Jakie są podstawowe parametry klimatyzatora typu Split, na które należy zwrócić uwagę przed zakupem?

Podstawowym parametrem klimatyzatora jest wydajność chłodnicza, która powinna być odpowiednio dobrana do konkretnego klimatyzowanego pomieszczenia (obciążenia cieplno-wilgotnościowe pomieszczenia). Parametrami, które umożliwiają porównanie urządzeń pod względem energooszczędności, są współczynniki SEER i SCOP.

Należy również zwrócić uwagę na takie parametry, jak emitowany hałas, możliwości filtracji powietrza oraz parametry montażowe – maksymalna długość instalacji, maksymalna różnica wysokości między jednostkami, zakres temperatur, w jakich może pracować klimatyzator.