Wiadomości 14 cze
TAURON
Szansa dla energetycznych innowatorów - wystartował TAURON PROGRES

fot. TAURON

TAURON uruchomił własny program akceleracyjny służący poszukiwaniom podmiotów, których technologie odpowiadają na wyzwania zdefiniowane w Strategicznej Agendzie Badawczej. Pomysły można zgłaszać poprzez stronę internetową: https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje/wspolpraca-ze-startupami/progres

- Uruchomienie własnego, elastycznego programu akceleracyjnego, to szansa dla innowacyjnych podmiotów, by wspólnie rozwiązywać problemy współczesnej energetyki. Przyjęta w TAURONIE Strategiczna Agenda Badawcza, służy właśnie temu, by na  wyzwania  rozwojowe odpowiadać we współpracy z naszym otoczeniem biznesowym m.in. z dynamicznie rozwijającymi się w Polsce startupami - wyjaśnia Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

W zależności od specyfiki oferowanego rozwiązania, jego innowacyjności i zaawansowania technologicznego, przewidywane są różne modele współpracy. Pozwalają one na ocenę działania rozwiązania w warunkach rzeczywistych, jego dalszy rozwój, dają szansę na wdrożenie i wykorzystanie sprawdzonego rozwiązania w Grupie TAURON.

Selekcja przedstawianych pomysłów odbywa się w kilku następujących po sobie etapach: ocena i analiza formularza zgłoszeniowego przez ekspertów, prezentacja rozwiązania przed ekspertami TAURON, uzupełnienie dokumentów na wniosek akceleratora, umowa i pilotaż.

Istotnym atutem propozycji koncernu jest szybki proces decyzyjny dotyczący pilotażu, a następnie udostępnienie infrastruktury do testowania zgłoszonego pomysłu oraz wsparcie ekspertów merytorycznych TAURONA w trakcie testów.

Po pilotażach, przed uczestnikami programu otwiera się szeroki wachlarz możliwości podjęcia współpracy: m.in. poprzez inwestycje funduszu CVC, rozwijanie technologii w projekcie badawczo-rozwojowym lub na zasadach komercyjnych.

Zaprojektowany przez TAURON program otwarty jest na pomysły startupów, ośrodków akademickich, instytucji oraz osób indywidualnych.  Nabór do programu jest ciągły  – niezależnie od dnia ani godziny wystarczy uzupełnić formularz, zamieszczony na stronie internetowej TAURONA.

- TAURON PROGRES to kolejny element rozwijanego w TAURONIE ekosystemu innowacji, którego fundamentem jest Strategiczna Agenda Badawcza. Efektem tego strukturalnego podejścia są projekty badawczo-rozwojowe, które przynoszą już wielomilionowe korzyści, jak np. nowatorskie zastosowanie sorbentów do wychwytu szkodliwych emisji. Zapraszamy innowatorów oraz przedsiębiorców do współpracy w nowym projekcie - zaznacza Jarosław Broda, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju.

Dzięki budowanemu systemowi współpracy ze mniejszymi podmiotami, TAURON może już zapewnić  wieloetapowe wsparcie dla innowacyjnych firm  - od udziału w programach akceleracyjnych po inwestycje w przedsiębiorstwa. To ostanie umożliwia fundusz inwestycyjny CVC Magenta, który może finansować  startupy we wczesnej fazie rozwoju w ramach PFR Starter FIZ, oraz zagwarantować kolejne  rundy  finansowania w fazie wzrostu w ramach PFR NCBR CVC.

TAURON był już głównym partnerem programu mającego łączyć korporacje ze startupami w obszarze szeroko pojętych nowych technologii. Efektem rozpoczętego pod koniec 2016 r. programu Pilot Maker jest m.in nawiązanie dwustronnej współpracy i testowanie rozwiązań przygotowanych przez startupy w większej skali.

Poszukiwaniu przemysłowych innowatorów w obszarze smart city, smart home, industry 4.0 oraz inteligentnych sieci dystrybucyjnych służy aktualne zaangażowanie TAURONA w program KPT ScaleUp. Szansę na 550 tys. zł na rozwinięcie innowacyjnego projektu i możliwość komercyjnego wdrożenia mają z kolei startupy w programie Pilot Maker Elektro ScaleUp. W tym programie TAURON szuka przede wszystkim rozwiązań z zakresu carsharingu elektrycznych samochodów, skuterów czy rowerów, rozwój i zarządzanie punktami ich ładowania, alternatywne systemy zasilania pojazdów, a nawet big data, dynamiczna wycena usług czy systemy rozliczeń.

Więcej informacji o projektach innowacyjnych TAURONA: https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje/ 

Tagi: TAURON