Wiadomości 11 cze
Viessmann
Nowe warunki techniczne ogrzewania domu od 2021 roku

Dlaczego pompa ciepła?

Z początkiem 2021 r. inwestorów planujących budowę domu będą obowiązywać nowe, jeszcze bardziej restrykcyjne wymagania dotyczące energooszczędności budynków (WT 2021). Definiują one nie tylko maksymalne, dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła U dla poszczególnych przegród domu, ale również wartość współczynnika Ep. Określa on maksymalne roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. Nowe wytyczne będą miały duży wpływ m.in. na ogrzewanie domu, a dokładniej mówiąc na wybór systemu grzewczego.

Obecnie maksymalna wartość współczynnika Ep wynosi 95 kWh/m2·rok. Od 2021 roku nie będzie on mógł przekraczać 70 kWh/m2·rok. Co to oznacza dla inwestora? Że wznoszony przez niego dom będzie musiał być dobrze zaizolowany termicznie i jednocześnie zasilany energią, która nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne. I choć standard izolacji cieplnej budynku w dużym stopniu wpływa na jego zapotrzebowanie na energię cieplną, spełnienie wymagań dotyczących izolacyjności domu nie pozwoli spełnić warunków WT 2021 dotyczących maksymalnych wartości współczynnika Ep. Największy udział w zużyciu energii pierwotnej mają system wentylacyjny i grzewczy. Duże znaczenie będzie mieć zatem to, jakie urządzenia wybierzemy.

Więcej szczegółów

 

Viessmann

gift