Wiadomości 14 wrz
Emerson
Rowiązania Emerson na targach Chillventa 2018

fot. Emerson

Podczas tegorocznej edycji targów Chillventa, Emerson (NYSE: EMR) przedstawi najnowsze rozwiązania do zabezpieczania żywności w łańcuchu chłodniczym oraz zapewniania komfortu cieplnego w przestrzeniach mieszkalnych i komercyjnych. Od 16 do 18 października Emerson skupi się na przedstawieniu technologii i narzędzi, które zmaksymalizują efektywność i zwiększą rentowność.

Wyznaczanie kierunku ku rozwiązaniom przyszłości

Surowe przepisy, na przykład dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych, ekoprojektu i norm HACCP, narzucają zmiany mające na celu minimalizację wpływu na środowisko. Producenci sprzętu muszą stawić czoła presji konkurencji i rynkowym ograniczeniom czasowym, dostosowując i zabezpieczając przyszłe systemy — od wyboru najlepszego czynnika chłodniczego do wyboru najbardziej odpowiedniej architektury systemu. W tym samym czasie użytkownicy domagają się wyższych poziomów efektywności i obniżenia kosztów operacyjnych.

Biorąc pod uwagę wszystkie te wyzwania, firma Emerson jest jeden krok do przodu przed konkurentami i prezentuje pełną gamę innowacyjnych rozwiązań do aplikacji chłodniczych i komfortu, opracowanych z myślą o różnych czynnikach chłodniczych. Dzięki nim klienci odnajdą prawdziwie zrównoważoną alternatywę dla posiadanych systemów, bez względu na to, czy potrzebują naturalnych czynników chłodniczych, takich jak CO2 (R744), propan (R290), amoniak (NH3) czy innych alternatyw, jak mieszaniny HFO / czynniki chłodnicze A2L.

Ochrona żywności w łańcuchu chłodniczym

Na targach Chillventa firma Emerson przedstawi pełną gamę rozwiązań dla łańcucha chłodniczego. Począwszy od sprężarek chłodniczych Copeland ™ Scroll i Stream wyposażonych w zawory Alco Controls ™, układy elektroniczne Emerson i Dixell™ w ramach usług ProAct™ Enterprise Services — w tym systemy sterowania i monitorowania dla gastronomii i handlu detalicznego — po rozwiązania związane z przewozem i transportem, odwiedzający będą mogli przekonać się, jak technologie Emerson pozwalają chronić żywność. Firma Cooper Atkins® — przejęta niedawno przez Emerson i zaprezentowana na targach Chillventa — wzbogaci ofertę łańcucha chłodniczego o gamę produktów przeznaczonych do zarządzania temperaturą, urządzenia do pomiarów wpływu na środowisko oraz bezprzewodowego monitoringu.

Komercyjna oferta rozwiązań chłodniczych firmy Emerson skonecntrowana jest na produktach dostosowanych do sklepów dowolnego formatu — z centralnym bądź rozproszonym układem chłodniczym, jak i meblami chłodniczymi z własnym agregatem.

W przypadku mebli chłodniczych z własnym agregatem Emerson zaprezentuje nowe rozwiązanie do R290 z poziomymi sprężarkami spiralnymi o zmiennej prędkości obrotowej, obsługującymi w jednym obwodzie do 500 g czynnika chłodniczego. ten typoszereg rozszerzy bieżącą ofertę pionowych sprężarek o stałej prędkości przeznaczonych do aplikacji wieloobwodowych. Oba warianty uzupełnione o mechaniczne i elektroniczne regulatory tworzą kompletne rozwiązanie.

W przypadku scentralizowanych systemów chłodniczych zaprezentowane zostanie rozwiązanie do CO₂ wykorzystujące półhermetyczną sprężarkę Stream ze zintegrowanym układem elektronicznym i, uzupełnione o regulatory przepływu i sterowniki elektroniczne. Rozwiązanie to, zaprojektowane z myślą o układach CO₂ kaskadowych i booster, poprawia efektywność, podnosi bezpieczeństwo i wydłuża czas bezawaryjnej pracy systemu.

Podczas targów Emerson zaprezentuje nową generację technologii CoreSense™ dla sprężarek Copeland™ Stream. Charakteryzują się one modułową i skalowalną konstrukcją z najnowocześniejszą elektroniką umieszczoną w jednej skrzynce zaciskowej. Dzięki możliwości zastosowania do wielu aplikacji, takich jak agregaty wielosprężarkowe i skraplające do handlu detalicznego i gastronomii, CoreSense™ oferuje nowe funkcje, które umożliwią klientom obniżenie kosztów gwarancyjnych i czas eksploatacji urządzeń.

W przypadku układów zdecentralizowanych firma Emerson przedstawi dwa rozwiązania: wykorzystany już w wielu instalacjach agregat chłodniczy CO₂ z technologią sprężarki Stream, a także nowo wprowadzony duży zewnętrzny agregat skraplający przeznaczony do stosowania z czynnikami o standardowych i niskich wartościach GWP. Dzięki swojej modułowej budowie jednostka ta oferuje wysokie możliwości personalizacji produktu, dzięki czemu jest idealnym wyborem dla sklepów spożywczych o powierzchni do 2000 m2. Do aolikacji o mniejszym formacie, takich jak: restauracje, komory chłodnicze i zakłady gastronomiczne, Emerson przedstawi nowy agregat chłodniczy ZX przeznaczony do pracy w układach średnio- i niskotemperaturowych.

Ponadto Emerson zaprezentuje nowy typoszereg małych sprężarek spiralnych do czynników chłodniczych A2L, do małych agregatów wielosprężarkowych i skraplających.

W segmencie chłodnictwa przemysłowego Emerson przedstawi nową serię sprężarek tłokowych Vilter 550 do stosowania z CO₂. W przypadku amoniaku (NH3) zaprezentowane zostaną nowe rozwiązania sprężarek śrubowych Vilter, opracowane do zastosowań w chłodnictwie przemysłowym, na przykład w chłodniach składowych. Ich cechy funkcjonalne zapewnią klientom niższe koszty eksploatacyjne oraz wyższą niezawodność.

Zapewnianie komfortu cieplnego w przestrzeniach komercyjnych i mieszkalnych

W celu wsparcia producentów stojących przed wyzwaniem redukcji ilości fluorowanych gazów cieplarnianych, firma Emerson opracowała rozwiązania, do aplikacji grzewczych w mieszkalnictwie, z czynnikami chłodniczymi o niskim GWP, takimi jak R290, R454B, R452B i R454C.

Bez względu na fakt będzie to gruntowa czy powietrzna pompa ciepła, te zintegrowane rozwiązania umożliwiają podniesienie efektywności i niezawodności systemu, zwiększając komfort w mieszkalnych.

W przypadku zastosowań komercyjnych Emerson przedstawi rozwiązanie z czynnikami chłodniczymi R513A/R450A (niskociśnieniowe) i R454C (średniociśnieniowy) do chłodzenia procesowego, a także opcje dla schładzaczy cieczy z czynnikiem R32; z jednej strony typoszereg sprężarek o stałej prędkości obrotowej, które charakteryzują się taką samą kopertą pracy, jak dotychczasowe sprężarki do R410A, a z drugiej strony zintegrowane rozwiązanie z technologią zmiennej prędkości obrotowej. Rozwiązanie Emerson nie tylko wykorzystuje czynnik chłodniczy o niskim GWP, lecz również najnowszej generacji sprężarki spiralne Copeland Scroll™ o zmiennej prędkości obrotowej z zakwalifikowanymi falownikami, zaworami i sterownikami do inteligentnego zarządzania regulacją.

Dzięki temu czas rozwoju rewersyjnych układów chłodniczych zostanie skrócony, a ich efektywność się zwiększy.

Aby dowiedzieć się więcej o tych rozwiązań oraz o poszerzonej ofercie Emerson, prosimy odwiedzić nas na targach Chillventa między 16 a 18 października w hali nr 6, na stanowisku 318/416.

Na temat Emerson

Emerson (NYSE: EMR), z siedzibą w St. Louis, stan Missouri (Stany Zjednoczone), to światowy lider w dziedzinie technologii i inżynierii, który zapewnia innowacyjne rozwiązania klientom w zastosowaniach przemysłowych, komercyjnych i domowych. Nasza jednostka biznesowa Emerson Automation Solutions pomaga maksymalizować produkcję potokową, hybrydową i jednostkową oraz chronić personel i środowisko przy jednoczesnej optymalizacji kosztów energii i działalności. Nasza jednostka biznesowa Emerson Commercial and Residential Solutions pomaga w zapewnieniu komfortu i ochrony zdrowia ludzkiego, zabezpieczaniu jakości i bezpieczeństwa żywności, zagwarantowaniu wysokiej efektywności energetycznej oraz tworzeniu zrównoważonej infrastruktury. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.Emerson.com/pl-pl

Emerson

gift