Jak powinny być zestopniowane średnice głównego rurociągu zasilającego przy podłączeniu większej ilości nagrzewnic?

Średnica rurociągu głównego powinna być dobrana w taki sposób, żeby prędkość przepływu wody nie była większa niż 2,5 m/s. Spowodowane jest to osiągnięciem kompromisu między kosztami inwestycyjnymi, związanymi z rozmiarem użytych rur oraz z kosztami eksploatacyjnymi, związanymi z oporami przepływu wody w rurociągach. Zalecamy następujące minimalne średnice rurociągu w zależności od ilości urządzeń i rodzaju nagrzewnic podłączonych do magistrali zgodnie z tabelą na stronie 20-tej.
W przypadku rozległych instalacji, tj. gdy nagrzewnice znajdują się co najmniej 40 m od źródła ciepła, należy skorygować średnice rurociągów przeliczając je na mniejsze prędkości przepływu wody.