Ciepłownictwa, Forum Energii; Marcin Popkiewicz - przewodniczący Komitetu Monitorującego projektów z zakresu Europejskiego Zielonego Ładu oraz Aneta Więcka – kierownik projektu w Dziale Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w NCBiR; Kamil Kwiatkowski - dyrektor ds. projektów badawczych oraz Tomasz Walczak - dyrektor ds. technologii z Euros Energy; Magdalena Ruszniak - dyrektor ds. technicznych z Veolia Term; Jacek Wiśniowski - burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.

Transmisja: https://bit.ly/RejestracjaWebinarium

AKREDYTACJA:

Rejestracja przez formularz online: https://bit.ly/RejestracjaWebinarium

Centrum Prasowe PAP

Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl