Wiadomości 9 kwi
Enea
Gospodarstwa domowe obszaru Enei Operator zapłacą o ponda 7.4% mniej za dostawę energii elektrycznej

fot. Enea

W sobotę 6 kwietnia zaczęła obowiązywać zatwierdzona w marcu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, nowa taryfa Enei Operator. Zgodnie z nią, opłaty za usługę dystrybucji energii elektrycznej dla wszystkich grup taryfowych (A, B, C i G) spadną średnio o 3,3%. Największa, ponad siedmioprocentowa, obniżka opłat dotyczy gospodarstw domowych przyłączonych do sieci Enei Operator

Obniżka taryfy wynika między innymi z ustawowego obniżenia stawek opłaty przejściowej, które wprowadziła uchwalona 28 grudnia 2018 r. tzw. ustawa prądowa. Taryfa dla usług dystrybucji Enei Operator na rok 2019 będzie obowiązywała od 6 kwietnia do 31 grudnia 2019 r.

Dla gospodarstw domowych zużywających średnio w ciągu roku od 1  800 do 3 400 kWh w grupach taryfowych G11 i G12 zmiana opłat dystrybucyjnych  oznacza miesięcznie płatności niższe o ok. 5 zł – powiedział Sławomir Mirkowski, wiceprezes Enei Operator ds. ekonomiczno-finansowych.

Nowa Taryfa dla usług dystrybucji na rok 2019 w całości opublikowana jest na stronie internetowej spółki.

Zamknij gift