Jak prawidłowo dobrać nagrzewnicę Volcano?

VOLCANO nagrzewnice dobór

Krok pierwszy: określenie temperatury wewnątrz interesującego nas pomieszczenia oraz zapotrzebowania na ciepło do jego ogrzewania. Ogrzewanie powietrzne należy do najbardziej dynamicznych metod ogrzewania pomieszczeń, dzięki czemu możliwe jest stosowanie czasowego (np. nocnego) obniżania temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu i szybkiego dogrzania tuż przed rozpoczęciem jego użytkowania. Pozwala to na znaczną redukcję zużycia ciepła, ale wymaga, aby do wyznaczonych strat ciepła z pomieszczenia dodać stosowny zapas mocy grzewczej w urządzeniach napotrzeby szybkiego dogrzewania.

Krok drugi: określenie lokalizacji nagrzewnic i niezbędnego zasięgu strumienia powietrza, gwarantującego uzyskanie odpowiednich temperatur w interesujących nas obszarach pomieszczenia. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby prędkość powietrza nie przekraczała wartości dopuszczalnych w strefie przebywania ludzi lub w innym wrażliwym obszarze, np.prowadzonych procesów przemysłowych.

Krok trzeci: uzyskanie informacji dotyczących temperatury czynnika grzewczego, dostępnego w budynku.

Krok czwarty: Znając wszystkie powyższe dane sięgamy po katalog VOLCANO i szukamy urządzeń, które jednocześnie spełniają kryterium wymaganego zasięgu strumienia powietrza i wymaganej mocy grzewczej, uwzględniając przy tym możliwość pracy z różną wydajnością (na pierwszym, drugim lub trzecim biegu). Do określenia zasięgu każdej wielkości urządzenia najwygodniej skorzystać z wykresów przedstawiających prędkość powietrza w funkcji odległości. Moc grzewczą dla każdego biegu urządzeń, dla różnych temperatur czynnika grzewczego i różnych temperatur wlotowych powietrza odczytujemy z tabel mocy grzewczych.

Łatwy dobór „na skróty”: Dla ułatwienia sobie pracy możemy też skorzystać z programu doboru, dostępnego na stronie ehcad.vtsgroup.com.