Wiadomości 16 paź
Mota-Engil Central Europe wybuduje w Gdańsku cztery parkingi. Wartość inwestycji to aż 166 mln zł.

Spółka Immo Park Gdańsk z grupy Mota-Engil Central Europe wybuduje w Gdańsku cztery parkingi. Inwestycja będzie realizowana w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, w formule koncesji. Umowa na realizację całego projektu jest warta 166 mln zł brutto.

Umowa przewiduje utworzenie łącznie 1202 miejsc parkingowych na czterech parkingach, z czterech stron okalających ścisłe centrum Gdańska. Przy ulicy Podwale Staromiejskie powstanie dwupoziomowy parking podziemny na 337 miejsc. Z kolei pod placem Targ Węglowy będzie zlokalizowany jednopoziomowy podziemny posiadający 112 miejsc postojowych. Na ulicy Podwale Przedmiejskie zostanie zbudowany parking podziemny dla 260 samochodów, zaś przy Długich Ogrodach powstanie czteropoziomowy, nadziemny parking dla 493 pojazdów. Wykonawca rozpoczyna prace projektowe, budowa parkingu przy Długich Ogrodach powinna zakończyć się po 24 miesiącach, pozostałych – po 36 miesiącach.

Umowa zawarta jest w formule koncesji. Wkład miasta będzie sięgał 41,6 mln zł. Pozostałą część pokryje koncesjonariusz przy wsparciu zewnętrznego finasowania zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia. Koncesja ma obowiązywać przez 40 lat, w tym 36 miesięcy będzie przeznaczone na projektowanie i budowę parkingów, a 37 lat trwać będzie eksploatacja. W tym czasie wpływy z parkowania będą przychodem koncesjonariusza i będą stanowiły zwrot z inwestycji powziętej przez firmę. Po okresie 40 lat parkingi zostaną nieodpłatnie przekazane Miastu Gdańsk. Na nowych parkingach przewidziano zarówno abonamenty jak i parkowanie krótkoterminowe rotacyjne. Szczegółowe zasady, w tym cennik zostaną ustalone przed otwarciem parkingów. Stawki za parkowanie będą zbliżone do tych ze strefy płatnego parkowania.

– Jesteśmy doświadczonym wykonawcą nie tylko w zakresie budowy parkingów, ale przede wszystkim jednym z pionierów w realizacji takich inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Będziemy współpracowali z Miastem Gdańsk, ponieważ jest otwarte na tę formę realizacji inwestycji. Przedstawiono nam umowę możliwą do zrealizowania i umożliwiającą uzyskanie finasowanie bankowe. Dla nas to poszerzenie naszego portfolio o ważny ośrodek gospodarczy w kraju i możliwość propagowania w Polsce formuły ppp. A miasto znacząco zmniejszy deficyt miejsc parkingowych w swoim ścisłym centrum – mówi Zbigniew Zajączkowski, prezes Mota-Engil Central Europe.

Mota-Engil Central Europe będzie bazowała na doświadczeniach m.in. w realizacji podobnej inwestycji we Wrocławiu (koncesja parkingowa pod Placem Nowy Targ), ale też doświadczeń innych miast, które już także podejmowały się takiego przedsięwzięcia jak Poznań czy Kraków. We Wrocławiu, w pięć lat Mota-Engil wybudowała i obecnie eksploatuje trzypoziomowy parking podziemny z 334 miejscami.

– Jesteśmy przekonani o tym, że wiele miast wkrótce będzie rozpatrywać realizację inwestycji w takiej formule. Dobre doświadczenia naszej firmy we Wrocławiu, a mamy nadzieję także wkrótce w Gdańsku, powinny zachęcić do bliższej współpracy samorządów z prywatnymi inwestorami. Wysoko oceniamy pod tym względem potencjał największych miast w Polsce. Podobne postępowania obecnie prowadzone są w Łodzi i Warszawie. To przyszłość samorządów, które po ograniczeniu finansowania unijnego będą szukały nowych źródeł finansowania swoich inwestycji. Już dzisiaj warto zmierzyć się z tym tematem – mówi Piotr Bienias, członek zarządu ds. finansowych Mota-Engil Central Europe.

Kompas Inwestycji

Kompas Inwestycji http://kompasinwestycji.pl

Kompas Inwestycji, informacyjny serwis skupiony na tematyce inwestycyjno-budowlanej. Działa od niemal 10 lat, rozwijając bazę średnich i dużych projektów.Monitoruje cały cykl życia inwestycji - od etapu wizji, poprzez projektowanie, wybór wykonawcy, aż do realizacji. Każdego dnia przekazuje ponad kilkaset nowych i aktualizowanych informacji na temat projektów z całej Polski. Kompas Inwestycji jest również platformą ułatwiającą kontakt pomiędzy emisariuszami rynku budowlanego.

Raport Kompas Inwestycji

Raport rynku budowlanego to cykliczna publikacja Kompasu Inwestycji, która powstaje w oparciu o rozwijaną od 10 lat, największą bazę inwestycji w Polsce. Rzetelne i wiarygodne źródło informacji na temat tego jaki jest rynek budowlany i jak będzie wyglądał w najbliższych latach. Nasza prognoza produkcji budowlano-montażowej w okresie I-III kwartał 2017 roku miała dokładność 1,3%.

Przeczytaj fragment raportu