Wiadomości 4 mar 2021
Atest Gaz
Atest Gaz z grantem na innowacyjne czujniki gazów!

W naszym przedsiębiorstwie realizujemy obecnie innowacyjny projekt pt. „Ulepszone metrologicznie optoelektroniczne czujniki gazu do przemysłowych systemów bezpieczeństwa”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach RPO Województwa Śląskiego na (lata 2014-2020) dla działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Projekt będzie trwał 3 lata i jego całkowita wartość wynosi 3 686 130,86 PLN – wysokość dofinansowania to  2 221 584,27 PLN

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R nad optymalizacją metody pomiaru stężenia gazów z wykorzystaniem elementów optoelektronicznych, dzięki czemu opracowany będzie czujnik przeznaczony do przemysłowych systemów bezpieczeństwa, ze znacząco ulepszonymi własnościami metrologicznymi. Innowacyjny produkt będzie skierowany w szczególności do branż, które wykorzystują w swoich zakładach:

  • amoniak,
  • metan,
  • propan,
  • heksan.
Atest Gaz