Wiadomości 3 lip
ABB

W 2016 roku wietnamskie miasto straciło niemal 30 proc. czystej wody wskutek wycieków i uszkodzeń w rurociągach – to 150 mln metrów sześciennych wody! Wskaźnik jest niepokojący, tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę, że w większości rozwiniętych miast poziom strat wody waha się od 5 do 7 procent.

Według danych ONZ obecnie około 55 proc. światowej populacji zamieszkuje obszary miejskie. Do roku 2050 odsetek ten wzrośnie do niemal 70 proc. Gwałtowny rozwój miast i ich populacji powoduje, że starzejąca się infrastruktura jest eksploatowana do granic możliwości. W przypadku Ho Chi Minh główną przyczyną strat wody jest właśnie wiek głównych elementów miejskiej infrastruktury dystrybucji wody. Niektóre odcinki wodociągów wykonano ponad 30 lat temu, a inne pamiętają nawet czasy kolonialne. Trzeba też wziąć pod uwagę, że rok w rok granice Ho Chi Minh poszerzają się średnio o 4 proc., co ma istotny wpływ na miejską infrastrukturę.

Remontu generalnego sieci wodociągowej podjęła się spółka SAWACO (Saigon Water Corporation). Zakres projektu obejmuje zwiększenie obecnej przepustowości sieci, integrację jej odizolowanych odcinków oraz zapewnienie kontroli i monitoringu stanu eksploatacji, aby przeciwdziałać poważnym zakłóceniom pracy sieci.

Przede wszystkim jednak SAWACO postawiła sobie ambitny cel obniżenia do roku 2020 poziomu wycieków wody z obecnych 30 proc. do 10 proc. Ma w tym pomóc m.in. ABB Ability™ Symphony Plus – rozproszony system sterowania (DCS) dostosowany do potrzeb branż wodno-kanalizacyjnej i energetycznej.

Symphony Plus łączy w sobie funkcje zaawansowanego wykrywania nieszczelności z systemem zarządzania firmy TaKaDu specjalizującej się w rozwiązaniach dla sieci wodociągowych. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję pobierania dokładnych danych, analizowania ich i generowania zaleceń dotyczących dalszej eksploatacji. Ma to obniżyć koszty, a jednocześnie poprawić wydajność. Projekt przewiduje zastosowanie kilku punktów odczytu danych w obrębie sieci wodociągowej, takich jak czujniki i mierniki do monitorowania przepływu i ciśnienia.

Dzięki takiemu rozwiązaniu SAWACO może wykrywać i analizować zdarzenia w sieci oraz zarządzać nimi, płynnie przechodząc od informacji w natychmiastowe działania mające na celu zmniejszenie strat wody. Efektem będzie zmniejszenie dziennych strat nierozliczonej wody, wynoszących obecnie ok. 500 tys. m3, co odpowiada dobowej wydajności średniej wielkości zakładu wodociągowego w mieście.

– W przyszłości planujemy połączyć cyfrowe systemy w cyfrowe sieci, które umożliwią zdalne sterowanie wodociągami w Ho Chi Minh — powiedział Tran Quang Minh z SAWACO. – W wielu częściach świata utrzymanie infrastruktury wodociągowej staje się coraz trudniejsze i coraz bardziej skomplikowane. Jednak dzięki wsparciu ze strony dostawców technologii, takich jak np. ABB, będziemy w stanie utrzymać wydajną sieć wodociągową teraz, ale i w przyszłości.

Tagi: ABB
ABB