Wiadomości 23 paź
Czyste powietrze i niższe wydatki na energię w budżetach domowych, czyli gospodarka niskoemisyjna

Chcemy budować przyjazną środowisku gospodarkę nie zapominając o inwestycjach niezbędnych dla bezpieczeństwa energetycznego Polski także w wymiarze lokalnym, np. poprzez wspieranie klastrów energii – powiedział minister Krzysztof Tchórzewski otwierając drugi dzień Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Siedlcach. Szef resortu energii wziął udział w sesji „Gospodarka niskoemisyjna w działaniach na rzecz czystego powietrza” zorganizowanej 19 października 2018 roku przez Ministerstwo Energii i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Tegoroczna sesja poświęcona była możliwościom dofinansowania inwestycji wspierających gospodarkę niskoemisyjną ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z czystym powietrzem i energetyki rozproszonej. Minister energii pełni funkcję instytucji pośredniczącej i odpowiada za środki w kwocie ponad 12 mld złotych dla sektora energetycznego w Polsce, z czego prawie 8 mld złotych przeznacza się na dofinansowanie tzw. gospodarki niskoemisyjnej.

– Korzystamy z tych pieniędzy wspierając  budowę i przebudowę sieci ciepłowniczych, inwestycje wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, termomodernizację budynków czy wdrożenia inteligentnych technologii sieci. Te działania mają na celu zmniejszenie udziału wydatków na energię w gospodarstwach domowych – powiedział.

Dodał również, jak ważne jest wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów energetycznych czy budowa nowej sieci dystrybucji gazu. Zdaniem ministra Krzysztofa Tchórzewskiego dzięki konsekwencji i wsparciu finansowemu do 2022 roku ponad 300 gmin uzyska dostęp do ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny.

- Jeśli przyjmiemy, że wówczas blisko 90% Polaków będzie miało gaz, to szanse na pobudzenie koniunktury gospodarczej na takich terenach znacząco wzrosną – stwierdził.

Podkreślił ponadto, że bezpieczeństwo energetyczne powinno się budować również oddolnie, a więc w gminach czy na osiedlach tak, by ograniczać czynniki sprzyjające powstawaniu jakichkolwiek zagrożeń dostaw energii.

Uczestnicy konferencji dyskutowali także o tworzeniu rozproszonych źródeł wytwórczych energii elektrycznej: biogazowni, instalacji prosumenckich czy farm fotowoltaicznych,  o wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze energetycznym przy dostosowaniu części wytwórczej do wymagań konkluzji BAT oraz o kogeneracji i rynku mocy. Sesji towarzyszyły warsztaty prowadzone przez doradców energetycznych, gdzie można było uzyskać informacje o inwestycjach, m.in. z zakresu efektywności energetycznej.