Sposoby montażu klap oddymiających jednoskrzydłowych

D+H Polska | 8 mar Klapy są samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi montowanymi na dachu obiektu. Głównym zadaniem klap oddymiających jest odprowadzenie dymu, toksycznych gazów i ciepła powstałych wskutek pożaru. Okiem praktyka
gift