Wiadomości 18 maj
Targi WOD-KAN 2018

fot. WOD-KAN

Zapraszamy do udziału w XXVI edycji Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2018 w Bydgoszczy, których organizatorem jest Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”.

Targi odbędą się w dniach 5-7 czerwca 2018 r.
Wystawa od lat jest najważniejszym na krajowym rynku oraz jednym z największych w Europie wydarzeń skierowanych do branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Co roku uczestniczy w niej 400 wystawców oraz 10 000 osób zwiedzających – specjalistów z branży: dyrektorów technicznych, projektantów, instalatorów, eksploatatorów, inżynierów i prezesów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
Zgodnie z prognozami, w najbliższych latach w Polsce planuje się:

 • budowę ponad 14 tys. km sieci kanalizacyjnej,
 • modernizację ponad 3,5 tys. km sieci kanalizacyjnej,
 • inwestycje na ponad 1100 oczyszczalniach ścieków.

Nakłady inwestycyjne na te działania mają wynieść odpowiednio:

 • na sieć kanalizacyjną – ponad 16,6 mld zł,
 • na oczyszczalnie ścieków – ponad 11,1 mld zł,

co oznacza, że łączne przyszłe nakłady inwestycje na gospodarkę ściekową i ochronę wód wyniosą ok. 28 mld zł. Można więc powiedzieć, że w perspektywie najbliższych pięciu lat na gospodarkę ściekową wydawać będziemy ponad 5 mld zł rocznie. Dodatkowo nakłady na inwestycje związane z poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody będą kształtowały się na poziomie ok 1,5 mld zł rocznie. Nie możemy też zapominać o środkach odtworzeniowych potrzebnych na utrzymanie istniejącej infrastruktury, które szacowane są na 5 mld zł rocznie.
Targi WOD-KAN to doskonała okazja do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych z partnerami zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Wstęp na targi jest wolny, co dodatkowo zwiększa ich atrakcyjność wśród zwiedzających. Imprezie towarzyszą konferencje, prezentacje i pokazy oraz branżowe konkursy, które wyłaniają najlepsze produkty i rozwiązania. Dzięki wieloletniej tradycji Targi są profesjonalną platformą dla specjalistów, pozwalającą na zapoznanie się z najnowszymi technologiami branży wodociągowo-kanalizacyjnej i ochrony środowiska.

Wystawcy podczas Targów prezentują swoje produkty i rozwiązania w następujących grupach:

 • Systemy i urządzenia służące uzdatnianiu wody.
 • Systemy i urządzenia służące do oczyszczania ścieków.
 • Urządzenia pomiarowe stacji, technika pomiarów, regulacji i analiz.
 • Maszyny i urządzenia służące do budowy, naprawy i utrzymania sieci wod-kan.
 • Pompy, mieszadła, armatura.
 • Regeneracja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz studni głębinowych.
 • Rury, studnie i kształtki do budowy sieci wod-kan.
 • Pojazdy specjalistyczne.
 • Sprzęt zabezpieczający oraz ratowniczy.
 • Programy komputerowe dla firm wod-kan w zakresie zarządzania ekonomicznego i infrastrukturą techniczną.
 • Działalność wydawnicza, szkoleniowa i consultingowa.
 • Pozostała działalność związana z branżą.

W imieniu Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” – organizatora imprezy zapraszamy Państwa do udziału w wystawie i wspólnego z nami jej tworzenia. Chętnie odpowiemy na pytania i pomożemy Państwu w kwestiach związanych z organizacją udziału w Targach.
Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczęliśmy w dniu 5 stycznia 2018 r.

Targi WOD-KAN odbywają się na terenie:

Bydgoskiego Centrum Targowo – Wystawienniczego
ul. Gdańska 187,
85-674 Bydgoszcz

Pod patronatem Honorowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowości na targach WOD-KAN 2018

 • „Strefa nowych technologii”

Przez dwa dni trwania targów w salach konferencyjnych obiektu wystawienniczego będą odbywały się 40- min sesje, podczas których spotkają się  konkurencyjne firmy i będą przekonywać do swoich produktów, technologii i rozwiązań. Zwiedzający otrzymają skondensowaną informację w jednym miejscu. Między sesjami przewidziane będą 10-15 min podczas których nastąpi wymiana uczestników i prelegentów-wystawców.

 • „Strefa zarządzania wod-kan”

Przez dwa dnia trwania targów  w salach konferencyjnych obiektu wystawienniczego będą odbywały się 40- min sesje tematyczne zakończone krótką dyskusją z uczestnikami na tematy związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem wod-kan. Między sesjami przewidziane będą 10-15 min podczas których nastąpi wymiana uczestników i prelegentów.

 • „Technologie i innowacje w zarządzaniu sektorem wodnym w Hiszpanii” 

Konferencja organizowana wspólnie z Aragon Exterior – hiszpańską agendą rządowa reprezentująca region Aragonii. W ramach wydarzenia swoje doświadczenia zaprezentowaliby przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowych oraz firm dostarczających im rozwiązania. Wydarzenie obejmowałoby także spotkania B2B z przedsiębiorstwami chcącymi nawiązać kontakt ze stroną hiszpańską.

 • „Możliwości wejścia na nowe rynki zbytu na Bliskim Wschodzie”

Wydarzenie organizowane trzeciego dnia targów, skierowane dla wystawców. Przedstawiciele firm, które operują na rynkach Bliskiego Wschodu mogliby podzielić się swoimi doświadczeniami z działań na tamtym obszarze, warunkami, koniecznymi certyfikatami i dokumentami. W dobie niepewności, co do warunków i ciągłości inwestycji w branży wod-kan w Polsce może to być atrakcyjna porcja informacji, szczególnie dla rodzimych firm poszukujących możliwości rozwoju.

 • Wystawa „Trzy Sztuki w Antarktyce”

W ubiegłym roku pod patronatem radiowej „Trójki” zorganizowano przedsięwzięcie pt. „Trzy Sztuki w Antarktyce”. Bezprecedensowe przedsięwzięcie w polskiej kulturze, sztuce i świecie mediów. W lutym 2017 roku zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele trzech dziedzin polskiej kultury i sztuki (filmu, muzyki i fotografii), popłynęło jachtem żaglowym do Antarktyki. Uczestnicy rejsu, inspirowani podróżą, dziką naturą i ekstremalnymi warunkami panującymi na krańcach świata, zmierzyli się z wyjątkowymi wyzwaniami artystycznymi w obszarach filmu, muzyki i fotografii. Efekty tego zdarzenia było można usłyszeć na antenie Programu III Polskiego Radia podczas pierwszej w dziejach polskiej radiofonii relacji na żywo z Antarktyki, a teraz pokazujemy wystawę fotograficzną, pokazującą realizację tego projektu. Tworzy ją 27 fotografii pokazujących fascynujący krajobraz wodno-lodowy tego regionu świata oraz faunę tego obszaru. Wystawa będzie towarzyszyć tegorocznym Targom WOD-KAN .

 • Konsultacje ekonomiczno – prawne

Serdecznie zapraszamy wszystkich aktualnych i potencjalnych członków do punktu konsultacyjnego IGWP, który znajdował się będzie na stoisku targowym nr 12 podczas XXVI Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN w Bydgoszczy. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat bieżących problemów ekonomiczno – prawnych takich jak RODO, taryfy, prawo wodne i inne dotyczące branży.

gift