Wiadomości 8 lut
Nabór wniosków o dofinansowanie Planów ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych

Przypominamy, że od dnia 1 lutego 2019 r. do 29 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu nr POIS.02.04.00-IW.02-00-3B3/19. Konkurs został ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla działania: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.3 Opracowanie instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000 i parków narodowych, Podtyp projektu 2.4.3b Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych.

Nabór, którego budżet wynosi 10 mln zł, skierowany jest do parków narodowych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska i urzędów morskich.

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na opracowanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych, w tym m.in. opracowanie operatów do planów ochrony, których termin obowiązywania wyekspirował lub straci ważność w najbliższych latach.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdziecie Państwo w Ogłoszeniu o naborze wniosków na stronie internetowej:

 Przejdź na stronę

 

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tagi: Natura 2000