Wiadomości 20 lis

Właśnie wystartowała nowa kampania edukacyjna - Pierwsza doba bez smogu!

Dowiedz się więcej

Na mapie Europy to Polska jest krajem o najgorszej jakości powietrza. Przyczyn tego stanu rzeczy można wymienić wiele. Należą do nich m.in.: palenie śmieci, używanie węgla niskiej jakości, duża liczba samochodów w miastach. Wszystko to można zmienić, ale istnieje jeszcze jeden powód, który stoi temu na przeszkodzie. To brak świadomości. Gdyby wszyscy wiedzieli, jakim powietrzem oddychają i jak szkodliwe ono jest, na pewno dokonaliby małych zmian w nawykach, a te – pomnożone przez miliony Polaków – natychmiast poprawiłyby sytuację.

gift