Klimatyzatory dla architektów wnętrz 2024
Wiadomości 10 sty
2024: Istotne Modyfikacje w Dofinansowaniach na Pompy Ciepła

W 2024 roku, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), współpracując z przedstawicielami branży pomp ciepła, przedefiniował wymagania dla systemów ogrzewania kwalifikujących się do finansowania w ramach programu 'Czyste Powietrze'. Te zmiany są zapowiedzią nowej ery w programie dotacyjnym.

NFOŚiGW zainicjował te zmiany w celu lepszej ochrony beneficjentów programu. Teraz dofinansowanie będzie przyznawane wyłącznie na pompy ciepła, które są nie tylko wysokiej jakości, ale także znajdują się na nowo zaktualizowanej 'zielonej liście' urządzeń i materiałów (ZUM). Analogiczne kryteria zostaną zastosowane do kotłów na drewno i pelety, które również będą musiały pochodzić z listy ZUM.

Choć zmiany te zostały ogłoszone już w styczniu 2024 roku, oficjalne wprowadzenie nowych przepisów nastąpi dopiero 1 kwietnia 2024 roku. Okres przejściowy, który obecnie trwa, pozwala na zakup i montaż pomp ciepła według starych zasad.

Główną zmianą w programie 'Czyste Powietrze' jest wprowadzenie surowych kryteriów technicznych dla pomp ciepła. Aby kwalifikować się do dofinansowania, każda pompa ciepła musi mieć potwierdzone parametry techniczne przez niezależne, akredytowane laboratoria w UE lub EFTA. Tylko urządzenia spełniające te wymogi znajdą się na liście ZUM.

W okresie przejściowym trwającym do 1 kwietnia 2024 roku, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) będzie sprawdzał, czy pompy ciepła zgłoszone do programu spełniają nowe wymogi, bazując na dostarczonych raportach z badań. Po 1 kwietnia, tylko urządzenia, które przeszły tę weryfikację, będą mogły znaleźć się na liście ZUM.

W przypadku zgłaszania większej liczby pomp ciepła z jednego typoszeregu, wystarczy przedstawić wyniki badań dla jednego przedstawiciela tego typoszeregu. Jeśli jednak typoszereg obejmuje więcej niż pięć podtypów urządzeń, wymagane jest przedstawienie co najmniej jednego raportu z badania dla każdych pięciu podtypów.

Ponadto, nowe wymogi techniczne określone w zaktualizowanych załącznikach do programu 'Czyste Powietrze' będą dotyczyć różnych typów pomp ciepła, w tym pompy ciepła powietrze-woda, pompy ciepła powietrze-powietrze, gruntowe pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej oraz pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej. Każda z tych kategorii urządzeń będzie musiała spełniać określone wymagania klasy efektywności energetycznej i przejść odpowiednie badania, aby kwalifikować się do dofinansowania.

W przypadku kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet drzewny, również wprowadzono wymóg wyboru urządzeń wyłącznie z listy ZUM. To ma zapewnić, że beneficjenci programu 'Czyste Powietrze' otrzymają sprzęt spełniający ustanowione standardy jakości i wydajności.

Podsumowując, od kwietnia 2024 roku, dofinansowania będą dostępne jedynie dla tych urządzeń grzewczych, które spełniają ściśle określone kryteria techniczne i są zatwierdzone na zaktualizowanej liście ZUM. To stanowi ważny krok ku zapewnieniu lepszej jakości systemów ogrzewania oraz ochronie środowiska."

Nowe Wymogi Techniczne dla Pomp Ciepła i Kotłów w Programie 'Czyste Powietrze'

Załączniki 2/2a/2b do programu 'Czyste Powietrze' zostały zaktualizowane, wprowadzając nowe wymogi techniczne dla pomp ciepła, kwalifikujących się do dofinansowania.

Pompy Ciepła Powietrze-Woda:

 • Wymagania Efektywnościowe: Pompy muszą spełniać minimum klasę efektywności energetycznej A+ dla ogrzewania pomieszczeń (przy zasilaniu o temperaturze 55°C), potwierdzoną na karcie produktu i etykiecie energetycznej. To samo dotyczy kompletnych zestawów montażowych.
 • Potwierdzenie Jakości: Muszą przejść badania w akredytowanych laboratoriach w UE lub EFTA, zgodnie z rozporządzeniami 811/2013 i 813/2013 oraz normami ISO/IEC 17025, EN 14511, EN 14825, EN 12102. Wyniki badań muszą być zgodne z tymi normami.
 • Wpis na Listę ZUM: Tylko pompy powietrze-woda (i zestawy) wpisane na listę ZUM będą kwalifikowane do dofinansowania. Niskotemperaturowe modele są wyłączone z dofinansowania.

Pompy Ciepła Powietrze-Woda o Podwyższonej Klasie Efektywności:

 • Wyższe Standardy: Muszą spełniać co najmniej klasę efektywności energetycznej A++ dla ogrzewania pomieszczeń.
 • Potwierdzenie i Wpis: Podobne wymagania badawcze i proces weryfikacji, jak w przypadku standardowych pomp ciepła powietrze-woda.

Pompy Ciepła Powietrze-Powietrze:

 • Klasyfikacja Efektywności: Muszą spełniać minimum klasę efektywności energetycznej A+ dla klimatu umiarkowanego.
 • Potwierdzenie Zgodności: Przeprowadzenie badań zgodnie z rozporządzeniami 626/2011 i 206/2012 oraz odpowiednimi normami.

Gruntowe Pompy Ciepła o Podwyższonej Klasie Efektywności:

 • Standardy Efektywności: Wymagana klasa efektywności energetycznej A++ dla ogrzewania pomieszczeń.
 • Potwierdzenie i Wpis: Przestrzeganie odpowiednich rozporządzeń i norm, potwierdzone badaniami.

Pompy Ciepła do Ciepłej Wody Użytkowej:

 • Klasyfikacja Efektywności: Wymagane spełnienie co najmniej klasy efektywności energetycznej A.
 • Weryfikacja i Potwierdzenie: Badania zgodne z rozporządzeniami 812/2013, 814/2013 i odpowiednimi normami.

Kotły Zgazowujące Drewno i Kotły na Pellet Drzewny o Podwyższonym Standardzie:

 • Wybór z Listy ZUM: Obowiązek wyboru tych urządzeń wyłącznie z listy ZUM, aby zapewnić zgodność z programem 'Czyste Powietrze'.
 • Bez Zmian w Wymogach: Obecne wymagania dla tych kotłów pozostają niezmienione.