Pompa PFA 2.01 230V 0,55kW HYDRO-VACUUM
Produkt niedostępny
Producent: HYDRO- VACUUM
Symbol: 1268-4866F
BARTOSZ

Oferta sklepu: BARTOSZ

Opis: Pompa PFA 2.01 230V 0,55kW HYDRO-VACUUM

Pompy typu PFA, są zanurzeniowymi, jednostopniowymi pompami wirowymi z wirnikiem odśrodkowym jednostronnie otwartym. Pampy te są przeznaczone do pompowania wody, cieczy zanieczyszczonych, fekalii, gnojowicy i innych cieczy, których gęstość nie przekracza 1100 kg/m3, lepkość 13 mm2/s, a długość wytrąceń włóknistych nie przekracza 20 mm.Pompowane ciecze mogą być o agresywności w zakresie odporności korozyjnej materiałów konstrukcyjnych użytych do budowy agregatu. Pompy typu PFA znajdują zastosowanie w:• w oczyszczalniach ścieków jako agregaty pomocnicze,• ogrodnictwie,• gospodarstwach rolnych,• opróżnianiu przydomowych szamb,• zagospodarowaniu wody deszczowej,• w odwadnianiu zalanych obiektów,• opróżnianiu basenów lub zbiorników..