Wiadomości 26 sie
Rosnące inwestycje firm

fot. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

O 19% wzrosły w pierwszym półroczu 2019 roku nakłady na inwestycje firm w porównaniu z pierwszym półroczem 2018 roku.

Dane o wynikach przedsiębiorstw przedstawił w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Dotyczą one firm zatrudniających ponad 49 pracowników (z wyłączeniem działalności rolniczej i finansowej).

W I połowie 2019 roku nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw wyniosły 65 miliardów złotych, czyli wzrosły o 19% w relacji do tego samego okres 2018 roku. (w zeszłym roku wzrost wyniósł tylko 10,3% r/r).

Jeśli chodzi o to, w co inwestowały firmy, to wzrosty miały miejsce we wszystkich kategoriach:

  • środki transportu (wzrost o 32,3%),
  • nakłady na budynki i budowle (wzrost o 23,6%),
  • maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (wzrost o 12,3%).

„W przypadku branż, w których działają inwestujące firmy, cieszą duże wzrosty w obszarach zdominowanych przez firmy prywatne. To na przykład przetwórstwo, transport oraz informacja i komunikacja. Rosną także inwestycje w sektorach: usług komunalnych i energii. To dobry sygnał, bo wskazuje na zróżnicowane źródła wzrostu inwestycji w krajowej gospodarce” – skomentował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Wzrosty nakładów inwestycyjnych wystąpiły m.in. w:

  • transporcie i gospodarce magazynowej (o 33,7% wobec wzrostu przed rokiem o 58,9%),
  • wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 30,1% wobec spadku przed rokiem o 12,9%),
  • informacji i komunikacji (o 16,4% wobec wzrostu o 17,4% przed rokiem),
  • przetwórstwie przemysłowym (o 14,9% wobec wzrostu o 5,5%).

O 8% spadły inwestycje w budownictwie.

„Zakładam, że jest to efekt wyzwań związanych z kosztami pracy i materiałów” – ocenił Kwieciński.

Minister zwrócił uwagę, że choć wzrost inwestycji firm w drugim kwartale 2019 roku musiał być nieco niższy niż w pierwszym, kiedy to inwestycje urosły o 21,7%, to wciąż jest to solidny, dwucyfrowy wzrost.

„A to pozwala nam sądzić, że inwestycje miały spory wkład we wzrost PKB o 4,4% w drugim kwartale” – powiedział szef resortu inwestycji i rozwoju. 

GUS podał też między innymi dane o przychodach firm i wyniku finansowym przedsiębiorstw. W I połowie 2019 r. przychody z całokształtu działalności były wyższe o 7,1% rok do roku, a koszty ich uzyskania wzrosły o 7,2% rok do roku. Mimo tego udział przedsiębiorstw notujących zysk netto wzrósł do ok. 74,9% (wobec 74,4% rok temu). Co pokazuje zdolność krajowych przedsiębiorstw do zachowania konkurencyjności w bieżących warunkach rynkowych.

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Tagi: inwestycje
Zamknij Kup klimatyzator z instalacjąw Twoim mieście Kup klimatyzator z instalacją w Twoim mieście