Wiadomości 18 paź
Nowoczesny obiekt lekkoatletyczny  w Warszawie powstanie  na bazie kompleksu sportowego Skra

Warszawski magistrat rozstrzygnął konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję modernizacji kompleksu sportowego Skra. Przy ul. Wawelskiej 5 powstanie nowoczesny obiekt lekkoatletyczny drugiej kategorii.

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję modernizacji kompleksu sportowego „Skra” został ogłoszony 21 czerwca br. Celem było wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, urbanistycznym, funkcjonalnym i użytkowym koncepcji modernizacji nieruchomości przy ul. Wawelskiej 5. Wpłynęło 6 prac konkursowych, które ocenił 13-osobowy sąd konkursowy. Pierwszą nagrodę otrzymał zespół autorski: Weronika Marek, Anna Odulińska, Aleksander Wadas z Gdańska. Drugą nagrodę otrzymali: Jakub Pieńkowski, Michał Dołbniak, Dorota Ryżko, Wiktor Gago. Z kolei trzecia nagroda trafiła do pracowni WXCA.

W zwycięskiej koncepcji zastosowano wzniesienia terenu oraz zbiornik wodny, które stanowią bazę dla programu rekreacyjnego, atrakcyjnego dla profesjonalistów i amatorów. Program ten oferuje ciekawe propozycje aktywnego spędzania czasu także zimą w formie saneczkarstwa, narciarstwa biegowego i łyżwiarstwa. Sąd konkursowy zwrócił również uwagę na funkcjonalne rozwiązanie strefy rozgrzewkowej dla stadionu głównego, w skład której wchodzi oddzielne pole do rzutów, boisko do rugby wraz z czterotorowym treningowym stadionem lekkoatletycznym, na którym mogą być przeprowadzane zawody lekkoatletyczne niższej rangi we wszystkich konkurencjach, poza biegiem z przeszkodami. Poprawnie rozwiązano układ budynku zaplecza sportowego. Zaproponowana całościowa koncepcja odpowiada przedstawionym w warunkach konkursu realiom finansowym.

Proces odbudowy „Skry” miasto będzie realizować w dwóch etapach. W pierwszym zrealizowane zostaną zespół treningowy, obejmujący stadion lekkoatletyczny (rozgrzewkowy dla stadionu głównego), rzutnie oraz budynek zaplecza, a także strefa sportowo-rekreacyjna. Ta część inwestycji ma wesprzeć nie tylko sportowców w ich codziennych treningach, ale będzie również służyć mieszkańcom w zaspokojeniu ich potrzeb związanych z rekreacyjnym uprawieniem sportu. Kolejnym etapem, realizowanym w drodze odrębnego postępowania, nawiązującym do wyłonionej w konkursie koncepcji dla całego kompleksu sportowego, będzie przystąpienie do modernizacji stadionu głównego. Należy podkreślić, że choć forma rozbudowy stadionu głównego nie podlega ocenie w tym konkursie, jednak w dalszych pracach projektowych sąd zaleca uwzględnienie powstania nowej kubatury naziemnej zamiast podziemnej w południowej części stadionu. Docelowo na terenach przy ul. Wawelskiej 5 powstanie nowoczesny obiekt lekkoatletyczny kategorii II, na którym będą mogły być rozgrywane mistrzostwa rangi międzynarodowej.

- Znamy już zwycięską koncepcję zagospodarowania całego kompleksu sportowego, co otwiera nam furtkę do ruszenia z konkretnymi działaniami. Chcę ponownie podkreślić, że jesteśmy przygotowani i mamy na to środki, aby Skra wróciła w swojej dawnej świetności do mieszkańców. Przyszły rok chcemy poświęcić na projekty budowlane, uzyskiwanie pozwoleń na budowę i projekty wykonawcze, aby z końcem 2019 roku bądź na początku 2020 roku ruszyć już z właściwą modernizacją całego ośrodka - zapowiada Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. Warszawa wciąż czeka na wydanie nieruchomości.

Aby rozpocząć te wszystkie działania, Skra fizycznie musi wrócić w ręce miasta. - Mimo publicznych zapewnień pana Krzysztofa Kaliszewskiego, prezesa RKS Skra, obiekt nie został wydany do dziś. Na początku października miasto złożyło do Sądu Okręgowego pozew o wydanie nieruchomości. Liczę na to, że obędziemy się jednak bez procesu sądowego i klub zdecyduje się wydać ośrodek bez zbędnej zwłoki – dodaje Renata Kaznowska.

Kompas Inwestycji

Kompas Inwestycji http://kompasinwestycji.pl

Kompas Inwestycji, informacyjny serwis skupiony na tematyce inwestycyjno-budowlanej. Działa od niemal 10 lat, rozwijając bazę średnich i dużych projektów.Monitoruje cały cykl życia inwestycji - od etapu wizji, poprzez projektowanie, wybór wykonawcy, aż do realizacji. Każdego dnia przekazuje ponad kilkaset nowych i aktualizowanych informacji na temat projektów z całej Polski. Kompas Inwestycji jest również platformą ułatwiającą kontakt pomiędzy emisariuszami rynku budowlanego.

Raport Kompas Inwestycji

Raport rynku budowlanego to cykliczna publikacja Kompasu Inwestycji, która powstaje w oparciu o rozwijaną od 10 lat, największą bazę inwestycji w Polsce. Rzetelne i wiarygodne źródło informacji na temat tego jaki jest rynek budowlany i jak będzie wyglądał w najbliższych latach. Nasza prognoza produkcji budowlano-montażowej w okresie I-III kwartał 2017 roku miała dokładność 1,3%.

Przeczytaj fragment raportu

gift