Obiekty wymagające zastosowania systemu sygnalizacji pożarowej

D+H Polska | 2 maj System sygnalizacji pożarowej to podstawowy system zabezpieczający obiekty przed rozprzestrzenianiem się ognia. Pełni on również często rolę nadrzędną sterując innymi instalacjami bezpieczeństwa, takimi jak wentylacja, oddymianie, kontrola dostępu. Od kondycji systemu sygnalizacji pożarowej zależy bezpieczeństwo osób oraz mienia znajdujących się w obrębie obiektu. Okiem praktyka
gift